Painoindeksin tulisi vaikuttaa hoitopäätöksiin – hoitopaikasta ei aina löydy riittäviä apuvälineitä

Potilaan painoindeksin tulisi vaikuttaa hoitopäätöksiin, kuten siihen, kuinka monta hoitajaa ja millaiset apuvälineet otetaan käyttöön. Vaarana on, että apuvälineet tai hoitajat eivät kestä, jos asioita ei ole ennakoitu. Turvallisuus lisääntyy ennakoinnilla.

sairaalasänky painoindeksi

Mahdollisimman leveiden sänkyjen hankinta ei ole aina oikea ratkaisu hyvin ylipainoisten potilaiden hoitoon. Kuva Ingimage.

Teksti Jukka Järvelä jukka.jarvela@superliitto.fi

Työpaikoilla kannattaa kiinnittää huomiota painavien potilaiden sänkyjen leveyteen ja muihin apuvälineisiin. Näin sanoo vanhustenhoidon ja potilassiirtojen ergonomiaan ja työturvallisuusasioihin perehtynyt filosofian tohtori Virpi Fagerström.

– Saan paljon yhteydenottoja, että osastolle tulee ylilihava potilas, jolle eivät sängyt riitä. Joskus hoitopaikasta ei löydy muitakaan tarvittavia apuvälineitä, ei edes vaakaa ylilihavien punnitsemiseen.

Työasennon ja toimintakyvyn ehdoilla

Apuvälineiden tarpeen määrittelyyn vaikuttaa painon lisäksi autettavan toimintakyky.  Hoidettava voi olla aktiivinen, osittain avustettava tai passiivinen.

Markkinoilla on saatavilla erikoisleveitä sänkyjä, pyörätuoleja sekä nostimia, joiden nostovoima riittää jopa 350 kiloon.

– Mahdollisimman leveiden sänkyjen hankinta ei ole aina oikea ratkaisu ylilihavien ja avustettavien potilaiden hoitoon, Fagerström muistuttaa.

– Leveä sänky vaikuttaa hoitajan työasentoon ja saattaa lisätä toiminnan aiheuttamaa kuormitusta, kun hoidon aikana joutuu kumartumaan kauas eteenpäin. Hoitajat yleensä ajattelevat hoitotilanteessa hoidettavan parasta, jolloin oma työasento ja kivut jäävät toissijaisiksi.

– Oleellisinta olisi tietää raja-arvot, milloin potilaalle tulisi järjestää leveä sänky ja milloin normaalilevyinen on riittävä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan hankkimaan asianmukaiset apuvälineet raskaiden tehtävien suorittamiseen. Aina ei siis ole pulaa työn vaatimista apuvälineistä vaan hoitajien halusta käyttää niitä. Vaatii asenteiden muokkausta, jos olemassa olevia apuvälineitä ei käytetä.

Painoindeksi avaimena

Painoindeksiä voi pitää raskaaksi koettavan hoidon yhtenä avaimena.

Eräässä viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa selviteltiin kuinka paljon vuodetilaa vie eri painoisten ihmisten kääntyminen selinmakuulta kyljelle tai kyljeltä toiselle. Tutkittavien painoindeksi vaihteli normaalin ja sairaalloisen lihavuuden välillä.

Tämän sängynleveystestin tuloksissa hoidettavan aktiivisuus vaikutti tuloksiin. Aktiivinen lihava potilas, jonka painoindeksi oli korkeintaan 45, tarvitsi normaalin 91-senttiä leveän sängyn. Vastaavanpainoinen passiivinen potilas vaati leveydeltään jopa 127-senttisen vuoteen, jotta kääntyminen onnistuu.

Normaali sairaalasänky on noin 90 senttiä leveä. Tämä riittää normaalipainoiselle, ja hoitajakin ylettyy työskentelemään sen äärellä kohtalaisesti.

Joskus hoitaja joutuu kannattelemaan hoidettavan raajaa. Tähänkin on tehty suositukset, joissa hoidettavan paino kertoo raajan painon ja sen, pitääkö esimerkiksi jalkaa nostaa yhdellä vai kahdella kädellä ja kuinka monta minuuttia raajaa voi kannatella ilman apuvälineitä kuten tukityynyä.

Nämä suositukset auttavat hoitajia ennaltaehkäisemään työstä johtuvia liikuntaelinvaivoja.

Täältä löydät lisätietoa vuodetutkimuksesta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Opiskelija, oletko menossa kesätöihin? Nämä asiat kannattaa huomioida ennen töiden alkua

Lähihoitaja Anja Kinnarinen huolehtii, että hoitotarvike löytää perille asiakkaan kotiin

Kouluyhteisöohjaaja Mika Önkki: ”On tärkeä osata erottaa, milloin kyse on tavallisista teini-iän kuohuista ja milloin vakavammasta ongelmasta”