Kunnioittava kohtaaminen ei ole sanojen helinää – asenne välittyy potilaalle hoitajan katseessa ja eleissä

Jos sanat ja eleet riitelevät keskenään, eleet voittavat aina. Siksi hoitajan täytyy opetella ymmärtämään omaa sanatonta viestintäänsä.

Kuva: Salla Pyykölä

Teksti Antti Vanas

Ihminen voi kunnioittaa maansa lippua, muskeliauton raakaa voimaa, maailman pisintä keihäskaarta tai insinööritaitoa, joka kantoi ihmisen kuuhun ja takaisin.

Hoitotyössä kunnioitus tarkoittaa jotakin muuta: jotakin paljon intiimimpää, herkempää ja lämpöisempää, sanoo iäkkäiden potilaiden kunnioittavasta kohtaamisesta väitellyt Jaana Koskenniemi.

– Potilaan kunnioittavaa kohtelua hoitotyössä ei voi kuvata käskymuodossa, vaikka laki kunnioittavaan kohteluun velvoittaakin. Kunnioitus näyttäytyy joustavana ja myötämielisenä asenteena, haluna ottaa selvää, mitä voi oikeasti toisen hyväksi tehdä, Koskenniemi kuvailee.

Kunnioittava kohtelu asuu hoitajan ilmeissä, eleissä, asennoissa ja kosketuksessa – harvemmin sanoissa.

–  Kunnioitusta ei tarvitse vakuutella. Jos sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa, sanaton voittaa aina. Siksi hoitajan on tärkeä oppia ymmärtämään omaa sanatonta ilmaisuaan ja sitä, miten se potilaaseen vaikuttaa.

Mikä saa iäkkäät potilaat kokemaan, että heitä kohdellaan kunnioittavaksi?

– Kokemus kunnioittavasta kohtelusta syntyy siitä, että iäkäs potilas tuntee tulleensa hyväksytyksi, kuulluksi, rohkaistuksi ja tuetuksi – siitä, että päällimmäiseksi jää tunne, että minusta on pidetty huolta, Koskenniemi pohtii.

Koskenniemen väitös perustuu kahteen haastattelututkimukseen, joihin osallistui yhteensä 60 ikääntynyttä potilasta ja heidän läheistään. Tutkimuksen toisessa vaihteessa kehitetyn kunnioittavaa kohtelua mittaavan ReSpect-mittarin testijoukkona oli lähes 200 iäkästä sairaalapotilasta.

ReSpect-mittarissa kunnioittavaa kohtaamista katsotaan kahdesta näkökulmasta: hoitajan tavasta olla ja hänen tavastaan toimia.

 

Sanatonta viestintää voi opetella

Ikääntyneet potilaat tekivät Koskenniemen mukaan hyvin tarkkoja huomioita hoitajista, ja erityisesti ilmeistä, eleistä, kosketuksesta ja katseesta.

– Jos kohtaamisissa tulee hankauksia, kyse on yleensä hoitajien kyvyttömyydessä havainnoida tilanteita. Ei siitä, että hoitajat tietoisesti kohtelisivat potilaita epäkunnioittavasti.

Kunnioittavaa kohteluun kuuluvaa sanatonta viestintää voidaan oppia ja opettaa hoitoalan oppilaitoksissa esimerkiksi draaman keinoin.

– Asettuminen draamaopetuksessa hankalan potilaan asemaan voi lisätä opiskelijan ymmärrystä siitä, millaiset otteet potilas kokee kunnioittaviksi ja millaiset viestittävät epäkunnioitusta.

Kunnioittava kohtelu on lähtökohta kaikelle hoitamiselle ja hoivalle.

– Hoitotyössä ylitetään usein ihmisen henkilökohtaisen reviirin raja. Ei vain tulla iholle, vaan usein mennään kirjaimellisesti potilaan ihon alle. Kunnioittavassa kohtelussa on kyse potilaan ihmisarvon suojelemisesta.

 

Sairaimmat tyytymättömimpiä

Tutkimukseen osallistuneista potilaista sairaimmat kokivat saaneensa terveempiä harvemmin osakseen kunnioittavaa kohtelua.

– Mitä sairaampi ja kipeämpi potilas, sitä tarkemmin hän kiinnittää huomiota siihen, hyväksytäänkö hänet sellaisena kuin hän on, paljon apua tarvitsevana potilaana.

Potilaat tekivät tarkkoja havaintoja myös muiden potilaiden hoidosta: he saattoivat esimerkiksi olla huolissaan kohtelusta, jota sairaampi ja avuttomampi huonekaveri sai osakseen.

Yleensä ottaen ikääntyneet potilaat kuitenkin välttivät hoitajien arvostelua. Hoitajia pyrittiin pikemminkin ymmärtämään, ja heidän turhaa häiritsemistään vältettiin.

– Potilaiden mielestä hoitajien arvostelu oli ikävää. Heistä tuntui pahalta sanoa, että eilen iltavuorossa työskentelevä hoitaja oli aika tyly.

Potilaat olivat tutkimuksen tekoaikaan keskimäärin 83-vuotiaita. Joustava suhtautuminen hoitajien työhön voi Koskenniemen mukaan olla ainakin osittain sukupolvikysymys.

– Näiden sukupolven ihmiset ovat nähneet ja kokeneet elämässään kaikenlaista, eivätkä he välttämättä loukkaannu vähästä. Asioita osataan suhteuttaa toisiinsa ja ymmärretään, että hoitajallakin voi olla huono päivä.

Näin ei välttämättä ole tulevaisuudessa: kunnioittavaan kohteluun liittyvät valitukset ovat Koskenniemen mukaan olleet viime vuosina lisääntymään päin.

– Paljon hoitoa vaativaan ikään on tulossa ikäluokkia, jotka ovat tottuneet vaatimaan ja saamaan paljon. Uudet ikäluokat saattavat asettaa kunnioittavalle kohtelullekin entistä tiukemmat vaatimukset.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Opiskelija, oletko menossa kesätöihin? Nämä asiat kannattaa huomioida ennen töiden alkua

Lähihoitaja Anja Kinnarinen huolehtii, että hoitotarvike löytää perille asiakkaan kotiin

Kouluyhteisöohjaaja Mika Önkki: ”On tärkeä osata erottaa, milloin kyse on tavallisista teini-iän kuohuista ja milloin vakavammasta ongelmasta”