Ehdolla puheenjohtajaksi: Anne Heiskanen

SuPerin liittokokous järjestetään 15.–16.9.2020. Neljän vuoden välein järjestettävässä tapahtumassa liittokokousedustajat valitsevat liiton puheenjohtajiston sekä päättävät liiton toiminnan suuntaviivat.

Anne Heiskanen

Kuva: Anssi Viljakainen

Teksti Saija Kivimäki

Anne Heiskanen

  • Pääluottamusmies, Super-Opo ja SuPerin edustajiston jäsen
  • Työskentelee lähihoitajana kuntoutuksen ja hoivan yksikössä Iisalmessa. Opiskelee työn ohessa hallintotieteitä Lapin yliopistossa
  • Perheeseen kuuluu avopuoliso ja 15- ja 18-vuotiaat tyttäret, joista vanhempi on juuri valmistunut lähihoitajaksi

 

Koronakevät on ollut poikkeuksellista aikaa ja koetellut erityisesti hoitoalaa. Miten hoitajien jaksamista voitaisiin parhaiten tukea juuri nyt?

Koronakevät ovat koetellut henkistä ja fyysistä jaksamista, varsinkin kun työtehtäviin ja työjärjestelyihin on tullut nopealla aikataululla muutoksia ja kuormitus työssä lisääntyi merkittävästi. Tässä tilanteessa työhyvinvoinnin ja työn fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen seuranta on jäänyt kuitenkin vähälle huomiolle ja tuen tarve on kasvanut.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Kuormitustekijöihin pitäisi puuttua oikea-aikaisesti ja ottaa mahdollisesti työterveyshuolto mukaan asioiden käsittelyyn. Nyt työympäristöä, työtapoja sekä kuormitusta on tarkkailtava ja tuettava hoitajien jaksamista työssä.

Kesäaika tuo hoitotyöhön omat erityishaasteensa. Suojavarusteissa työskentely on ollut raskasta ja varsinkin kesäaikaan tulee huolehtia työn tauottamisesta, lepoajoista, palautumisesta ja nesteytyksestä. Valmiuslaki lisäsi merkittävästi kuormitusta hoitotyössä ja sen vaikutusten poistumisella on nyt olennainen vaikutus työntekijöiden jaksamiseen työssä. Työntekijät tarvitsevat nyt vuosiloman palautuakseen työstä ja työn kuormituksesta.

Käytännön hoitotyössä olen nähnyt, kuinka tärkeitä ovat myös selkeät ja konkreettiset toimintaohjeet ja miten työn kuormitukseen vaikuttaa se, kuinka hyvin vuorovaikutus ja yhteistoiminta työnantajan ja työntekijöiden välillä toimii. Voidaanko asioista keskustella oikea-aikaisesti ja toimiiko viestintä esimiesten ja johdon kanssa.

Olet ehdolla SuPerin puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2024. Mitkä ovat kauden suurimmat haasteet ja miten aiot vastata niihin?

Suurin haaste on soteuudistus ja se, miten turvaamme ja huolehdimme jäsenten edunvalvonnasta isossa muutoksessa. Kyseessä on suuri liikkeenluovutus ja sen henkilöstövaikutukset ovat suuret. Se vaatii paljon SuPerilta järjestönä mutta myös paikallisesti ammattiosastoilta; miten huolehdimme jäsenten edunvalvonnasta, kun rakenteet ja palveluiden järjestäminen muuttuvat.

Puheenjohtajana pyrin saamaan jäsenten äänen ja tarpeet kuuluviin suuressa muutoksessa, niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin päätöksenteossa.

Muita suuria haasteita ovat alan vetovoiman ja houkuttelevuuden lisääminen sekä palkkakehitys. Työn vaativuus on kasvanut, eikä se näy tällä hetkellä palkkauksessa. Haasteena on myös mitoitukseen ja laatuun liittyvät kysymykset, miten nämä toteutuvat jatkossa, tehdäänkö hoitotyössä edelleen tukitöitä ja miten ne järjestetään tulevalla sitovan mitoituksen kaudella.

Merkittävä haaste on myös se, miten saadaan nuoret jäseniksi SuPeriin ja jäsenhankintaa kehitettyä niin, että se aktivoi työntekijöitä liittymään jäseneksi. Yleisemmällä tasolla kyse on siitä, millaisen kokemuksen työntekijät saavat ammattiosaston toiminnasta ja SuPerista.

Kuvaile SuPerin yhteiskunnallista asemaa 2020-luvun Suomessa. Miten aiot vaikuttaa siihen?

SuPerilla on merkittävä rooli sosiaali- ja terveysalalla toimivana ammattijärjestönä. Se on tehnyt näkyväksi, millaisissa tehtävissä ja työoloissa jäsenet työskentelevät sekä sen, millaisia tarpeita ja haasteita alalla on.

Rooli korostuu entisestään, kun palveluita kehitetään ja järjestetään uudelleen, kuten esimerkiksi soteuudistuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluita, työtä ja työympäristöä ei voi kehittää, jollei ymmärretä hoitotyön arkea.

SuPer on tehnyt paljon esimerkiksi hoitotyön laadun, hoitajamitoituksen ja hoivakriisin esilletuomisessa. Itse haluan vaikuttaa siihen, että superilaisten ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee kuuluviin.

Lue myös:
Ehdolla puheenjohtajaksi: Silja Paavola
Ehdolla varapuheenjohtajaksi: Jaana Dalén

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”