Lähihoitaja sai potkut ilman varoitusta – työnantaja määrättiin korvaamaan yli 21 000 euroa

Työnantaja päätti yllättäen hoivakodissa työskennelleen lähihoitajan työsuhteen. Käräjäoikeuden mukaan päättämiselle ei ollut riittäviä perusteita, joten hoitaja sai korvaukseksi kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Työsuhteen perusteeton päätäminen tuli työnantajalle kalliiksi. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Superilainen lähihoitaja oli työskennellyt säätiön omistamassa muistisairaiden vanhusten hoivakodissa ensin määräaikaisena ja keväästä 2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.

Loppuvuodesta 2017 työnantaja kuitenkin irtisanoi työsopimuksen ja perusteli tätä muun muassa hoitajan epäasiallisella käytöksellä muita työntekijöitä ja esimiehiä kohtaan.

Yhtenä perusteluna oli työntekijöiden kesken Messenger-viestisovelluksessa käyty keskustelu, johon lähihoitajan kirjoittama kommentti tämän esimiehestä täytti työnantajan mukaan kunnianloukkauksen kriteerit.

Viestiketjun aloittajan mukaan hoivakodissa oli työilmapiiriongelmia ja ketjun tarkoituksena oli ollut kerätä työntekijöiden havaintoja ongelmista. Koostetta viestiketjusta oli tarkoitus myöhemmin käsitellä yhdessä lähiesimiehen kanssa sekä toimittaa tiedoksi myös hoivakodin johtajalle.

Lähihoitaja oli osallistunut viestiketjuun vain yhdellä viestillä.

Irtisanomisen jälkeen hoitaja otti yhteyttä SuPeriin. Asia eteni käräjäoikeuteen, jossa viestin ei katsottu loukkaavan esimiehen kunniaa eikä ilmentävän epäasiallista käyttäytymistä työnantajaa tai hoivakodin asukkaita kohtaan.

Työntekijälle on annettava mahdollisuus korjata käytöstään

Lähihoitaja oli työvuoronsa alussa kutsuttu kuulemiseen, jossa hänelle kerrottiin työsuhteen päättämisestä. Hoitaja ei ollut tiennyt kuulemisesta etukäteen eikä ollut aikaisemmin saanut varoitusta työnantajalta.

Lain mukaan työntekijää ei yleensä saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu tilaisuus korjata toimintaansa. Lisäksi työnantajan tulee selvittää, voidaanko irtisanomien välttää sijoittamalla työntekijä muuhun tehtävään.

Varoitusta ei tarvitse antaa eikä uudelleensijoitusta selvittää, jos työsuhteen purkamiseen on erityisen painavat syyt. Nämä tapaukset ovat todella poikkeuksellisia ja työntekijän pitäisi silloin ilman varoitustakin ymmärtää toimineensa asiattomasti.

Käräjäoikeuden mukaan hoitajan tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut, joten työnantaja tuomittiin maksamaan hoitajalle kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava määrä eli noin 21 400 euroa sekä hoitajan oikeudenkäyntikulut.

Lue lisää SuPer-voittoja SuPerin verkkosivuilta!

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?