Sairastuitko koronavirustautiin töissä? Näin se todetaan ammattitaudiksi

Työssä tarttunut koronavirustauti on ammattitauti, jonka perusteella työntekijä on oikeutettu korvauksiin. Ammattitautiepäily kannattaa ilmoittaa viipymättä työnantajalle ja oman työpaikan työterveyshuoltoon.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Mitä ammattitautidiagnoosin saaminen edellyttää?

Koronavirustauti voidaan todeta ammattitaudiksi, jos voidaan osoittaa, että sairaudella on syy-yhteys työ­hön eli tartunta on tullut työssä, työntekopaikan alueel­la tai työhön liittyvässä koulutuksessa. Se, keneltä tar­tunta on työssä tullut, ei ole merkitsevää.

Mainos

Kenelle työssä saadusta koronavirustaudista on ilmoitettava?

Työterveyshuoltoon ja työnantajalle. Työterveyshuollon vastuulle kuuluu tutkia ja hoitaa työstä johtuvat sairau­det, mutta lausunnon ammattitautiepäilystä vakuutus­yhtiölle voi tehdä myös muu hoitava lääkäri. Työnanta­jan tehtävä on ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, joka te­kee päätöksen ammattitaudista. Korvausasia tulee vi­reille, kun vakuutusyhtiö on saanut ilmoituksen tapah­tumasta. Tarvittaessa työntekijä voi myös itse ilmoittaa asiasta vakuutusyhtiöön.

Kuinka nopeasti asia ratkeaa?

Vakuutusyhtiö tekee päätöksen korvauksista työtapa­turma- ja ammattitautilain sekä aikaisempien, saman­kaltaisten tapausten ratkaisujen perusteella. Päätös on annettava 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi.

Miksi ammattitautidiagnoosi kannattaa hankkia?

Jos koronaviruksen aiheuttama sairaus todetaan am­mattitaudiksi, työntekijällä on oikeus työtapaturma-ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin, esimerkiksi päivärahaan ja sairaanhoidon kustannusten korvauk­siin. Ammattitaudin perusteella myönnetyt sairauslo­mapäivät eivät vähennä oikeutta normaaliin sairaus­ajan palkkaan. Lisäksi ammattitautia epäilevän lääkärin tulisi tehdä asiasta ilmoitus aluehallintovirastoon, jo­ka voi harkintansa mukaan tehdä sen perusteella työ­suojelutarkastuksen.

Voiko ammattitautidiagnoosin saada jälkeenpäin?

Ammattitaudin alkamaisajankohtana pidetään yleen­sä päivää, jolloin työntekijä on ensimmäisen kerran hakeutunut hoitoon kyseisen sairauden vuoksi. Jäl­keenpäin ammattitaudin selvittäminen ja arviointi on vaikeaa.

Lähteet: SuPerin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen, tyosuojelu.fi, ttl.fi, tkv.fi

Lue myös: Tartunnan saanut lähihoitaja: Muista, että töistä saatu korona on ammattitauti ja oikeuttaa korvauksiin

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: ”Pakkorokottaminen lisäisi hoitajien kuormitusta”

Koronavirusta nujerretaan lääkkeillä jotka jo tunnemme

Miksi koronavirustauti uuvuttaa toisia kuukausia, kun toisilta sairaus menee ohi miltei huomaamatta? Tutkijat etsivät geeneistä syitä taudin pitkittymiseen