Esperi Caren hoivakodissa työskennellyt lähihoitaja saatettiin ulos työpaikaltaan – oli ilmaissut huolensa yöhoitajan pätevyydestä

Vuosia Esperi Care Oy:n hoivakodissa työskennellyt lähihoitaja sai tiistaina lähtöpassit työpaikaltaan ilmaistuaan huolensa hoivakoti Tilkantaian tilanteesta. SuPer on tehnyt Valviralle ilmoituksen hoivakodin räikeistä epäkohdista.

Esperi hoitaja sai lähteä

Lähihoitaja vapautettiin työstään, kun hän oli kyseenalaistanut kouluttamattoman henkilön käytön yövuorossa. Kuva Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

Esperi Caren hoivakodissa Helsingin Tilkassa työskennellyt lähihoitaja otti yhteyttä SuPeriin tiistaina 29. tammikuuta. Hänet oli hetki aiemmin vapautettu työstä ja saatettu ulos työpaikalta neljän henkilön voimin. Mukana saattamassa olivat kaksi hallinnon työntekijää sekä esimies ja aluepäällikkö. SuPer-lehden haastattelema lähihoitaja haluaa pysyä nimettömänä turvatakseen työmahdollisuutensa alalla.

Lähihoitaja oli aiemmin lähestynyt aluepäällikköä sähköpostitse nähtyään hoivakoti Tilkantaian työvuorolistan. Hän oli ilmaissut huolensa siitä, että yövuoroon oli tulossa kouluttamaton, jo eläkkeellä oleva henkilö, jolla ei ollut lääkehoitolupia. Kyseinen henkilö oli keikkaillut Esperissä aiemminkin.

Lähihoitaja työskenteli itse Esperi Caren Sara-kodissa, joka sijaitsee samassa rakennuksessa kuin hoivakoti Tilkantaika. Tilkantaialla ja Sara-kodilla on sama esimies. Osastot tekevät yhteistyötä ja hoitajat ovat tekemisissä keskenään, joten Tilkantaian ongelmat ovat olleet lähihoitajan tiedossa pitkään. Tilkantaika on erittäin haastavasti käyttäytyvien ikäihmisten yksikkö.

– Olen myös joskus itse käynyt tekemässä Tilkantaiassa työvuoron. Tiedän, että siellä työskentelee jatkuvasti kouluttamatonta henkilökuntaa. Vakituista henkilökuntaa on vähän ja toiminta pyörii pitkälti keikkalaisten voimin, lähihoitaja toteaa.

– Moni vakituinen työntekijä on irtisanoutunut. Se on lisännyt jäljelle jääneen vakituisen henkilökunnan työkuormaa, koska keikkalaisilla ei ole omia vastuualueita.

Lääkehoitoa ilman lääkehoitolupia

Lähihoitajan mukaan Tilkantaiassa lääkkeitä ovat jakaneet myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole siihen lupia. Hänet oli hiljattain kutsuttu omasta yksiköstään Tilkantaikaan pistämään eräälle asukkaalle verta ohentava lääke. Tilkantaiassa silloin vuorossa olleilla työntekijöillä ei ollut lääkehoitolupia.

– Siitä huolimatta he kuitenkin saivat antaa kaikki muut lääkkeet, lähihoitaja ihmettelee.

Lähihoitaja on myös nähnyt viestin, jonka Tilkantaiasta irtisanoutunut hoitaja on jättänyt lähtiessään.

– Viestissä hoitaja totesi, että asukkaiden lääkkeet ovat täysin sekaisin ja osa lääkkeistä puuttuu kokonaan. Hän myös kirjoitti, että osastolla ei ole leipää eikä leivän päällisiä ja että osasto on likainen ja muutenkin järkyttävässä kunnossa.

SuPer-lehden haastatteleman lähihoitajan mukaan Tilkantaian yksikkö on ollut ongelmissa siitä saakka, kun se muutama vuosi sitten avattiin. Sen sijaan Sara-kodissa, jossa hän ehti työskennellä kymmenen vuotta, ongelmia ei ollut.

– Kun Esperi Care osti Sara-kodin kahdeksan vuotta sitten, me vanhat työntekijät siirryimme mukana. Esperin uusissa yksiköissä tilanne on toisenlainen. Vakituista henkilökuntaa palkataan minimimäärä ja loput ovat keikkalaisia.

Lähihoitaja oli maininnut esimiehelleen Tilkantaian ongelmista useampaan otteeseen jo aiemmin. Esimiehen mukaan asia ei kuitenkaan kuulunut muulle hoitohenkilökunnalle. Saatuaan tarpeeksi tilanteesta lähihoitaja irtisanoutui työstään. Ennen tiistain tapahtumia lähihoitaja kuitenkin työskenteli yksikössä yhä irtisanomisajalla, jonka oli määrä jatkua helmikuun puolelle.

Hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus – laki on hoitajan turvana

SuPerin sopimusasiantuntija Marketta Vuorinen on tehnyt Tilkantaian ongelmista ilmoituksen Valviralle. Hän myös pitää pöyristyttävänä sitä, miten Esperi Care toimi lähihoitajaa kohtaan.

– Työnantaja on toiminut hyvin epäasiallisesti. Lähihoitaja täytti ilmoitusvelvollisuutensa ilmoittaessaan työnantajalle hoitokodissa havaitsemastaan epäkohdasta. Vaikka lähihoitaja vapautettiin työvelvoitteestaan irtisanomisaikana, työnantaja ei ole toiminut vastoin lakia, kun maksaa palkan irtisanomisajalta, Vuorinen toteaa.

Hän muistuttaa, että laki velvoittaa työntekijöitä ilmoittamaan epäkohdista työnantajalle, omaisille ja valvontaviranomaisille, joihin luetaan aluehallintovirasto, Valvira ja kunta.

– Työntekijä voi ilmoittaa kaikista havaitsemistaan puutteista. Tällä hetkellä yksi pahimmista ongelmista on juuri se, että kouluttamattomat henkilöt jakavat lääkkeitä. Sen seurauksena voi tapahtua vakavia virheitä.

Vuorisen mukaan työnantaja ei saa uhkailla ilmoitusvelvollisuutensa täyttävää työntekijää irtisanomisella saati irtisanoa työntekijää.

Hoitajat soittavat SuPeriin paljon juuri siitä syystä, että he pelkäävät irtisanomista. Työnantajat ovat myös saattaneet kirjata työsopimuksiin vaitiololupauksia.

Vuorisen mukaan nämä ehdot ovat kuitenkin lain silmissä kohtuuttomia.

– Näille ehdoille voi viitata kintaalla. Laki antaa hoitajille kyllä riittävän turvan.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”