Hoitajien oma SOTE-sopimus ottaa paremmin huomioon työn luonteen

Syyskuun alussa voimaan astuva SOTE-sopimus määrittelee noin 180 000 työntekijän palkat, lomat ja muut työehdot. Se koskee kymmeniätuhansia superilaisia.

Sote-alan oma työehtosopimus mahdollistaa hoitotyön erityispiirteiden huomioimisen ja alan ongelmiin puuttumisen tehokkaammin. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

SOTE-sopimus on Suomen suurin alakohtainen työ- ja virkaehtosopimus. Se koskee kaikkia kunnissa ja kuntayhtymissä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleviä. Julkisen alan superilaisista työntekijöistä varhaiskasvatuksessa työskentelevät lastenhoitajat ja koulujen koulunkäynninohjaajat jatkavat KVTESin piirissä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oma sopimus on ollut SuPerin pitkäaikainen tavoite. Se antaa osapuolille paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon alan erityispiirteet, sanoo SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno.

– SOTE-sopimus on työkalu hoitohenkilökunnan työehtojen parantamiseksi. Olemme kokeneet, että on helpompi ajaa jäsenten asioita omassa neuvottelupöydässä, kun ei tarvitse ottaa koko kuntasektoria huomioon.

Siirtyminen KVTESistä sote-alan omaan työehtosopimukseen ei tuo muutoksia työehtoihin eikä se edellytä työntekijöiltä mitään toimenpiteitä. Työnantaja ei vaihdu eikä uutta työsopimusta tarvitse allekirjoittaa. Sopimus tuo ainoastaan muutaman määräaikaisen muutoksen jaksotyöaikaan: vapaapäivän käsite ja vapaapäivien sijoittelu työvuorolistassa tarkentuvat. Lisäksi sopimus antaa mahdollisuuden lyhentää vuorokausilepoa, jos sekä työnantaja että työntekijä haluavat niin sopia.

Lastenhoitajien neuvotteluasema vankistuu

Samaan aikaan kun sote-alan kuntatyöntekijät siirtyvät uuteen SOTE-sopimukseen, varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät opettajia koskevan työehtosopimuksen piiriin. Muutosten jälkeen lastenhoitajat ovat KVTESin suurin ammattiryhmä. Se vahvistaa heidän asemaansa työehtosopimusneuvotteluissa.

– Pystymme keskittymään paremmin varhaiskasvatuksen erityispiirteisiin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät siirtyvät omaan neuvottelupöytäänsä.

KVETSin piiriin jäävien lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien palkat ja työehdot säilyvät ennallaan nykyisen sopimuskauden loppuun 28. helmikuuta saakka.

Sopimus hyödyttää myös työnantajaa

SOTE-sopimuksella ei ole suoraa ajallista yhteyttä sote-uudistukseen, joka toteutuu asteittain vuoden 2023 alkuun mennessä. Sopimus tuo kuitenkin selkeyttä, kun työnantajat vaihtuvat kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiksi.

– Hyvä, että sopimus saatiin tehtyä etupainotteisesti jo nyt eikä sote-uudistusrumban ollessa päällä täysillä, Sainila-Vaarno toteaa.

Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa helmikuun loppuun. Sopimukseen voi tutustua KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla.

Lue myös: Kaksi vapaapäivää viikossa eikä enää työtunteja vapaapäiville – Uusi SOTE-sopimus tuo muutoksia jaksotyöaikaan

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kohtaa oikein: Aivovamma voi vaikuttaa potilaan käytökseen, mutta ei älyyn

SuPerin seuraava puheenjohtaja on koiraihminen

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara: ”Suomen työelämäheikennyksiä seurataan Brysselissä kauhunsekaisin tuntein”