Kaksi vapaapäivää viikossa eikä enää työtunteja vapaapäiville – Uusi SOTE-sopimus tuo muutoksia jaksotyöaikaan

Syyskuun alussa voimaan astuva SOTE-sopimus tuo määräaikaisia muutoksia jaksotyöhön. Sopimuksen piirissä oleva työnantaja ei enää voi laskea yövuoron jälkeistä nukkumispäivää vapaapäiväksi. Toisaalta työvuorojen välistä lepoaikaa on mahdollista lyhentää, jos sekä työnantaja että työntekijä niin haluavat. SuPerin lakimies Riitta Saarikoski vastaa jäseniä askarruttaviin kysymyksiin muutoksista.

Uusi SOTE-sopimus määrittelee jaksotyössä vähimmäismäärän vapaapäiville ja peräkkäisille vapaapäiville. Ne tukevat työntekijän jaksamista. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

SOTE-sopimus takaa jaksotyötä tekevälle työntekijälle vähintään kaksi vapaapäivää viikkoa kohden. Miten tämä käytännössä toteutuu?

Työntekijän jaksamisen kannalta on suotavaa, että vapaapäiviä on joka viikko ja että ne ovat peräkkäisinä päivinä. Jaksotyössä tämä ei aina ole mahdollista, joten vapaapäivät on varmistettu niin, että kahden viikon työaikajaksossa pitää olla vähintään neljä vapaapäivää, kolmen viikon jaksossa vähintään kuusi ja neljän viikon jaksossa vähintään kahdeksan vapaapäivää. Peräkkäisistä vapaapäivistä vähimmäisvaatimus on, että kolmen viikon aikana työntekijä saa vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää.

Muuttuuko oikeus viikonloppuvapaisiin?

Lauantait ja sunnuntait ovat edelleen vapaapäiviä mahdollisuuksien mukaan, ja viikonloppuvapaita on annettava kaikille työntekijöille samalla tavalla.

Mainos

SOTE-sopimuksessa vapaapäivä määritellään kalenteripäiväksi, joka alkaa klo 00 ja päättyy klo 24. Mitä hyötyä tästä on työntekijälle?

Jos vuorokauden aikana on ollut työtunteja, se lasketaan työpäiväksi. Työnantaja ei enää voi laskea yövuoron jälkeistä nukkumispäivää vapaapäiväksi. Samoin jos työpäivä alkaa klo 22, se ei ole vapaapäivä.

Sopimus antaa mahdollisuuden lyhentää työvuorojen välistä lepoaikaa, jos sekä työnantaja että työntekijä niin haluavat. Miksi tällainen muutos on tehty?

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut työaikalaki määritteli, että työntekijällä on oltava vähintään 11 tunnin vuorokausilepo työvuorojen välissä. Tällä haluttiin pitää huolta työntekijän palautumisesta työvuorojen välillä. Jäseniltä on kuitenkin tullut palautetta, että moni haluaisi edelleen tehdä ilta–aamu- ja pätkäaamu–yövuoroyhdistelmiä, mikä käytännössä edellyttää lepoajan lyhentämistä.

Miten menetetty lepoaika korvataan työntekijälle?

Jos työvuorojen välille jää yhdeksän tuntia vapaata, työantajan on korvattava puuttuvat tunnit heti seuraavan 11 tunnin pituisen vapaan yhteydessä. Tällöin työvuorojen väliin jää vapaata vähintään 13 tuntia. Jos se ei töiden järjestelyiden takia ole mahdollista, puuttuvat tunnit on annettava vapaaksi heti kun se on mahdollista, viimeistään kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa.

Kuka työpaikalla päättää lyhennetäänkö työvuorojen välistä lepoaikaa?

Poikkeavista lepoajoista sopiminen kuuluu luottamusmiesten tehtäviin. Pääluottamusmies tekee paikallisen sopimuksen työnantajan kanssa. Vasta tämän jälkeen jokainen työntekijä päättää erikseen, haluaako antaa suostumuksensa lepoajan lyhentämiseen esimerkiksi allekirjoittamalla työnantajan laatiman suostumuslomakkeen.

Onko työntekijän suostuttava lepoajan lyhentämiseen, jos työpaikalla muut niin tekevät?

Ei ole. 11 tunnin vuorokausilepo on edelleen pääsääntö, ja sitä noudatetaan, kuten tähän asti.

Voiko suostumuksen perua?

Kyllä voi. Siitä, miten suostumus perutaan, sovitaan samassa paikallisessa sopimuksessa, jossa sovitaan lepoajoista. Perumisohje pitäisi olla kirjattuna jo suostumuslomakkeeseen. Työpaikan luottamusmieheltä voi kysyä neuvoa.

Mitä SOTE-sopimukseen siirtyvän työntekijän on tehtävä?

Siirtyminen ei edellytä työntekijöiltä mitään toimenpiteitä. Työnantaja ei vaihdu eikä uutta työsopimusta tarvitse allekirjoittaa. Palkkaukseen ei tule muutoksia ja työehdot pysyvät ennallaan, ainoastaan jaksotyötä tekevien työehtoihin on sovittu edellä kuvatut määräaikaiset muutokset.

Koska muutokset astuvat voimaan?

SOTE-sopimus astuu voimaan 1. syyskuuta. Jos päivämäärä on keskellä työaikajaksoa, muutokset vapaapäivien sijoittelusta astuvat voimaan seuraavasta työaikajaksosta alkaen. Muutokset ovat voimassa ensimmäisen SOTE-sopimuksen loppuun eli 28. helmikuuta saakka. Tulevissa neuvotteluissa muutoksia on tarkoitus vielä täsmentää ja parantaa. Tavoitteena on, että niistä tulee pysyviä.

Entä jos työnantaja ei noudata muutoksia?

Ota välittömästi yhteyttä esimieheen tai työvuorolistan suunnittelijaan. Viime kädessä apua saa SuPerin luottamusmiehiltä.

Lue myös:

Hoitajien oma SOTE-sopimus ottaa paremmin huomioon työn luonteen

Kunta-alaa koskeva SOTE-sopimus tulee voimaan 1.9.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa