Valvira antoi ohjeet vartijoiden käytöstä sosiaalihuollossa

Vartijat eivät voi työskennellä hoitotyössä. Turvallisuusalan koulutukseen kuuluu ensiaputaitojen harjoittelua, mutta se ei sisällä hoidon tarpeen arviointia.

Vartijat eivät ole hoitajia. Näin ohjeistaa Valvira. Lehtikuva/Jarno Kuusinen

Teksti Minna Lyhty minna.lyhty@superliitto.fi

Valvira ja aluehallintovirastot ovat antaneet ohjeet vartijapalveluiden käytöstä sosiaalihuollossa. Turvallisuusalan koulutus ei anna valmiuksia tehdä hoitajan työtehtäviä sosiaalihuollossa, kuten tehostetussa palvelusasumisessa tai kotihoidossa. Vartijoita ei voida laskea osaksi hoitohenkilökuntaa, eivätkä he voi osallistua hoito- tai hoivatyöhön.

Valvira ohjeistaa, että vartijat ja järjestyksenvalvojat voivat tehdä vain laissa määriteltyjä tehtäviä. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikössä vartijan tehtävänä on henkilökunnan suojaaminen. Valvira korostaa sitä, että kotona asuvien iäkkäiden on saatava kiireelliset palvelut viivytyksettä. Asiakas- ja potilasturvallisuus eivät saa vaarantua missään tilanteessa. Yöllä tarjottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät voi olla vartijapalveluiden varassa. Vartijoiden vastuulla ei saa olla esimerkiksi muistisairaan ihmisen avuntarpeen määrittäminen.

Mainos

Jos vartijat ainoastaan vastaanottavat ja välittävät turvahälytykset, eivätkä tee hoidon tai hoivan tarpeen arviointia tai huolenpitotehtäviä, kyseessä ei ole kotipalveluun rinnastettava palvelu. Tällainen palvelu on kotipalvelun tukipalvelu.

Kirjaaminen vaatii ammattitaitoa

Vartijan koulutus ei anna riittävää osaamista asiakastietojen asianmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn. Puutteelliset asia-kas- ja potilastietomerkinnät voivat aiheuttaa laadullisia riskejä ja asiakasturvallisuus saattaa vaarantua. Hoito- ja hoivatilanteiden kirjaaminen on ammattitaitoisen henkilökunnan tehtävä, jotta hoidon jatkuvuus voidaan taata.

Lain mukaan asiakkailla on oikeus saada laadukkaita sosiaalihuollon palveluita. Yhtenä laadun mittarina on se, että tehostetun palveluasumisen yksikössä ja kotihoidossa on riittävästi koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kaikkina vuorokauden aikoina. Jos vartija joudutaan hälyttämään tavallisiin hoitotilanteisiin säännöllisesti, hoitajamitoitus ei todennäköisesti ole riittävä.
Valvira ja aluehallintovirastot valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä ja ammattihenkilöitä. Ne eivät valvo vartijoiden ja vartiointiyritysten toimintaa..

Sinua voisi kiinnostaa myös

Uintia palvelutalon asukkaiden kanssa – Mieleenpainuvimmat kesämuistot

Lähihoitajaopiskelija Peppi Katainen: ”Haluan kohdata ja kuunnella ennakkoluulottomasti”

Lähihoitajaopiskelija Inka Kovanen: ”Vanhainkoti on minun juttuni”