Aiotko vaihtaa lomarahoja vapaaksi? Katso ensin tämä

Lomarahojen vaihtaminen on kunta-alan työehtosopimuksen mukaan sallittua. Tarkista ennen vaihtamista luottamusmieheltä, millä pelisäännöillä niitä vaihdetaan.

Lomarahavapaata ottavan työntekijän tilalle tulisi palkata sijainen, jotta henkilöstömitoitus säilyy riittävällä tasolla. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

SuPerin lakimies Riitta Saarikoski, tarjoavatko työnantajat aktiivisesti lomarahojen vaihtamista vapaiksi?

– Lomarahojen vaihtamiseen liittyviä kysymyksiä tulee SuPeriin enemmän silloin, kun työnantajat haluavat säästää palkkakuluissa ja tarjoavat työntekijöille vaihtamismahdollisuutta. Lomarahojen vaihtamiseen liittyviä kysymyksiä on tullut jonkin verran kevään aikana. Mistään suuresta innokkuudesta jäsenten keskuudessa ei ole toistaiseksi havaintoja.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän vaihtamaan lomarahat vapaiksi?

– Työnantaja ei voi painostaa siihen. Vaihtamisen pitää aina olla vapaaehtoista ja tapahtua työntekijän aloitteesta.

Miten lomarahavapaiden määrä lasketaan?

– Kunta-alalla lomarahavapaiden määrä lasketaan jakamalla vuosilomapäivien lukumäärä kahdella. Jos siis kunta-alan työntekijä saa maksimiloman eli 38 päivää, saa hän siitä lomarahavapaata 19 päivää. Jos työntekijä vaihtaa koko lomarahan vapaaksi, ei lomarahaa jää maksettavaksi.

Miten lomarahojen vaihtamisesta käytännössä sovitaan?

– SuPer suosittelee, että pääluottamusmiehet tekevät työnantajan kanssa paikallisen sopimuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Paikallinen sopimus ei velvoita ketään vaihtamaan lomarahojaan vapaiksi, mutta turvaa sen, että ratkaisu on työntekijän kannalta mahdollisimman hyvä. Työntekijä voi myös sopia työnantajan kanssa, vaihtaako hän kaikki lomarahansa vapaaksi vai ottaako hän osan rahana. Lisäksi työntekijä sopii lomarahavapaan ajankohdasta.

Voiko työntekijä yksin sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi, vaikka paikallista sopimusta ei olisi tehty?

– Se on mahdollista, mutta ei suositeltavaa. Lomarahojen vaihtamisessa on huomioitava monta asiaa, joita yksittäinen työntekijä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Paikallinen sopimus on tarpeen kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta. Kuntatyönantajat tulevat varmasti tekemään paikalliset sopimukset juuri tästä syystä.

Mainos

Mitä asioita työntekijän tulisi huomioida, jos hän haluaa vaihtaa lomarahat vapaaksi?

– Kannattaa huomioida, saako vapaat pitää kokonaisina päivinä ja mihin vuodenaikaan vapaat on mahdollista pitää. Jos työntekijä ei saa pitää lomarahavapaata hänelle sopivana ajankohtana, ei lomarahojen vaihtaminen kannata. Työantaja ei saa koskaan päättää lomarahavapaan ajankohdasta.

– Tärkeää on myös huomioida koko työyhteisön kuormitus. Jos joku ottaa lomarahat vapaana, tulisi hänen tilalleen palkata sijainen. Joskus on myös ollut tilanteita, joissa vain tietyllä työntekijäjoukolla on ollut mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaiksi. Esimerkiksi kolmivuorotyötä tai jaksotyötä tekevät on jätetty tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. Työntekijöitä pitää kohdella myös tässä suhteessa tasapuolisesti. On myös hyvä muistaa, että kunta-alan työehtosopimuksen mukaan työntekijällä on sairastumistilanteessa oikeus siirtää lomarahavapaa samalla tavalla kuin vuosiloma.

Mainos

Lomaraha vapaiksi – kannattaako vaihtaminen?

– SuPer ei suosittele vaihtamaan lomarahoja vapaiksi. Syynä on yksinkertaisesti se, ettei vaihtaminen ole työntekijän näkökulmasta taloudellisesti kannattavaa. On hyvä muistaa, että lomarahavapaat eivät myöskään kerrytä eläkettä. Joskus voi tietenkin olla tilanteita, joissa vapaa-aika on työntekijälle erityisen tärkeää. Silloin vaakakupissa painavat muut asiat kuin raha.

Juttu päivitetty 23.4.2021 kevään 2021 tilanteeseen,  poistettu maininnat paikallisesta sopimisesta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työnantaja vaati lastenhoitajalta korvausta vuosien takaisista miinustunneista – luopui vaatimuksesta neuvottelun jälkeen

Työntekijä sai potkut ilmoitettuaan sairastumisestaan – Työnantaja velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes 10 000 euroa