Palkanlisiä ja kertakorvauksia voitaisiin käyttää paljon nykyistä monipuolisemmin

Yksityisellä sote-sektorilla ylimääräiset palkanlisät ja kertakorvaukset voivat olla lähihoitajan toimeentulon kannalta merkittäviä. SuPer tavoittelee niihin parannuksia työehtosopimusneuvotteluissa.

Vajaalla työntekijämäärällä työskenteleminen on esimerkki kuormittavasta tilanteesta, josta hoitaja voisi saada palkanlisää tai ylimääräisen kertakorvauksen. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Millaisia parannuksia lisiin ja kertakorvauksiin SuPer tavoittelee?

Työehtosopimuksessa on korjattavaa esimerkiksi erilaisten tehtäväkohtaisten lisien suuruudessa. Tällaisia lisiä on maksettava, jos työntekijän tehtävät ovat perustyötä vaativammat tai vastuullisemmat tai vaativat erityistä koulutusta. Lisien ja korvausten korottamisen lisäksi tavoitteenamme on, että niitä käytettäisiin työpaikoilla aikaisempaa monipuolisemmin ja laajemmin. Esimerkiksi sijaisten hankkiminen ja vajaalla työntekijämäärällä työskentely voisivat olla lisään oikeuttavia olosuhteita. Joillain työpaikoilla maksetaan hälytyskorvausta silloin kun työntekijä tekee niin sanotun tuplavuoron eli jää töihin toiseen vuoroon heti työvuorolistaan merkityn vuoron jälkeen. Tavoitteenamme on, että maininta tuplavuorolisästä saataisiin työehtosopimukseen.

 

Korjautuuko tilanne työehtosopimuksella?

Työehtosopimusneuvotteluissa SuPer tavoittelee kertakorvauksia, joita ei tällä hetkellä mainita työehtosopimuksissa, ja korotuksia sellaisiin korvauksiin, jotka ovat tasoltaan alhaisia. Tosiasia kuitenkin on, että työehtosopimuksen piirissä on hyvin erilaisia ja eri kokoisia yrityksiä, joilla kaikilla on erilainen valmius maksaa kertaluonteisia lisiä ja korvauksia. Koska yksityisellä sektorilla on lukuisia erilaisia toimijoita, kannustamme siihen, että jäsenet itse pyrkisivät parantamaan tilannetta paikallisesti sopimalla.

 

Mitä paikallisesti voidaan sopia?

Työnantaja- tai työpaikkakohtaisesti eli paikallisesti voidaan aina sopia työehtosopimusta tai lakia paremmista työehdoista. Hoitajapula parantaa mahdollisuuksia neuvotella palkanlisien ja kertakorvausten suuruudesta, sillä työnantaja pyrkii turvaamaan niillä työvoiman riittävän saatavuuden. Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi työehtosopimusta korkeammasta hälytysrahasta, henkilökohtaisista lisistä tai perustyön lisäksi maksettavista tehtäväkohtaisista lisistä, joista ei vielä tällä hetkellä makseta mitään.

 

Millainen rooli luottamusmiehillä on paikallisessa sopimisessa?

Paikallisen sopimisen iso ongelma on se, että työnantajat haluavat käyttää sitä heikentämään työehtosopimuksen työehtoja. Tiedetään myös, että työnantajien näkemys on usein jyrännyt paikallisessa sopimisessa. Tällaisen sanelupolitiikan aika on ohi. Työntekijöitä edustavan luottamusmiehen on oltava tasaveroinen neuvottelukumppani, jotta paikallinen sopiminen onnistuu. Luottamusmiehen on hyvä muistaa, että paikallisen sopimisen tavoitteena ei ole heikentää vaan parantaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja, niin että molemmat sopijaosapuolet hyötyvät sopimuksesta.

 

Lisääntyykö paikallinen sopiminen?

Yksityissektorilla paineet paikallisen sopimisen lisäämiseen ovat lisääntyneet. Sote-alalla paikallisen sopimusten yleistyminen täydentämään työehtosopimusta on mahdollista, kunhan se tehdään työehtosopimusta noudattaen ja luottamusmiehen asema ja toimintaedellytykset neuvotteluissa on varmistettu. Paremmista eduista sopiessa on myös muistettava samassa asemassa toimivien työntekijöiden tasapuolinen kohtelu.

Kysymyksiin vastasivat SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens ja sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPer neuvottelee parhaillaan lähihoitajien yksityisen sektorin työehtosopimuksista. Sarjassa nostetaan esiin tavoitteita, jotka toteutuessaan edistävät hoitajien hyvinvointia. Seuraa neuvotteluiden etenemistä SuPerin verkkosivuilta, uutiskirjeistä ja sosiaalisen median kanavista.

P.S. SuPer on julkaissut paikallisen sopimisen oppaat yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja terveyspalvelualalle tukemaan työntekijän oikeuksien toteutumista. Oppaat on ladattavissa ja luettavissa SuPerin verkkosivuilta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Parempi palkka, kertaeriä ja korotus hälytyskorvauksiin – yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin SuPerin tavoitteiden mukainen sopimus

Uhkailua, kiristystä, lahjontaa – Hoitajien lakkoa yritetään murtaa harvinaisen härskisti

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot jatkuvat – Urjalan Esperi Reikonlinnasta lähetetään terveiset lakkotovereille ympäri Suomen: ”Pysytään vahvoina ja seistään yhdessä rintamassa!”