Koronavirustilanne lisää lomautuksia: ”Lomautuksista ei pidä mennä sopimaan” – Katso viisi kysymystä aiheesta

Lomautukset lisääntyvät kunnissa. Yt-neuvotteluja on käyty tai niitä käydään parhaillaan jo lähes sadassa kunnassa, joissa työskentelee SuPerin jäseniä. Ennen lomautusta tulisi kartoittaa kaikki työmahdollisuudet, sillä lähihoitajien osaaminen on laaja-alaista, muistuttaa SuPerin sopimusasiantuntija Anne Villman. Hän vastaa viiteen kuntasektorin lomautuksia koskevaan kysymykseen.

lomautukset vanhustyö varhaiskasvatus

Koronatilanteessa jotkin kunnat ovat alkaneet tarjota esimerkiksi apteekki- ja kauppa-asiointipalveluja sekä puhelintukea niille ikäihmisille, jotka eivät vielä ole vanhuspalvelujen piirissä. Näin on voitu myös tarjota vaihtoehtoista työtä niille, jotka muuten tulisivat lomautetuiksi, kertoo SuPerin sopimusasiantuntija Anne Villman. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

1. Miten koronatilanne vaikuttaa lomautuksiin kuntasektorilla?

– Tällä hetkellä tiedossani on lähes 100 kuntaa tai kuntatyönantajaa, joissa on jo käyty tai käydään parhaillaan superilaisia koskevia yt-neuvotteluja. Suuri osa näistä on kuntia, joissa jäsenemme työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai kouluissa. Jo viime syksynä monessa kunnassa käytiin yt-neuvotteluja talouden tasapainottamiseksi, mutta nyt yt-neuvottelujen syynä on pääsääntöisesti koronavirus ja siitä aiheutuneet poikkeusolot. Poikkeusoloista johtuvat esitykset lomautuksista ovat olleet kestoltaan muutamasta viikosta jopa kolmeen kuukauteen. Talouden tasapainottamisesta johtuvat lomautukset ovat puolestaan olleet viikon tai kaksi, pisimmillään kuukauden.

– On hyvä muistaa, että kuntasektorin työnantajan tulee aina käydä yt-neuvottelut ennen lomautuspäätöstä. Lomautuksen ilmoitusaika on edelleen kalenterikuukausi, eikä työnantaja voi siitä poiketa. Näihin ei ole tullut valmiuslain myötä muutoksia toisin kuin yksityissektorilla.

2. Miten lomautustilanteet vaikuttavat mitoituksiin?

– Kuntatyönantajien pitää huolehtia siitä, että vanhuspalvelulait ja varhaiskasvatuslait sekä mitoitukset ja ryhmäkoot toteutuvat myös lomautusten aikana. Kuntien vastuu huolehtia lakisääteisistä toimista ei ole kadonnut poikkeusoloista ja valmiuslaista huolimatta. Säästötoimetkaan eivät oikeuta rikkomaan lakeja.

Mainos

3. Kannattaako työntekijän harkita työskentelyä toisessa yksikössä, jos vaihtoehtona on lomautus?

– Aina on parempi, että työt jatkuvat, sillä ansiotulo erilaisine etuuksineen on parempi kuin työttömyysturva. Kunta-alan työnantajalla on toki myös mahdollisuus siirtää työntekijänsä toiseen työyksikköön kahdeksaksi viikoksi kerrallaan ilman työntekijän suostumusta. Olisi kuitenkin hyvä, että tämä olisi aina vapaaehtoista, sillä se luo paremman pohjan motivaatiolle.

– Myönteistä on, että suurin osa kunnista on lähtenyt etsimään lomautetuille lähihoitajille muuta työtä. Lomautustilanteissa monet työnantajat ovat myös kannustaneet lähihoitajia ottamaan yhteyttä muiden työnantajien rekrytointiin. Koulutettu lähihoitaja osaa monenlaista. Hyvänä asiana voi nähdä myös sen, että toisessa yksikössä työskentely tarjoaa lähihoitajalle mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan ja kasvattaa ammattitaitoaan.

4. Mitä tulee huomioida, jos lomautuksen ajaksi siirtyy toisiin tehtäviin ja mahdollisesti toiselle työnantajalle?

– Jos työntekijä siirtyy lomautuksen aikana toisen työnantajan palvelukseen, kannattaa tästä työstä tehdä oma erillinen työsopimus. Jos lomautuksen ajaksi ottaa vastaan työtä toisella työnantajalla, on työntekijällä oikeus irtisanoa tämä toissijainen työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisajalla. Tämän vuoksi toiselle työnantajalle on syytä kertoa, että on lomautettuna omasta työstään. Jos oma työnantaja haluaa, että työntekijä jatkaa työtään ennen lomautuksen päättymistä, työnantaja voi sopia asiasta työntekijän kanssa. Mikäli työntekijä haluaa kuitenkin jatkaa toisessa työssä lomautuksen loppuun saakka, ei oma työnantaja voine soveltaa työntekijään mitään sanktioita.

– Kun työntekijä siirtyy toiseen tehtävään, pitäisi työnantajan tarjota myös hyvä perehdytys. Huolellinen perehdytys on varmasti paikallaan, jos esimerkiksi yli kymmenen vuotta lastenhoitajana työskennellyt lähihoitaja siirtyy vanhustyöhön. Kannattaa myös huomioida, että varhaiskasvatuksessa ei pääsääntöisesti vaadita lääkehoitolupia, joita taas vanhustyössä usein vaaditaan.

5. Mitä ovat sopimuslomautukset ja mikä niissä on riskinä?

– Sopimuslomautuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä lomautuksesta. Lomautuksista ei pidä mennä kuitenkaan sopimaan, koska se voi olla este työttömyysturvan saamiselle. Työvoimahallinto voi käytännössä katsoa, että lomautuksesta sopinut työntekijä on vapaaehtoisesti jäänyt pois omasta työstään. Lomautuksen tulee aina olla työnantajan yksipuolinen päätös ja toimenpide, jotta työntekijä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa. Jos näissä asioissa on yhtään epäselvyyttä, kannattaa olla yhteydessä pääluottamusmieheen tai oman ammattiosaston puheenjohtajaan.

Lue myös:

Yksityissektorin ja kunta-alan ohjeet lomautustilanteisiin

Kuntatyönantaja lomauttaa minut, miten toimin?

Miten valmiuslaki ja koronavirustilanne vaikuttavat superilaisten työpaikoilla?

Super Työttömyyskassa toimii normaalisti, vaikka jäsenten lomautukset ovat lisääntyneet

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pitkittynyt koronatauti kuormittaa mieltä ja elimistöä, mutta nykytiedon perusteella vaikeimmistakin tapauksista voi toipua

Koronavirusta on yhä vaikeampi määritellä ammattitaudiksi – jokainen epäily kannattaa yhä selvittää

Nokian kaupunki kääri hihat – lähihoitajat antavat koronarokotuksia