Sairastuitko koronavirustautiin töissä? Näin se todetaan ammattitaudiksi

Työssä tarttunut koronavirustauti on ammattitauti, jonka perusteella työntekijä on oikeutettu korvauksiin. Ammattitautiepäily kannattaa ilmoittaa viipymättä työnantajalle ja oman työpaikan työterveyshuoltoon.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Mitä ammattitautidiagnoosin saaminen edellyttää?

Koronavirustauti voidaan todeta ammattitaudiksi, jos voidaan osoittaa, että sairaudella on syy-yhteys työ­hön eli tartunta on tullut työssä, työntekopaikan alueel­la tai työhön liittyvässä koulutuksessa. Se, keneltä tar­tunta on työssä tullut, ei ole merkitsevää.

Kenelle työssä saadusta koronavirustaudista on ilmoitettava?

Työterveyshuoltoon ja työnantajalle. Työterveyshuollon vastuulle kuuluu tutkia ja hoitaa työstä johtuvat sairau­det, mutta lausunnon ammattitautiepäilystä vakuutus­yhtiölle voi tehdä myös muu hoitava lääkäri. Työnanta­jan tehtävä on ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, joka te­kee päätöksen ammattitaudista. Korvausasia tulee vi­reille, kun vakuutusyhtiö on saanut ilmoituksen tapah­tumasta. Tarvittaessa työntekijä voi myös itse ilmoittaa asiasta vakuutusyhtiöön.

Kuinka nopeasti asia ratkeaa?

Vakuutusyhtiö tekee päätöksen korvauksista työtapa­turma- ja ammattitautilain sekä aikaisempien, saman­kaltaisten tapausten ratkaisujen perusteella. Päätös on annettava 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi.

Miksi ammattitautidiagnoosi kannattaa hankkia?

Jos koronaviruksen aiheuttama sairaus todetaan am­mattitaudiksi, työntekijällä on oikeus työtapaturma-ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin, esimerkiksi päivärahaan ja sairaanhoidon kustannusten korvauk­siin. Ammattitaudin perusteella myönnetyt sairauslo­mapäivät eivät vähennä oikeutta normaaliin sairaus­ajan palkkaan. Lisäksi ammattitautia epäilevän lääkärin tulisi tehdä asiasta ilmoitus aluehallintovirastoon, jo­ka voi harkintansa mukaan tehdä sen perusteella työ­suojelutarkastuksen.

Voiko ammattitautidiagnoosin saada jälkeenpäin?

Ammattitaudin alkamaisajankohtana pidetään yleen­sä päivää, jolloin työntekijä on ensimmäisen kerran hakeutunut hoitoon kyseisen sairauden vuoksi. Jäl­keenpäin ammattitaudin selvittäminen ja arviointi on vaikeaa.

Lähteet: SuPerin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen, tyosuojelu.fi, ttl.fi, tkv.fi

Lue myös: Tartunnan saanut lähihoitaja: Muista, että töistä saatu korona on ammattitauti ja oikeuttaa korvauksiin

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pitkittynyt koronatauti kuormittaa mieltä ja elimistöä, mutta nykytiedon perusteella vaikeimmistakin tapauksista voi toipua

Koronavirusta on yhä vaikeampi määritellä ammattitaudiksi – jokainen epäily kannattaa yhä selvittää

Nokian kaupunki kääri hihat – lähihoitajat antavat koronarokotuksia