Helsingin kotihoito sai huomautuksen

Hoitajia on oltava riittävästi töissä ja omaa toimintaa on valvottava.

Kuva: Ingimage.com

Teksti Elina Kujala elina.kujala@superliitto.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Helsingin kaupungin kotihoidolle huomautuksen. Aluehallintovirasto on kehottanut kotihoitoa kiinnittämään huomiota muun muassa asiakasturvallisuuteen, tiedonkulkuun ja hyvään hallintoon.

Helsingin kotihoidon tilanteesta on keskusteltu julkisuudessa paljon. Huhtikuussa huomiota herätti surullinen tapaus, jossa kotihoidon asiakas oli ollut kotonaan kuolleena useita viikkoja ennen kuin vainaja löydettiin. Aluehallintovirasto on viimeisen vuoden aikana valvonut Helsingin, Espoon ja Vantaan kotihoitoa. Valvonta-asiat ovat tulleet vireille joko epäkohtailmoituksella tai viraston oma-aloitteisena valvontana.

Mainos

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi lupaa, että Helsingin kotihoidon ja aluehallintoviraston tiivis vuoropuhelu jatkuu. Kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä ja tänä vuonna palkataan vielä 40 hoitajaa, 8 fysioterapeuttia sekä yksi toiminta- ja ravitsemusterapeutti. Kotihoidon palvelut ovat monipuolistuneet ja vanhusten neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi on keskitetty yhteen paikkaan vuoden alussa. Omavalvontaa halutaan parantaa edelleen ja kirjaamista kehitetään. Meripaasin mukaan myös henkilökunnan koulutukseen on panostettu.

– Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, Seija Meripaasi sanoo.

SuPerin mukaan kotihoito on yhä pahenevassa kriisissä ympäri Suomen. Huoli hoidon laadusta, asiakkaiden turvallisuudesta ja oman työn kuormittavuudesta on lähihoitajien keskuudessa yleinen. Kotihoidon työntekijöiden yhteydenotot liittoon ovat lisääntyneet huomattavasti. Liiton tammikuussa julkaisemassa kotihoidon selvityksessä hoidon laadusta oli huolissaan 95 prosenttia vastanneista hoitajista.

Helsingin kotihoidossa työskentelee tällä hetkellä 1730 kotihoidon ammattilaista. Asiakkaita kaupungin kotihoidossa on kuukaudessa 8900. Lisäksi tukipalveluasiakkaita on noin 2150 kuukaudessa. Kotihoidon määrärahoja on lisätty tälle vuodelle 4 miljoonaa euroa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kun pappa ei pääse hoivakotiin, se näkyy sairaalan päivystyksessä

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”