Hoitoalan sijaispulaan on monta syytä – Toimi näin, jos työntekijöitä on liian vähän

Sijaisten saaminen työpaikoille on ollut vaikeaa tänäkin kesänä. SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan syy sijaispulaan löytyy koko hoitojärjestelmän vinoutumista: pienellä palkalla ja huonoilla työehdoilla on vaikea löytää osaajia, jotka hoitotyön lisäksi tekisivät kiireessä muutkin hoitajille sysätyt oheistyöt.

lähihoitaja sijaispula

Pieni palkka ja huonot työehdot ovat sijaispulan taustasyitä. Kuva: Ingimage

Teksti Jukka Järvelä

Tilanteesta huolestuneen Silja Paavolan mukaan sijaispula on monen tekijän summa. Syyt ovat syvällä järjestelmässä.

Ala ei ole houkutteleva, jos hoitamisen lisäksi joutuu siivoamaan, kokkaamaan ja huolehtimaan vaatehuollosta.

– Lähihoitajan aika ei usein yksinkertaisesti riitä hoidettavan hoitamiseen, koska pitää tehdä myös hoitotyön ulkopuolista työtä. Eettinen ja fyysinen työkuorma ovat liian suuria.

Kun tämän päälle lisätään heikko palkkaus ja huonot työehdot, moni hakee rahansa muualta.

– Yksityistämisen myötä nolla- ja runkosopimukset ovat lisääntyneet. Kun kuukausipalkan määrästä ei ole takuita, työntekijöitä siirtyy tietenkin sinne, mistä saa kokoaikaisen vakituisen työn.

Näiden lisäksi sijaispulaan vaikuttaa kuntien talouden kurjistuminen: ei ole varaa maksaa hoitajille.

Paavolan ratkaisuehdotus sijaispulaan on tässä:

– Tarjotaan nolla- ja runkosopimuslaisille kokoaikainen työ. Ei oteta ketään keikkalaisiksi, vaan tehdään henkilöstöpooli, jossa työntekijät ovat työssä kuukausipalkalla. Ei siirrellä työntekijöitä jatkuvasti paikasta toiseen, jolloin hoitotyön kehittäminen jää jalkoihin.

– Nyt on edetty talous edellä. Tällainen heikentää motivaatiota ja hoitotyön laatua.

SuPerin vinkit hoitajille – toimi näin, jos henkilökuntaa on liian vähän

  • Vastuu sijaisten hankinnasta kuuluu työnantajalle ja työnantajan on hankittava sijainen kaikkiin poissaoloihin. Työntekijät huolehtivat omista työtehtävistään työsopimuksen mukaisesti.
  • Jos havaitsette puutteita tai joku tehtävä jää tekemättä liian vähäisen henkilömäärän vuoksi, ilmoittakaa asiasta työnantajan ohjeistuksen mukaisesti ainakin esimiehelle.
  • Jos työnantajalla ei ole sijaista poissaolevan työntekijän tilalle, keskustelkaa työyksikössä ja esimiehen kanssa työtehtävistä ja toiminnan organisoimisesta.
  • Laatikaa yksikössä esimiehen hyväksymä ohjeistus sellaisista välttämättömistä tehtävistä, joita ei voi jättää tekemättä.
  • Pyytäkää esimiehen laatima lista vastuuhenkilöistä ja viranomaisista, joihin voitte ottaa yhteyttä hätätilanteessa: perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kunnan sosiaalipäivystys, avi, poliisi.
  • Huolehdi aina ensin omasta jaksamisestasi. Jos kuitenkin aiot hätätilanteessa tehdä ylitöitä, varmista, että sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kolme lähihoitajaa sai työkavereitaan pienempää palkkaa – Korvauksia kertyi maksettavaksi lähes 39 000 euroa

Suora kysymys: Voiko työnantaja siirtää minut toiseen yksikköön yt-neuvotteluiden seurauksena?

Korkein oikeus: Työnantajalla ei ollut oikeutta muuttaa hoitajien ruokataukoa palkattomaksi