SuPer neuvottelee: Yksityinen sosiaaliala kaipaa palkkaremonttia

Sostes-neuvottelupöydässä SuPerin päätavoitteita ovat palkkauksen lisäksi työhyvinvoinnin parantaminen ja houkuttelevammat työehdot.

Teksti Jenna Parmala

Yksityisen sosiaalipalvelualan (Sostes) neuvottelut käynnistyivät 15. helmikuuta. SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola toteaa, että edessä on poikkeuksellisen vaikea neuvottelukausi. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on saatava houkuttelevat työehdot ja henkilöstön hyvinvointiin on panostettava nykyistä enemmän.

– Yksityinen puoli on pitkällä takamatkalla palkkojen osalta. Eroa nettopalkoissa voi julkiseen puoleen verrattuna olla jopa 200 euroa, Parkkola kertoo.

Erityisesti yksityisen sektorin vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen työvoimapulaan auttaisi alan vetovoiman lisääminen. Se tapahtuu palkkaa ja työoloja parantamalla.

Mainos

Työ- ja perhe-elämä paremmin yhteen

Neuvottelut keskittyvät palkankorostusten ja palkkaohjelman lisäksi lähihoitajien työhyvinvoinnin ja työehtojen parantamiseen.

– Tavoitteena on, että työntekijät voivat itse vaikuttaa enemmän työvuoroihinsa, jolloin esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta tulee helpompaa. Haluamme puuttua myös vuosilomien pätkimiseen.

SuPerin näkökulmasta on tärkeää, että työntekijät saavat pitää esimerkiksi kesälomansa katkeamattomina jaksoina, joita työt eivät keskeytä. Parkkolan mukaan myös määräaikaisten työntekijöiden asemaa pyritään edelleen parantamaan.

Takana useita torjuntavoittoja

Edellisillä neuvottelukierroksilla SuPer on onnistunut torjumaan kaikki yksityisen puolen ehdottamat heikennykset lähihoitajien työehtoihin.

– Usein heikennykset koskevat esimerkiksi työnantajan haluttomuutta maksaa sairauspoissaoloista tai kotiin jäämisestä sairaan lapsen kanssa. Viimeisten vuosien aikana olemme torpanneet kaikki tällaiset vaatimukset.

Parkkola toteaa, että nollatuntisopimuksella ja määräaikaisina työskentelevien tilannetta on vähitellen yksityisellä puolella saatu parannettua. Neuvotteluvoittojen ansiosta määräaikaisuuksia ei enää ketjuteta usealle työntekijälle samaan tapaan kuin aiemmin  ja tuntityöläiset voivat vaatia samoja palkka- ja muita etuja, kuin vakituisessa työsuhteessa työskentelevät. Myös palkkoihin on saatu huomattavia tasokorotuksia ja palkkausta on kehitetty velvoittamalla työnantajia maksamaan tehtäväkohtaisia lisiä, kun perusteet ovat olemassa.

– Tällä neuvottelukierroksella tavoittelemme sitä, että yksityisen sektorin lähihoitajat saisivat palkankorotuksia, palkkaohjelman ja selviä parannuksia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Yksityisen varhaiskasvatuksen työehtosopimusta aletaan neuvotella syksyllä

Yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat: SuPer hyväksyi sovintoehdotuksen

Terveyspalvelualan neuvotteluita vauhditetaan lakoilla