Lastenhoitajat toivovat selkeitä ohjeita työtehtävien siirtoon

Kunnat ovat ryhtyneet paikkaamaan koronaviruksen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstövajetta lähihoitajataustaisilla lastenhoitajilla. Lähihoitajat toivovat työnantajalta selkeitä ja johdonmukaisia ohjeita muuttuviin tilanteisiin.

Päiväkodeissa on viime päivinä ollut lapsia murto-osa tavallisesta. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Hallituksen toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ovat johtaneet kunnissa esimerkiksi kirjastojen, uimahallien ja muiden liikuntapaikojen sulkemiseen. Varhaiskasvatuksessa valtion vahvat suositukset ovat johtaneet siihen, että monissa päiväkodeissa lapsia on nyt työntekijämäärään nähden vähän.

Samaan aikaan etenkin vanhus- ja vammaispalveluissa henkilöstövaje on tavanomaista suurempaa.

Epäsuhdan korjaamiseksi monessa kunnassa on ryhdytty siirtämään työntekijöitä väliaikaisesti tehtävästä toiseen, tai ainakin siirtoja harkitaan. Uudellamaalla esimerkiksi Vantaa on reagoinut tilanteeseen avaamalla kaupungin sisäisen resurssikeskuksen, joka vastaa työntekijöiden siirtämisestä väliaikaisesti muihin tehtäviin.

Siirtojen perustana on kunta-alan työehtosopimus KVTES, jonka mukaan työntekijä voidaan tilapäisesti siirtää tehtäviin, jotka ovat hänen koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella sopivia. Siirto voidaan tehdä kahdeksan viikon ajaksi tai pidemmäksi aikaa, jos työnantajalla on työsopimukseen irtisanomisperuste.

Kyse on siis eri asiasta kuin poikkeuslain perusteella annettavista työmääräyksistä. Mahdolliset määräykset tehtäviin tulevat työvoimaviranomaisilta eli TE-keskuksista.

Ensimmäisen viikon aikana resurssikeskuksen kautta työtehtävää on vaihtanut yli sata työntekijää, joista valtaosa on siirtynyt sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, kertoo Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

– Joissain työpaikoilla työtä on nyt yllin kyllin, lomat on peruttu ja ihmiset todella kuormittuneita. Resurssikeskuksen tarkoitus on tasata työkuormaa koko kunnan tasolla ja varmistaa, että haastavassa tilanteessa töitä riittää kaikille eikä tarvitse turvautua muihin toimenpiteisiin.

Vantaalla kaupungin päiväkodeissa on Lievosen mukaan viime päivinä ollut vain viidesosa normaalista lapsimäärästä. Lähihoitajataustaiset lastenhoitajat ovat kunnalle toivottua henkilöstöresurssia, sillä he pystyvät perusosaamisellaan ja lyhyellä perehdytyksellä toimimaan eri tehtävissä juuri nyt erityisen kuormittuneella sosiaali- ja terveysalalla.

Mitoitukset kerrankin kohdallaan

Päiväkotien työntekijät ovat sopeutuneet olosuhteisiin nähden tilanteeseen hyvin, sanoo Vantaan varhaiskasvatuksen luottamusmies Heidi Kuusisto. Hän työskentelee itse lastenhoitajana Itä-Vantaalla Ilvespuiston päiväkodissa.

– Omassa päiväkodissani lapsille on riittänyt yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Kerrankin kädet riittävät ja on aikaa keskittyä, jos joku tarvitsee enemmän tukea.

Työntekijät ovat voineet keskittyä tehtäviin, joita normaalissa päiväkodin arjessa ei ole mahdollista tehdä täysipainoisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmia ja esiopetuksen oppimissuunnitelmia on nyt päivitetty useammassa päiväkodissa.

– Oma mielipiteeni on, että päiväkodeissa pitäisi sallia etätyöt, jos lapsimäärät ovat sen mukaisia. Etenkin opettajilla mutta myös lastenhoitajilla on kirjallisia ja valmistelevia töitä, joita pystyy hyvin tekemään etänä.

Etätyöt voisivat estää
mahdollisen tartunnan leviäminen työyhteisössä.

Etätyöt voisivat myös olla tapa estää mahdollisen tartunnan leviäminen työyhteisössä.

– Jos tauti lähtee jylläämään, olisi varaa tarvittaessa kutsua työntekijöitä etätöistä paikalle, Kuusisto pohtii.

Lähihoitajien toiveet pyritään huomioimaan

SuPer-lehden haastattelemat lähihoitajat suhtautuvat työtehtävien väliaikaiseen vaihtumiseen enimmäkseen myönteisesti mutta toivovat työnantajalta johdonmukaisempia ja selvempiä ohjeita.

– Kentältä olen kuullut, että esimiehiltä on tullut ristiriitaista tietoa. Osa työntekijöistä on säikähtänyt, että heidät määrätään töihin, joita eivät ole pitkään aikaan tehneet tai elämäntilanteen vuoksi pysty nyt tekemään, kertoo Heidi Kuusisto.

Epäselvää on Kuusiston mukaan esimerkiksi se, voiko päivätyötä tekevä lastenhoitaja joutua vuorotyöhön tai voiko työmatkat pidentyä kohtuuttomasti, jos väliaikainen työpaikka sijaitsee toisella puolella kaupunkia.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja haluaa rauhoitella pelkoja.

– Resurssikeskus pyrkii ottamaan toiveet huomioon. Esimerkiksi yövuoroihin ei tietenkään laiteta ketään kokematonta. Työvuorosuunnittelun tavoitteena on, että kaikilla säilyy työvire mahdollisimman hyvänä, Kirsi-Marja Lievonen sanoo.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysalan tehtäviin ei muutoinkaan siirrytä noin vain.

– Sote-esimiehet ovat niin kuormitettuja, etteivät he pysty lennossa perehdyttämään uusia työntekijöitä. Tämä on tulppa, jonka yritämme ratkaista ensin.

Työnkuviin liittyy niin ikään paljon hallinnollisia tehtäviä, kulkulupia ja työnohjausjärjestelmien opettelemista, jotka vievät oman aikansa ennen kuin työntekijöitä voidaan siirtää, Lievonen kertoo.

Vantaalla lähihoitajat ohjataan ensisijaisesti peruspalvelutehtäviin. Lastenhoitajia on ensimmäisten koronaviikkojen aikana siirretty esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun ja sosiaalihuollon perhetyöhön.

– Varmistetun koronatartunnan saaneiden ihmisten kanssa työskentelevät näihin tehtäviin koulutuksen saaneet terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Kenenkään terveyttä tai turvallisuutta eivät siirrot vaaranna, Lievonen tähdentää.

Toisiin tehtäviin siirtyvän työntekijän kannattaa muistaa, että palkka maksetaan tehtävän mukaan. Jos työtehtävät vaihtuvat vähintään kahdeksi viikoksi ja palkka on suurempi siinä tehtävässä, johon siirtyy, palkka nousee heti siirron alussa uutta tehtävää vastaavaksi.

Lue myös:

Lähihoitaja tekee sen minkä osaa – myös poikkeusoloissa

Poikkeusoloissakin noudatetaan työaikalakia, jos laista poikkeamisen syynä ei ole koronavirus

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pitkittynyt koronatauti kuormittaa mieltä ja elimistöä, mutta nykytiedon perusteella vaikeimmistakin tapauksista voi toipua

Koronavirusta on yhä vaikeampi määritellä ammattitaudiksi – jokainen epäily kannattaa yhä selvittää

Nokian kaupunki kääri hihat – lähihoitajat antavat koronarokotuksia