Epäkohdista ilmoittaville hoitajille lisää turvaa – Näin EU:ssa vahvistettava direktiivi tukee ilmoitusvelvollisuutta

EU:n parlamentin käsittelyyn etenevä whistleblower-direktiivi suojaa väärinkäytöksistä ilmoittavia työntekijöitä. SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen vastaa direktiiviin liittyviin kysymyksiin.

ilmoitusvelvollisuus

SuPerin mukaan tarvitaan kanava, jossa hoitajat voivat nimettömästi ilmoittaa epäkohdista suoraan viranomaisille. Kuva: Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

Mistä whistleblower-direktiivissä on kysymys?

– Direktiivi antaa turvaa henkilöille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä ja epäkohdista. Epäkohtia paljastavien työntekijöiden suoja on ollut EU-maissa vaihtelevaa ja lainsäädäntöä halutaan yhtenäistää. Whistleblower-käsitettä käytetään ihmisistä, jotka ilmoittavat sellaisista työhönsä liittyvistä väärinkäytöksistä, jotka voivat vahingoittaa vaikkapa kansalaisten terveyttä, ympäristöä tai julkista taloutta.

Mitä hyvää direktiivi tarjoaa hoitoalan työntekijöille?

– Direktiivi tuo toivottavasti nykyistä parempaa suojaa hoitotyöntekijöille niissä tilanteissa, joissa he ilmoittavat hoidon laadussa havaitsemistaan epäkohdista. Tällä hetkellä Suomen sosiaalihuoltolain pykälän 48 mukaan työntekijöillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa epäkohdista. Ongelmana on ollut se, että työnantajat ovat pelotelleet ilmoitusvelvollisuutensa täyttäneitä työntekijöitä esimerkiksi sillä, että työntekijä paljastaa liikesalaisuuksia. SuPerin jäsenet ovat myös kertoneet tapauksista, joissa työnantaja on ikään kuin kostanut työntekijälle, kun tämä on ilmoittanut epäkohdasta. Seurauksena on ollut esimerkiksi koeaikapurkuja, hankalia työvuorolistoja, varoituksia tai puhutteluja. EU:n direktiivi antaa lisää pontta Suomen laissa mainitulle ilmoitusvelvollisuudelle ja siten turvaa hoitajille.

Mainos

Miten direktiivi vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön?

– Direktiivi vahvistetaan EU:n parlamentissa huhtikuussa. Seuraavaksi Suomen lainsäätäjä arvioi, täyttääkö kansallinen lainsäädäntömme direktiivin mukaiset velvoitteet vai täytyykö kansallista lainsäädäntöä muuttaa.

Miten tilanne muuttuu epäkohdista ilmoittavien hoitoalan työntekijöiden näkökulmasta?

– Direktiivi tarjoaa mahdollisuuden, että epäkohdista ilmoittaessa voisi ohittaa oman työnantajaorganisaation. Jatkossa epäkohdista ilmoittamisen tulisi olla helpompaa ja työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi. Esimerkiksi Verohallinnolla on kanava, jonne kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan verovilpistä. SuPerin näkemyksen mukaan tämän pitäisi olla mahdollista myös hoitoalalla.

Kuinka merkityksellinen päätös on hoitajien näkökulmasta?

– Monet työnantajat ovat nyt toimineet väärin. Työantaja ei voi vedota liikesalaisuuteen, rangaista epäkohdista ilmoittavia hoitajia ja jatkaa asiakkaille vahingollista toimintaa. EU:ssa annettava direktiivi on selkeä viesti työnantajille, ettei ilmoitusvelvollisuutensa täyttäviä työntekijöitä voi rangaista.

Lue myös:

SuPerin tiedote: EU tuo suojaa väärinkäytöksestä ilmoittavalle työntekijöille

Komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen väärinkäytösten paljastajien paremmasta suojelemisesta EU:ssa

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”

SuPerin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Inberg