Minne hoitajien työaika katoaa? Erikoissairaanhoidossa tehdyt mittaukset kertovat karut tulokset

Leijonanosan hoitajien työajasta erikoissairaanhoidossa syö toimistotyö.

Sauli Karvonen kehuu uuden mittausjärjestelmän luotettavuutta. Kun paikalla ei ole tutkijaa sekuntikellon kanssa, hoitajan työaikaa ei kulu esimerkiksi tutkimuksen selittämiseen potilaille. ”Hoitaja käy yhden vuoron aikana arviolta sata kertaa sairaalan vuodeosaston eri huoneissa. Aina tutkija ei edes pysy nopealiikkeisen hoitajan perässä, vaan eksyy käytäville."

Teksti Jenna Parmala

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehdyissä mittauksissa todettiin, että potilaan kanssa vietetty välittömän hoitotyöajan mediaani oli 22-40 prosenttia. Suurin osa hoitajien työpäivästä kului siis muualla kuin potilaan kanssa, yleensä kansliassa tietokoneen äärellä tai puhelimessa.

Mittaukseen käytettiin uutta tekniikkaa: Hoitajille annettiin työpuvun taskuun puhelin ja tutkimukseen osallistuville potilaille bluetooth-ranneke. Laitteen sovellus rekisteröi hoitoajaksi ne hetket, kun hoitaja oli lähellä potilasta. Mittausmenetelmän kehittäneen SKA-Research Oy:n toimitusjohtaja Sauli Karvosen mukaan hoitajat osallistuivat kiinnostuneina tutkimukseen. Moni heistä varmaankin aavisti jo etukäteen mittauksen tulokset.

Mainos

Lyhyellä hoitovälillä kirjaamiskuorma kasvaa

Mittauksia tehtiin TAYSissa gastroenterologian, sisätautien, ortogeriatrian sekä tuki- ja liikuntaelinkeskuksen osastoilla ja kahdella infektiotautien osastolla.

Vähiten aikaa välittömään hoitotyöhön käytettiin lyhytaikaista hoitoa antavilla osastoilla, missä jokaisen potilaan sisäänkirjaamiseen ja kotiuttamiseen kului paljon kansliatyöaikaa.

– Pääsääntöisesti mitä pidemmän jakson potilas oli osastolla ja mitä iäkkäämpi hän oli, sitä enemmän aikaa näytti kuluvan välittömään hoitotyöhön.

Ei menisi enää läpi

Työaikatutkimus on hoitotyössä tärkeää sekä hoitajien ja potilaiden hyvinvoinnin että potilasturvallisuuden vuoksi.

Karvonen toteaa, että kirjaamistyö on tärkeä osa hoitajan työtä esimerkiksi potilaan hoidon jatkuvuuden ja hoitajan oikeusturvan takia.

– Lainsäädäntö velvoittaa kirjaamistyöhön.

Karvonen kuitenkin painottaa, että mikäli välittömän hoitotyöajan mittaus olisi jo aiemmin sisältynyt järjestelmien kehittämisprosesseihin, sairaaloissa ei olisi hyväksytty nykyisenkaltaisia, paljon aikaa kuluttavia käyttöliittymiä.

Organisaatioiden kehitystyössä toimii usein sitä saat, mitä mittaat -periaate, Karvonen sanoo.

– Kun välitöntä hoitotyöaikaa ei ole mitattu, hoitajien työtehtäviä koskevat muutokset ovat nipistäneet aikaa pois juuri välittömästä hoitotyöstä.  

Nyt olisi aika suunnitella ja toteuttaa sellaisia järjestelmä- ja käyttöliittymähankkeita, joiden tarkoitus olisi vapauttaa hoitajien tietokoneaikaa hoitotyöhön.

– On aika merkillistä, etten ole koko urani aikana kuulutkaan sellaisesta hankkeesta, Karvonen toteaa.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Koti vai kodinomainen? Vanhuus on erilaista kotona ja palvelutalossa

Pientä lasta naurattaa ”pieaju” – Aikuinen voi osallistua lasten ilonpitoon, vaikkei aina ymmärtäisi sitä

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen: ”Niukkuutta ei ratkaista aina pelkällä budjetoinnilla”