Kaksi vapaapäivää viikossa eikä työtunteja yövuoron jälkeiselle nukkumispäivälle – SuPer esittää jatkoa jaksotyön hyville käytännöille

Viime syksynä voimaan tulleeseen sote-sopimukseen tehtiin muutamia määräaikaisia muutoksia jaksotyöhön. Työntekijän jaksamista tukeneet muutokset pitää SuPerin mukaan saada pysyvästi työehtopimukseen.

Työntekijän riittävä palautuminen on myös työnantajan etu. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Syyskuun alussa voimaan tullut sote-sopimus määrittelee, että työnantaja ei jaksotyössä voi laskea yövuoron jälkeistä nukkumispäivää vapaapäiväksi. Miksi samasta asiasta neuvotellaan nyt uudestaan?

Ensimmäisessä sote-sopimuksessa sovittiin joistakin määräaikaisista, jaksotyöajan työaikoja koskevista muutoksista. Yksi niistä on vapaapäivän täsmentäminen kalenteripäiväksi: Jos vuorokauden aikana on ollut työtunteja, se lasketaan työpäiväksi eikä työnantaja voi laskea sen jälkeistä nukkumispäivää vapaapäiväksi. Samoin jos työpäivä alkaa klo 22, se ei ole vapaapäivä.

Mainos

Mitä muita jaksotyön työaikamääräyksiä SuPer esittää pysyviksi?

Työntekijän on myös vastaisuudessa saatava vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden ja kolmen viikon aikana vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää. Tavoitteena on tukea työntekijän jaksamista ja työstä palautumista jaksotyössä, jossa vapaapäiviä ei aina ole mahdollista järjestää työntekijän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Millaisia muutoksia arkipyhiin esitetään?

Arkipyhät, esimerkiksi itsenäisyyspäivä, pitkäperjantai ja loppiainen, tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä. Muissa työaikamuodoissa asia on kunnossa, mutta jaksotyössä työantajan ei tarvitse antaa arkipyhäjaksolla vastaavia päiviä kokonaisina vapaapäivinä vaan ne voidaan antaa työajan lyhennyksinä jaettuna useammalle päivälle.

 

Millaisia tavoitteita SuPerilla on työvuorojen väliselle lepoajalle?

Työaikalaki määrittelee, että työntekijällä on oltavat vähintään 11 tunnin vuorokausilepo työvuorojen välissä. Moni superilainen on kuitenkin halunnut tehdä ilta–aamu- ja pätkäaamu–yövuoroyhdistelmiä, mikä käytännössä edellyttää lepoajan lyhentämistä yhdeksään tuntiin. Sote-sopimuksessa lepoajan lyhentämisestä on voitu sopia työpaikkakohtaisesti ja työntekijän suostumuksella, ja tähän ovat jäsenet olleet tyytyväisiä.

 

Miten työntekijän palautumisesta pidetään huolta silloin kun lepoaikaa on lyhennetty?

Kun työvuorojen väliin jää yhdeksän tuntia vapaata, työnantajan on korvattava puuttuvat kaksi tuntia heti seuraavan 11 tunnin pituisen vapaan yhteydessä. Jos se ei töiden järjestelyiden takia onnistu, puuttuvat tunnit annetaan vapaaksi heti kun se on mahdollista ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Lepoajan lyhentämisen on oltava työntekijälle aina vapaaehtoista.

 

Kysymyksiin vastasivat SuPerin lakimiehet Riitta Saarikoski ja Sanna Rantala.

SuPer neuvottelee parhaillaan lähihoitajien työehtosopimuksista neuvottelujärjestö Sote ry:n kautta. Sarjassa nostetaan esiin tavoitteita, jotka toteutuessaan edistävät hoitajien työhyvinvointia. Seuraa neuvotteluiden etenemistä SuPerin verkkosivuilta, uutiskirjeistä ja sosiaalisen median kanavista.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Yksityisen varhaiskasvatuksen työehtosopimusta aletaan neuvotella syksyllä

Yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat: SuPer hyväksyi sovintoehdotuksen

Terveyspalvelualan neuvotteluita vauhditetaan lakoilla