Perusteet tiskiin! Työsopimus on vakituinen, ellei määräaikaisuudelle löydy pätevää syytä

Hallitusohjelma esittää, että vastaisuudessa määräaikaisten työsopimusten solmiminen olisi työnantajalle entistä helpompaa. SuPer kannustaa jäseniään tarkistamaan määräaikaisten työsopimusten perusteet nyt ja sopimaan mahdollisesta vakinaistamisesta työnantajan kanssa ennen mahdollisia lakimuutoksia.

Työsopimuksen määräaikaisuudelle on aina oltava jokin syy. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Milloin työnantaja voi tarjota määräaikaista työsopimusta?

Työsopimus solmitaan lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimus on määräaikainen, määräaikaisuudelle täytyy olla perusteltu syy. Tavallisesti se on toisen työntekijän poissaolon sijaistaminen tai opintoihin liittyvä harjoittelu. Jos työsuhteelle ei ole olemassa lainmukaista perusteltua syytä, sopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Ainoa poikkeus on se, että pitkäaikaistyöttömän voi työllistää määräaikaisella sopimuksella ilman erillistä perustetta.

Mainos

Työsopimuksessani ei lue määräaikaisuuden perustetta. Olenko siis vakituinen työntekijä?

Määräaikaisuuden peruste on kerrottava työntekijälle työsopimusta tehdessä ja se on kirjattava työsopimukseen. Jos perustetta ei ole, kannattaa kysyä sitä työnantajalta ja tarkistaa perusteen oikeellisuus luottamusmieheltä. Työnantajan on pysyttävä todistamaan, että määräaikaisuudelle on ollut työsopimusta allekirjoitettaessa perusteltu syy.

Määräaikainen työsopimukseni päättyi, mutta työ jatkuu. Olenko nyt vakituinen?

Jos työnantaja antaa työntekijän jatkaa työtään määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä, työsuhde voi muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällainen niin sanottu hiljainen pidentyminen ei muuta työehtoja.
Joskus määräaikaisen työsuhteen päättymisajankohta ei ole tarkkaan tiedossa sopimusta solmittaessa, esimerkiksi jos perhevapaalle jäävä työntekijä ei vielä tiedä, koska palaa takaisin töihin. Kun työnantaja saa ajankohdan tietoonsa, hänen on viipymättä ilmoitettava se sijaiselle.

Voiko määräaikaisen työehtosopimuksen lopettaa kesken?

Määräaikainen työehtosopimus sitoo sekä työntekijää että työnantajaa. Työnantaja voi päättää työsuhteen koeajalla hyväksyttävällä perusteella, mutta sen jälkeen sopimusta ei voi irtisanoa ellei asiasta ole erikseen sovittu. Työnantajalta voi aina kysyä, suostuuko se määräaikaisen työsuhteen päättämiseen. Se on usein molempien osapuolten etu. Työnantajan aloitteesta määräaikaista sopimusta ei voi päättää. Tämä suojaa työntekijää myös muutosneuvotteluissa (ent. yt-neuvottelut).

Saako työnantaja ketjuttaa määräaikaisia työsopimuksia?

Määräaikaista sopimusta voi jatkaa uudella määräaikaisella sopimuksella vain perustellusta syystä. Peräkkäisten määräaikaisten työehtosopimusten määrää ei ole rajoitettu, mutta toistuvat, määräaikaiset työehtosopimukset yleensä kertovat, että työvoiman tarve on pysyvä. Pysyvän työvoiman tarpeesta voi kertoa myös se, että työntekijä sijaistaa useita eri henkilöitä tai että työpaikalla on paljon määräaikaisia työntekijöitä.

Mitä teen, jos epäilen, että työsopimukseni on perusteettomasti määräaikainen?

Kaiva työsopimuksesi esiin ja ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä SuPerin edunvalvontaan. Aina voit itsekin kysyä perusteita suoraan esihenkilöltäsi. Toimi pian, sillä hallitus aikoo nopealla aikataululla muuttaa määräaikaisen työsuhteen perusteita. Jos muutos toteutuu, vastaisuudessa korkeintaan vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen voisi solmia ilman erityistä perustetta.

Kysymyksiin vastasi SuPerin juristi Riitta Saarikoski.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös: Voiko määräaikaisen työsuhteen lopettaa, jos saa uuden vakituisen työpaikan?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Vammaisvaikuttaja Jukka Sariola: ”Hoitajapula ei korjaannu sillä, että alasta luodaan kuva kriisipesäkkeenä”

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”