Puhuminen on tekemistä

Teksti Antti Vanas antti.vanas@phnet.fi

Suurin osa kaikesta siitä, mitä työelämässä tekemisenä pidetään, on kielellistä. Koska työn arki iloineen ja suruineen kytkeytyy lähes aina tavalla tai toisella puheeseen, on tärkeätä selvittää, mistä ja miten työpaikoilla puhutaan.

Avoin, salliva ja toista kunnioittava kieli tukee kaikkien hyvinvointia. Yksipuolisesti tiedolla johtamiseen nojaava kieli taas luo tutkija Kristiina Niemi-Kaijan mukaan kuiluja esimiesten ja työntekijöiden välille.

Esimies saattaa välttää tunteisiin ja kokemuksiin perustuvaa puhetta siksi, että sen ei ajatella tukevan mielikuvaa vahvasta johtajuudesta. Väärin, sanoo Niemi-Kaija: Jos esimiehet rohkaistuvat puhumaan tunteistaan, myös työntekijöiden on helpompi päästä puheessaan asioiden ytimeen eli siihen, miltä asiat tuntuvat.

Iäkkäät työtekijät voivat tutkijan mukaan olla työyhteisölleen arvokas voimavara, sillä heille on kehittynyt vuosikymmenten aikana ymmärrys siitä mikä tuntuu hyvältä, ja mitä on syytä välttää vuorovaikutustilanteissa.

Parhaimmillaan kyse on vastavuoroisuudesta: nuoret opastavat vanhempia työntekijäitä mobiilisovellusten työkäytössä, ja iäkkäät opettavat nuoremmilleen asiakkaan kohtaamista kotikäynneillä.

Aiheesta lisää helmikuun SuPer-lehdessä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Voiko surun vaatimaa myötätuntoa opetella vai vaatiiko se henkilökohtaisen surukokemuksen?

Näitä ominaisuuksia asiakkaat ja potilaat arvostavat lähihoitajissa – ”Täällä on eräs hoitaja, joka hoitaa kuin äiti lastaan”

Me olemme niiiin tylsiä!