Hoitotyö tuntuu raskaalta, mutta eläkeikään on vielä aikaa – mitä teen?

Työnantajalla on velvollisuus tukea erityisesti 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkykyä ja -terveyttä.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Kenenkään meistä työkyky ei aina ole täysin sataprosenttinen, vaan se vaihtelee elämäntilanteiden ja olosuhteiden mukaan. Emme myöskään ole samasta muotista valettuja. Kaikki työtehtävät eivät sovi yhtä hyvin jokaiselle, vaan meillä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme, ja ne muuttuvat iän myötä. Työnantajalla on velvollisuus ottaa nämä erot huomioon ja muokata työtä mahdollisuuksien mukaan. Lain mukaan työnantajan on erityisesti kiinnitettävä huomiota 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkykyyn ja työssä jaksamiseen.

Usein pienellä työn muokkaamisella työkyky saadaan täyteen käyttöön, esimerkiksi kaikkein raskaimpien työtehtävien sijaan työntekijä voi tehdä jotain muuta työtä tai raskaat tehtävät tehdään yhdessä työkaverin kanssa. Koska työpaikat ja -tehtävät ovat erilaisia, usein toimivimmat ratkaisut keksitään, kun niitä mietitään yhdessä koko työyhteisön kesken.

Omaan ikääntymiseen ja sen tuomiin toimintarajoitteisiin kannattaa suhtautua mahdollisimman armollisesti. Terveystiedot ovat jokaisen yksityisasia ja päätät itse, minkä verran niistä kerrot työpaikalla. Koko sairaushistoriaa ei tarvitse avata, mutta jos oma jaksaminen mietityttää, asian voi ottaa puheeksi oman työsuojeluvaltuutetun kanssa. Hän tuntee työsuojelulain ja voi esimerkiksi olla mukana keskusteluissa esihenkilön kanssa.

Voinko kieltäytyä yötyöstä vetoamalla korkeaan ikään?

Ihmisten sopeutuminen vuorotyöhön on hyvin yksilöllistä. Sote-alalla on monenlaista yötyötä, ja joskus se voi olla fyysisesti kevyempää kuin päiväaikaan tehtävä työ. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ikääntyminen lisää yötyöhön liittyviä riskejä, ja monilla palautuminen yövuoroista käy aikaisempaa hitaammin, mikä myös työnantajan on otettava huomioon. Työterveyslaitoskin suosittaa, että yli 50-vuotiaille tulisi tarjota mahdollisuus tehdä vähemmän yötyötä. Sinun kannattaa olla ensin yhteydessä työterveyshuoltoon tilanteen arvioimiseksi.

Kysymyksiin vastasi SuPerin sopimusasiantuntija Niina Laitinen.

Ikääntyvien työpanosta tarvitaan

Kesäkuun alussa muuttuneessa työturvallisuuslaissa täsmennettiin työnantajan velvollisuutta huomioida työntekijöiden yksilöllisten ominaisuuksien vaikutukset työturvallisuuteen ja -terveyteen. Työn vaarojen selvittämisessä on jo aikaisemmin täytynyt huomioida esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammattitaito ja henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten kielitaito. Uutta on ikääntymisen vaikutusten huomiointi.

Mainos

Tavoitteena on tukea 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja pidentää työuria. Vanhemmilla työntekijöillä on arvokasta osaamista ja kokemusta, mutta ikääntyminen asettaa ennemmin tai myöhemmin rajoituksia varsinkin fyysisesti raskaassa työssä.

– Sote-alalla tarvitaan myös ikääntyvien työpanosta. Pienellä työn mukautuksella työkyky voi olla täysi, vaikka olisi esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinhaasteita, sanoo SuPerin sopimusasiantuntija Niina Laitinen.

Laitisen mukaan on yhä varsin tavallista, että työn mukautuksiin ryhtymisen sijaan työnantaja saattaa kehottaa työntekijää harkitsemaan alanvaihtoa.

– Se on vastuutonta puhetta työvoimapulasta kärsivällä alalla.

Ikääntyminen ja sen tuomat muutokset elimistössä koskettavat meistä jokaista. Laitinen toivoo, että niistä uskallettaisiin myös puhua avoimemmin.

–  Avoimuus vie stigmaa sairauksien ympäriltä. Esimerkiksi nivelrikko on hyvin tyypillinen ikääntyvien sairaus, mikä asettaa tiettyjä rajoitteita. Se ei tarkoita, että työelämästä on poistuttava ennenaikaisesti, vaan työtehtävät voidaan muokata yksilöllisemmin jokaiselle työntekijälle sopivaksi.

Yksityissektorin työsuojeluvaalit

  • Superilaisille yksityissektorin työpaikoille valitaan tänä syksynä uudet työsuojeluvaltuutetut.
  • SuPer kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja ja tukee heitä tehtävässään.
  • Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikkansa kaikkia työntekijöitä, mutta superilainen työsuojeluvaltuutettu on lähihoitajan työn paras asiantuntija.
  • Lisätietoja: superliitto.fi/yksityissektorintyosuojeluvaalit

Sinua voisi kiinnostaa myös: Uusi suositus: Yli 50-vuotiailla tulisi olla mahdollisuus vähentää yötyötä

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kohtaa oikein: Aivovamma voi vaikuttaa potilaan käytökseen, mutta ei älyyn

SuPerin seuraava puheenjohtaja on koiraihminen

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara: ”Suomen työelämäheikennyksiä seurataan Brysselissä kauhunsekaisin tuntein”