Pienten lasten vanhemmat voivat luultua paremmin

Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan pienten lasten vanhempien arki ei ole sen raskaampaa kuin lapsettomienkaan aikuisten.

Pikkulasten vanhempien elämäntavat ovat terveemmän kuin ikätovereillaan. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uuden tutkimuksen mukaan pienten lasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä perhe-elämäänsä ja muihin saavutuksiinsa elämässä kuin muut samanikäiset aikuiset. Tutkimuksessa pienten lasten vanhemmiksi laskettiin vanhemmat, joiden perheessä on ainakin yksi alle 7-vuotias lapsi. Heidän hyvinvointiaan ja elintapojaan verrattiin suhteessa 18–50-vuotiaiden lapsettomien aikuisten tilanteeseen.

Tulokset haastavat usein julkisuudessa toistetun mielikuvan lapsiperheiden arjen raskaudesta. Pikkulasten vanhemmista lähes yhdeksän kymmenestä koki elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Muilla samanikäisillä aikuisilla osuus oli hieman pienempi.

Pikkulasten vanhemmilla on terveemmät elämäntavat

Yleisen tyytyväisyyden lisäksi pienten lasten vanhempien elämäntavat ovat terveyden kannalta jonkin verran suotuisammat kuin muilla samanikäisillä aikuisilla.

Mainos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa vertailtiin alkoholinkäytön ja television katselun tottumuksia. Tulosten mukaan pienten lasten vanhemmat juovat harvemmin humalahakuisesti ja istuvat ruudun ääressä vähemmän kuin muut aikuiset.

Vanhemmista noin 15 prosenttia kertoi päivittäisen ruutuaikansa olevan enemmän kuin kolme tuntia päivässä. Muista naisista 25 prosenttia ja miehistä yli 30 prosenttia sanoi viettävänsä ruudun ääressä vähintään yhtä pitkän aikaa.

Samansuuntaiset tulokset olivat myös, kun verrattiin, kuinka usein aikuiset arvioivat juovansa vähintään kuusi alkoholiannosta kerrallaan. Tutkimuksessa vertailtiin myös esimerkiksi hedelmien, marjojen ja tuoreiden kasvisten käyttöä ja tupakointia. Näiden tulosten osalta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä.

Moni vanhempi tarvitsisi lisää unta

Tutkimuksen mukaan pienten lasten äideistä joka neljäs ja isistä joka seitsemäs tunsi merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Merkittäviä masennusoireita koki 12 prosenttia äideistä ja kuusi prosenttia isistä. Ero muihin aikuisiin ei ollut merkittävä. Psyykkinen kuormittuneisuus ja masennusoireet ovat yhtä yleisiä pikkulasten vanhemmilla kuin muilla aikuisilla.

Unen määrässä ja laadussa sen sijaan oli merkittävä ero vanhempien ja muiden aikuisten välillä. Joka kolmas pienen lapsen vanhempi ei tuntenut nukkuvansa riittävästi. Osuus on selvästi pienempi verrattuna muihin aikuisiin, joista kolme neljästä tunsi nukkuvansa riittävästi.

Lasten saamisella ja vanhemmuudella on aikaisemmissakin tutkimuksissa todettu olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia äitien ja isien kokemaan hyvinvointiin. Tuloksiin vaikuttavat myös esimerkiksi koulutus- ja tulotaso, siviilisääty ja yhteis- tai yksinhuoltajuus. Niitä nyt julkaistu tutkimus ei eritellyt.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen: ”Niukkuutta ei ratkaista aina pelkällä budjetoinnilla”

”Eniten väärin on jättää tekemättä” – Miksei hätään joutunutta pysähdytä auttamaan?

Mitä vape oikein on ja onko siitä syytä olla huolissaan?