Hoitajalla teetettiin hätätyötä turhaan lakon aikaan: Työsuojeluviranomainen puuttui asiaan

Lähihoitaja määrättiin hätätyöhön väärin perustein. SuPerin asiantuntija Elina Ottela huomauttaa, että hätäyön ehdot eivät aina täyty.

Kuva: Mostphotos

Teksti Jenna Parmala

Lähihoitaja sai korvauksia hänellä väärin perustein teetetystä hätätyöstä. Työtaistelun alkaessa maaliskuussa työnantaja ilmoitti työntekijän poissaoloilmoituksen tulleen niin äkillisesti, että korvaajan oli tehtävä tämän vuoro hätätyönä.

SuPerin asiantuntija Elina Ottelan mukaan hätätyötä teetetään hoitajien työtaistelun aikana ilman käypiä perusteita.

– Työtaistelun aikana työnantajat ovat käyttäneet virheellisesti hätätyön käsitettä, kun työvuorosta on puuttunut työntekijöitä.

Ottela toteaa, että työnantaja saa teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen yksikön säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen, tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen.

Hätätyö tulee aina tehdä

Työnantaja teetti hätätyötä yksikössä, jossa oli ollut jo ennen työtaisteluja pitkäaikaisia poissaoloja. Poissaoloista huolimatta työnantaja ei ollut perehdyttänyt uusia työntekijöitä toimimaan tässä yksikössä. Yksikön työntekijät kertoivat tämän vuoksi joutuneensa jo aiemmin joustamaan taatakseen potilasturvallisuuden. Kun hoitajaliitot asettivat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, potilasturvallisuus huoletti työntekijöitä edelleen. Tarvittavaa perehdyttämistä ei ollut tehty, vaikka työtaistelutilanne ei tullut työnantajalle ennalta-arvaamatta. Sijaisista vain neljällä oli perehdytys kyseiseen yksikköön.

Mainos

Ottela huomauttaa, että SuPerin jäseniä on ohjeistettu aina tekemään hätätyö ja jättämään tilanteen arvioiminen työsuojeluviranomaiselle.

– Näin työntekijät eivät joudu yksin tekemään päätöstä epävarmassa asiassa.

SuPerin jäseniä on ohjeistettu toimittamaan työnantajalle kirjallinen ilmoitus siitä, että kaikki hätätyöilmoitukset selvitetään jälkikäteen. Näin käy lopulta ilmi, onko työnantajalla ollut oikeus velvoittaa työntekijää hätätyöhön.

– Myös superilaiset luottamusmiehet ovat olleet aktiivisia ja liittäneet omat lausuntonsa aluehallintovirastolle tehtäviin ilmoituksiin.

Varautumiseen oli ollut aikaa

Tässä tapauksessa työsuojeluviranomainen linjasi, että oli työnantajan vastuulla perehdyttää useampi henkilö yksikön toimintaan, varsinkin, kun sijaisia olisi ollut tarjolla kattava määrä. Hätätyön ehdot eivät täyty, jos tilanne ei ole ennalta-arvaamaton ja se olisi ollut estettävissä työntekijöitä perehdyttämällä. Työnantajan olisi pitänyt osata varautua työntekijän poissaoloilmoitukseen, sillä niistä aiheutuvista seurauksista tulee voida selviytyä hätätyötä teettämättä. Työsuojeluviranomainen totesi myös, että työnantajalla oli jo ollut riittävästi aikaa valmistautua työtaistelutoimenpiteisiin.

Työnantajaa ohjeistettiin kirjaamaan lähihoitajalla teetetty hätätyö ylityöksi.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa