Perushoitajan yli 30 vuoden työura päättyi irtisanomiseen – KHO kumosi lopulta päätöksen

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan työantajan olisi pitänyt selvittää, olisiko hoitaja voinut tehdä jotain muuta työtä.

Työnantaja irtisanoi perushoitajan yli 30 vuoden työuran päätteeksi. Oikeudessa irtisanominen todettiin laittomaksi. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Superilainen hoitaja oli työskennellyt virkasuhteessa kaupungissa yli 30 vuoden ajan, ensin apuhoitajana ja myöhemmin perushoitajana. Vuodesta 2002 hän oli työskennellyt ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.  

Vuosien myötä hoitajalle oli kertynyt useita erimittaisia, pääosin tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia sairauspoissaoloja. Hän oli vuosina 2017–2018 ollut kahdesti työkokeilussa omaan työhönsä. Kokeilujen tarkoituksena oli testata erilaisten työvuorojen soveltuvuutta ja muokata työnkuvaa hoitajan fyysisiin rajoituksiin sopivaksi.

Kaupunki kuitenkin katsoi, ettei hoitaja kyennyt enää suoriutumaan työtehtävistään, ja irtisanoi hänet kesällä 2019.

Hallinto-oikeus kallistui työnantajan puolelle

Työpaikan luottamusmies oli yrittänyt vaikuttaa hoitajan virkasuhteen jatkumiseen, mutta asia ei ratkennut paikallisesti. Hoitaja teki irtisanomisesta oikaisuvaatimuksen, mutta sekään ei johtanut muutokseen.

Asia eteni hallinto-oikeuteen, jonka mukaan työnantajalla oli irtisanomiseen asiallinen ja painava syy.

Työnantaja ei selvittänyt soveltuvuutta toiseen työhön

SuPer valitti hallinto-oikeuden päätöksestä, ja asian käsittelyä jatkettiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Mainos

KHO:n mukaan työnantajan selvittämisvelvollisuus koski paitsi perushoitajan tehtäviä myös kaikkia muita kaupungissa tarjolla olleita tehtäviä, joihin lähihoitajakoulutuksen saanut perushoitaja olisi työkykynsä perusteella voinut soveltua.

Ennen perushoitajan irtisanomista kaupungilla oli ollut haettavana useita koulunkäynninohjaajan tehtäviä, joiden kelpoisuusehtona oli soveltuva toisen asteen koulutus. Kaupunki esitti oikeudelle, etteivät koulunkäynninohjaajan tehtävät olisi sopineet perushoitajalle, sillä työssä on fyysisen rasittavuuden osalta paljon samoja piirteitä perushoitajan työn kanssa.

Korkein hallinto-oikeus oli eri mieltä. Se totesi päätöksessään, että koulunkäynninohjaajan tehtävät ovat pikemminkin fyysisesti vaihtelevia, kevyehköjä ja niissä voi hyödyntää hoitoalan koulutusta ja kokemusta. Perushoitajan kykyä näihin tehtäviin ei ollut selvitetty esimerkiksi työkokeilulla. Lisäksi hoitaja itse oli irtisanomisen kuulemistilaisuudessa kertonut olevansa kiinnostunut avoinna olevista koulunkäynninohjaajan tehtävistä.

Mainos

Korkein hallinto-oikeus kumosi sekä hallinto-oikeuden päätöksen että kaupungin irtisanomispäätöksen. Työnantajan maksettava perushoitajan oikeudenkäyntikulut molempien käsittelyiden osalta. Päätöksestä ei voi valittaa.

Sinua voisi kiinnostaa myös: Miten toimia, kun työsuhde päättyy?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suora kysymys: Saako raskaana ollessa käydä työajalla neuvolassa, entä onko vauvaa odottavan pakko tehdä yövuoroja?

Onko työkaverin lahjaan pakko osallistua? Kolehtia kerätään monilla työpaikoilla ja se jakaa mielipiteitä

Suora kysymys: Saako arkipyhistä korvauksen aikana vai rahana?