Hoitajapula on totisinta totta, silti lähihoitajille tarjotaan lyhyitä määräaikaisia työsuhteita – sote-alan keikkatyöt kuormittavat vakituisia työntekijöitä

Yritykset varsinkin sosiaalialalla pyrkivät välttelemään työnantajan velvollisuuksia monin eri tavoin. Käytössä ovat niin runkosopimukset, nollatuntisopimukset kuin vuokratyö. Myös määräaikaisia sopimuksia tehdään edelleen lain ja työehtosopimusten vastaisesti. Käynnissä olevissa työsopimusneuvotteluissa SuPerin tavoitteena on pysyvämmät työsuhteet yhä useammalle lähihoitajalle.

Perusteettomat määräaikaiset työsuhteet ovat varsinkin yksityisten sosiaalialan yritysten päänsärky. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Miksi yritykset palkkaavat lähihoitajia lyhyihin määräaikaisuuksiin vaikka ammattitaitoisesta henkilökunnasta on jatkuva ja yhä paheneva pula?

Sote-alan yrityksissä on pula työntekijöistä, mutta työnantajat eivät halua maksaa ylitöistä tai sitoutua kaikkiin työnantajan velvollisuuksiin. Vuokratyöntekijöiden käyttämisellä näitä työnantajan velvollisuuksia siirretään vuokrayritykseen tai työntekijälle. Epätyypillisten työsuhteiden käyttö voi lyhyellä tarkastelulla tuoda joustoja, mutta samalla yrittäjän oma riski siirretään pienipalkkaiselle työntekijälle.

 

Kannattaako työntekijän allekirjoittaa nollatuntisopimusta tai sitä vastaavaa raami-, runko- tai puitesopimusta?

Keikkatyön tekeminen sopii joihinkin elämäntilanteisiin, vaikka se pakottaakin työntekijän joustamaan oikeuksistaan. Keikkaa tekevän kannattaa siis olla tarkkana, että työnantaja maksaa kaikki asiaankuuluvat lisät ja korvaukset. Työntekijällä voi olla oikeus sairausajan palkkaan, arkipyhäkorvauksiin ja lomarahoihin, jos hän tekee säännöllisesti työtä samalle työnantajalle.

 

Minkälaisia ongelmia työpaikalla aiheutuu vaihtelevan työajan sopimuksista?

Vakituiset työntekijät joutuvat sitä kovemmalle mitä tiuhemmin työntekijät vaihtuvat. Sijaisia on opastettava, mikä on pois varsinaisista työtehtävistä. Joissain työpaikoissa tehdään toistuvasti työvuoroja, joista puuttuu työntekijöitä, tai vakituiset joutuvat itse etsimään sijaisia puuttuviin työvuoroihin.

 

Mitkä ovat hyväksyttäviä syitä lyhyille määräaikaisille työsuhteille?

Lyhyitä määräaikaisia työsuhteita tulisi pystyä käyttämään vain sellaisessa tilanteessa kun se on aidosti tarpeen. Työnantaja ei saa kiertää niillä hänelle lailla tai työehtosopimuksella määrättyjä velvollisuuksia eikä työntekijän työsuhdeturvaa.

 

Miten asiaa pyritään korjaamaan työehtoneuvotteluissa?

Vaihtelevan työajan sopimuksia on alettu säännellä tarkemmin, mutta niissä on vielä parannettavaa. Työntekijöitä tulee ohjata pysyvämpiin työsuhdemuotoihin ja niistä tulee tehdä houkuttelevampia. Työntekijäpulaa ei ratkaista lisäämällä määräaikaisia työsuhteita. Palkka ja muut työsuhteen edut sekä hyvinvoiva työpaikka, jossa työntekijät pysyvät pidempään, ovat yritysten pitovoiman ja menestymisen edellytyksiä.

Kysymyksiin vastasivat SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens ja sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

 

SuPer neuvottelee parhaillaan lähihoitajien yksityisen sektorin työehtosopimuksista. Sarjassa nostetaan esiin tavoitteita, jotka toteutuessaan edistävät hoitajien hyvinvointia. Seuraa neuvotteluiden etenemistä SuPerin verkkosivuilta, uutiskirjeistä ja sosiaalisen median kanavista.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Parempi palkka, kertaeriä ja korotus hälytyskorvauksiin – yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin SuPerin tavoitteiden mukainen sopimus

Uhkailua, kiristystä, lahjontaa – Hoitajien lakkoa yritetään murtaa harvinaisen härskisti

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot jatkuvat – Urjalan Esperi Reikonlinnasta lähetetään terveiset lakkotovereille ympäri Suomen: ”Pysytään vahvoina ja seistään yhdessä rintamassa!”