Lähihoitajan laaja koulutus antaa monia työmahdollisuuksia

Kun lähihoitaja siirtyy uusiin tehtäviin, sekä työntekijä että työyhteisö saavat tilaisuuden oppia uutta.

Lähihoitaja on moniosaaja

Lähihoitajan tutkinto on laaja-alainen, joten lähihoitaja on kykenevä lyhyelläkin perehdytyksellä siirtymään tehtävästä toiseen. Kuva: Robert Ottosson

Teksti Merja Suomalainen

Lähihoitajan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Vuonna 2019 lähihoitajakoulutuksen suorittaneista opintojen jälkeen työttömäksi jäi vain neljä prosenttia. Lähihoitajalle onkin monenlaista työtä tarjolla, sillä työpaikan vaihtaminen osaamisalueelta toiselle ei välttämättä vaadi uusia opintoja.

− Lähihoitajan tutkinto on laaja-alainen, joten lähihoitaja on kykenevä lyhyelläkin perehdytyksellä siirtymään tehtävästä toiseen. Toki syvällinen osaaminen tulee kokemuksen kautta, SuPerin asiantuntija Soili Nevala sanoo.

Koronan vuoksi moni lasten parissa työskentelevä lähihoitaja on joutunut vaihtamaan työtä. Kun koulut ja päiväkodit olivat kiinni, löytyi lähihoitajille väliaikaista työtä vanhuspalveluista. Ammatillisen edunvalvonnan asiantuntijana Nevala on vastannut jäsenten huoliin ja kysymyksiin.

Mainos

− Usein uudenlainen työ on ollut mielenkiintoinen ja avartava kokemus. Samalla kuitenkin korostui se, että perehdytyksen pitää olla kunnossa. Parasta väliaikaisille työntekijöille olisi, jos vakituinen henkilöstö pysyisi samana, Nevala kertoo.

Palkka työtehtävän mukaan

Kunta-alalla on sovittu, että työantaja voi siirtää työntekijän toisiin tehtäviin, jos se on työntekijän koulutuksen ja kokemuksen nähden sopivaa. Tällainen siirto voi kestää kerrallaan enintään kahdeksan viikkoa, eikä sen tarvitse perustua poikkeusoloihin. Jos työnantaja haluaa määrätä siirron pidemmäksi aikaa, asiasta on sovittava työntekijän kanssa tai siirron on oltava ainoa vaihtoehto irtisanomiselle.

Yksityisellä sektorilla vastaavaa kirjausta ei Avaintes-sopimusta lukuun ottamatta ole. Siirto on kuitenkin mahdollinen, sillä lain nojalla työnantaja voi antaa työntekijälle tilapäisesti myös muita kuin työsopimuksessa tarkoitettuja työtehtäviä. Työstä kieltäytyminen voi johtaa varoituksen antamiseen tai jopa työsuhteen irtisanomiseen.

Jos työnantaja säilyy samana, uutta työsopimusta ei tarvitse tehdä. Palkka sen sijaan muuttuu uuden työtehtävän mukaiseksi, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on nykyistä palkkaa korkeampi ja siirto kestää vähintään kaksi viikkoa.

Lääkeluvat kuntoon

Normaalioloissakin henkilöstö voi olla vaihtuvaa ja korona-ajan karanteenit lisäävät sijaisten käyttöä entisestään. Työnantajan onkin tärkeää huolehtia siitä, että paikalla on aina riittävästi voimassa olevan lääkeluvan omaavia hoitajia.

Lääkehoidon osaaminen on laaja kokonaisuus: lääkkeenjaon lisäksi se tarkoittaa vaikuttavuuden seurantaa ja raportointia sekä lääkkeiden ominaisuuksien ja vaikutuksien tuntemista. Siksi lääkehoitoon kouluttamaton henkilö ei voi toteuttaa lääkehoitoa yksin.

− Suosittelemme kaikkia lähihoitajia pitämään lääkehoidon osaamisen ajan tasalla. Olisi hyvä, että kaikki työnantajat huolehtisivat lääkeluvat yhtenäisiksi.

Osaamista voi laajentaa monella tapaa

Elämänsä viimeisiä vuosia viettävien vanhusten hoitoon liittyy usein vakavien sairauksien hoitaminen. Jos aikaisempaa kokemusta alalta ei ole, siirtyminen vanhustyöhön voi olla lastenhoitajalle haastavaa.

− Siirtyvä lähihoitaja tuo vanhuspalveluihin mukanaan tervetullutta osaamista, vaikkapa viriketoimintaan liittyen. Jos uusi työ vie mukanaan, omaa osaamistaan on mahdollista täydentää esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella, Soili Nevala kertoo.

Nevala toteaa, että tämän päivän työelämästä puhuttaessa tähdennetään jatkuvaa koulutusta. Lähihoitajan onneksi opiskelu on monimuotoista ja vastaa tarkasti kuhunkin tarpeeseen. Verkko-oppiminen, luokkahuonekoulutus, oppisopimus ja näiden yhdistelmät suunnitellaan työntekijän osaamisen mukaan.

− Aluksi tulee kartoittaa, millaista osaamista työntekijällä on ja mitä uudessa työtehtävässä tarvitaan. Mahdolliset tulevat opinnot rakennetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lähihoitajan monipuoliset työmahdollisuudet tekevät helpoksi erilaisten työpaikkojen kokeilun keikkailemalla. Oman työn ohella keikkailevan kannattaa pitää huolta omasta jaksamisestaan, työtä lähihoitajalle on todennäköisesti tarjolla niin paljon kuin jaksaa tehdä.

Lähihoitajan osaamisalat

  • Jalkojen hoito
  • Lasten ja nuorten kasvatus
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  • Perustason ensihoito
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Suunhoito
  • Vammaistyö

Lähihoitaja on nimikesuojattu terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilö: ainoastaan lähihoitajatutkinnon suorittanut saa käyttää lähihoitajan ammattinimikettä. Valmistuva lähihoitajaopiskelija, rekisteröidy terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikkiin ja sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikkiin osoitteessa valvira.fi.

Lue myös

Työsiirto toi vaihtelua koronakevääseen

Sinua voisi kiinnostaa myös

Teknologia tulee – Tunnistaisitko sinä nämä lähihoitajienkin käyttämät apuvälineet?

Taitaja-kisan voittajan Maja Fältrosin valtti oli huumori

Suomen parhaat lähihoitajaopiskelijat ottavat Taitaja-kisoissa mittaa toisistaan