Lastenhoitajat ja koulunkäynninohjaajat huojentuneita – Varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen suunnitellut säästöt vältettiin Kotkassa

Lastenhoitajat ja muut varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen työntekijät saivat alkuvuodesta 2019 karun uutisen Kotkassa: kaupungissa oli tarkoitus aloittaa mittavat säästötoimet. Tiukan vaikuttamistyön myötä ammattiliittojen paikalliset aktiivit onnistuivat torjumaan suuren osan säästötoimenpiteistä.

varhaiskasvatus Kotka

Kotkan varhaiskasvatus ja opetustoimi välttyivät mittavilta säästöiltä. Esimerkiksi lasten ryhmäkoot säilyivät entisellään ja henkilöstön lomautukset vältettiin. Kuva: Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

Kotkan kaupunki ilmoitti alkuvuonna merkittävistä säästötavoitteista. Suunnitelmissa oli yhteensä 6,3 miljoonan euron säästöt.

Opetustoimesta sekä varhaiskasvatuksesta aiottiin hakea säästöjä muun muassa lomautuksilla ja esimerkiksi kasvattamalla yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokoja.

– Suunnitelmissa oli lomauttaa koko henkilökunta viikoksi. Ryhmäkokojen muutoksen myötä lastenhoitajien määrä suhteessa lastentarhanopettajiin olisi laskenut nykyisestä. Joissakin vanhemmissa päiväkodeissa olisi myös ollut vaikea järjestää tilat nykyistä suuremmille lapsiryhmille, kertoo superilainen pääluottamusmies Anna Pasanen.

Myös koululaisten iltapäivätoiminta oli lakkautusuhan alla ja suunnitelmissa oli vähentää määräaikaisia koulunkäynninohjaajia. Lisäksi oli tarkoitus lakkauttaa 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päättäjät aikoivat myös peruuttaa päätöksen, jonka mukaan varhaiskasvatukseen oli tarkoitus palkata viisi varahenkilöä.

Lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien työt sekä lasten oikeudet saatiin turvattua

Lähihoitaja Anna Pasanen oli vasta ryhtynyt superilaiseksi pääluottamusmieheksi, kun tieto suunnitelluista säästötoimista tuli.

– Alkuvuosi pääluottamusmiehen tehtävässä oli tuulinen ja ajoittain jopa pelotti. Kyse oli valtavan suurista päätöksistä. Jo pelkkä viikon lomautus tekee ison loven työntekijöiden palkkaan. Koulunkäynninohjaajien, lastenhoitajien, perhepäivähoitajien ja päiväkotiavustajien tulot ovat muutenkin pienet, Pasanen toteaa.

On tärkeää, että varhaiskasvatus säilyy lapsille turvallisena, vuorovaikutteisena ja että kasvattajilla on aikaa olla läsnä.

Ammattiliitot ja liittojen pääluottamusmiehet tekivät yhteistyötä vaikuttaakseen kaupungin päättäjiin. Myös SuPerin asiantuntija laati kirjeen, jossa perusteltiin, ettei varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kannata kohdistaa säästöjä.

– Suunniteltujen päätösten taustalla oli paljon päättäjien tietämättömyyttä ja ajattelemattomuutta. Me luottamusmiehet vetosimme hyvään varhaiskasvatukseen ja siihen, että lasten tarpeet tulee ottaa huomioon. On tärkeää, että varhaiskasvatus säilyy lapsille turvallisena, vuorovaikutteisena ja että kasvattajilla on aikaa olla läsnä.

Vaikutustyössä onnistuttiin – päättäjät poistivat lähes kaikki varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen suunnitellut säästötoimenpiteet.

– Todennäköisesti varhaiskasvatukseen tullaan myös palkkaamaan viisi varahenkilöä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Leikkauslistalle ei jäänyt oikeastaan muuta kuin tämän vuoden väline- ja tarvikehankinnat. Esimerkiksi tabletteja ja tietokoneita ei voida hankkia niin paljon kuin oli suunniteltu.

Päätöksentekoon on mahdollista vaikuttaa, jos tieto saadaan ajoissa

Anna Pasanen on helpottunut ja iloinen siitä, että päättäjät kuuntelivat ammattiliittoja sekä varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

– Voitto maistui hyvältä. Yhdessä vaikuttamalla voi saada paljon aikaan.

SuPerin asiantuntija Johanna Pérez muistuttaa, että jäsenten ja ammattiosastojen vastuuhenkilöiden kannattaa aktiivisesti seurata paikallista päätöksentekoa.

– Paikalliset asiat eivät automaattisesti tule SuPerin tietoon. Siksi on tärkeää, että jäsenet seuraavat alueen päätöksentekoa ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Pérez toteaa, että Kotkan tapauksesta kannattaa oppia. Asioihin voidaan vielä vaikuttaa ennen kuin päätökset on nuijittu läpi.

– Me SuPerissa kyllä autamme kaikin keinoin ja autamme esimerkiksi päättäjille lähetettävien kirjeiden laatimisessa. Ennaltaehkäisy on aina helpompaa kuin tehtyihin päätöksiin vaikuttaminen.

Lue myös: Varhaiskasvatukseen ja kouluihin tarvitaan lisää luottamusmiehiä – jonkun pidettävä työntekijöiden puolia

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kohtaa oikein: Aivovamma voi vaikuttaa potilaan käytökseen, mutta ei älyyn

SuPerin seuraava puheenjohtaja on koiraihminen

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara: ”Suomen työelämäheikennyksiä seurataan Brysselissä kauhunsekaisin tuntein”