Neuvottelujen etenemiseen tarvittiin ylityö- ja vuoronvaihtokielto – lakkovaroitus on voimassa

Hoitajaliitot SuPer ja Tehy antoivat viime viikolla lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin. Työtaistelun tarkoituksena on edistää työehtosopimusneuvotteluita ja viime kädessä parantaa hoitajien palkkoja ja työoloja.

Työehtosopimusneuvotteluissa lakko on viimesijainen keino. Joskus sitäkin tarvitaan. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Osapuolet ovat neuvotelleet uusista työehtosopimuksista tammikuun puolivälistä saakka. Neuvottelut keskeytyivät helmikuun lopussa, kun KT ilmoitti, ettei niiden jatkamiselle ole edellytyksiä. Samaan aikaan kunta-alan suuret työehtosopimukset sote-sopimus ja KVTES päättyivät.

Maaliskuun alussa näillä sopimusaloilla alkoi niin sanottu sopimukseton tila: työt jatkuvat vanhojen työehtosopimusten mukaisesti mutta neuvotteluita vauhdittavat työtaistelut ovat mahdollisia. SuPer ja Tehy aloittivat koko kunta-alaa koskevan viikon mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 1.3. Kahden päivän kuluttua liitot antoivat varoituksen kuutta sairaanhoitopiiriä koskevasta lakosta.

­– Tukitoimia on jo nyt tarvittu neuvottelujen vauhdittamiseen. Työnantajapuoli keskeytti neuvottelut, mutta nyt edetään taas valtakunnansovittelijan johdolla. Kenttä on valmiina uusiin toimiin, kun neuvottelutilanne sitä vaatii, kuvaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Jos SuPerin ja Tehyn lakko toteutuu, se alkaa aikaisintaan perjantaina 18.3. aamukuudelta ja kestää kaksi viikkoa. Työ- ja elinkeinoministeriö voi valtakunnansovittelijan esityksestä estää lakon siirtämistä enintään kahdella viikolla. Ilmoitus lakon siirtämisestä on tehtävä viimeistään kolmea vuorokautta ennen lakon ilmoitettua alkamista.

 

Lakko on viimesijainen keino

Osapuolten ensisijainen tavoite on aina sopia uusista työehtosopimuksista neuvottelemalla. Työtaistelutoimiin ryhdytään, kun pelkät puheet eivät riitä.

Ilmoitus lakosta tarkoittaa myös, että neuvotteluita jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla. Ulkopuolisen sovittelijan tehtävä on antaa ratkaisuja, jotta lakoilta vältyttäisiin. SuPerin ja Tehyn neuvottelijat ovat tavanneet valtakunnansovittelijan tällä viikolla kahdesti.

Yhteisymmärrys sote-alan neuvotteluissa on ollut kaukana etenkin palkankorotuksista. SuPer ja Tehy ovat esittäneet sote-alalle viisivuotista pelastusohjelmaa, jolla hoitajien palkkoja nostetaan vuosittain 3,6 prosenttia yli normaalien sopimuskorotusten. Se toisi lähihoitajan peruspalkkaan noin 427 euron korotuksen viidessä vuodessa.

 

Jäsenyys velvoittaa

Jos lakko alkaa, siihen osallistuvat SuPerin ja Tehyn jäsenet ilmoitetussa kuudessa sairaanhoitopiirissä. Lakko koskee myös sairaanhoitopiirien omistuksessa tai niiden kanssa läheisessä yhteistyössä olevia erikseen mainittuja yrityksiä tai osuuskuntia.

Ne SuPerin jäsenet, joita lakko koskee, saavat sähköpostitse tarkemmat toimintaohjeet lähempänä ajankohtaa. Viimeistään nyt kannattaa siis tarkistaa OmaSuPerista, että yhteystietosi ja tieto työnantajastasi ovat ajan tasalla.

Työtaistelut ovat liittojen tehokas keino osoittaa, että hoitajat todella ovat neuvottelijoidensa takana. Lakkoa rikkovat jäsenet eli rikkurit murentavat työtaisteluiden tehoa ja heikentävät liittojen mahdollisuuksia saavuttaa neuvottelutavoitteensa.

 

Pysyviä muutoksia pikavoittojen sijaan

Työtaisteluihin osallistuminen voi tuntua hankalalta, sillä niiden hyödyt näkyvät vasta pitkällä aikavälillä.

Kun SuPer ja Tehy alkukuusta toteuttivat koko kunta-alaa koskeneen viikon mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, jotkin työnantajat korottivat väliaikaisesti hälytyskorvauksia houkutellakseen työntekijöitä vuoroihin työtaistelusta huolimatta.

Pienipalkkaisella alalla toistuvat ylityö- ja hälytyskorvaukset voivat olla välttämättömiä toimeentulon kannalta ja niistä kieltäytyminen edes tilapäisesti on vaikeaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että työtaisteluiden tavoitteena on pysyvät korotukset hoitajien palkkoihin ja parannuksia työoloihin.

Jos tänä keväänä lakkoon päädytään, SuPer maksaa lakkoavustusta niille jäsenille, jotka menettävät lakon aikana ansiota. Avustuksen suuruus on 140 euroa seitsemältä päivältä viikossa. Sen saamisen edellytyksenä on, että jäsenmaksut on maksettu ja toimii liiton päätösten mukaisesti.

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Parempi palkka, kertaeriä ja korotus hälytyskorvauksiin – yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin SuPerin tavoitteiden mukainen sopimus

Uhkailua, kiristystä, lahjontaa – Hoitajien lakkoa yritetään murtaa harvinaisen härskisti

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot jatkuvat – Urjalan Esperi Reikonlinnasta lähetetään terveiset lakkotovereille ympäri Suomen: ”Pysytään vahvoina ja seistään yhdessä rintamassa!”