Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen: ”Niukkuutta ei ratkaista aina pelkällä budjetoinnilla”

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen kannustaa hakemaan apua talousvaikeuksiin varhaisessa vaiheessa. Hoitajan työssä vastaan voi tulla myös tilanne, jolloin täytyy osata ohjata asiakas talous- ja velkaneuvojan luokse.

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen poseeraa.

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltasen mukaan niukkuutta ei ratkaista pelkällä budjetoinnilla. Joillakin ihmisillä on niin pienet tulot, ettei menoista ole varaa karsia mitään. Kuva: Anna Autio

Teksti Minna Lyhty

Miten kaiken kallistuminen näkyy Takuusäätiössä?

Velkaneuvontaan ottaa yhteyttä pienituloiset, joilla rahat eivät riitä kuluihin. Korkojen nousu on ajanut taloudellisiin vaikeuksiin asunto- ja luottokorttivelallisia. Ylivelkaantuneita on Suomessa jo ennestään paljon. Ulosotossa on puoli miljoonaa ihmistä, joista noin puolet on pitkäaikaisesti. Vaikka ei olisi velkaongelmia, monella ei ole puskuria, jolla paikata hintojen nousua. Vain joka neljäs suomalainen säästää kuukausittain.

Onko ylivelkaantuminen aina ihmisen oma syy?

Joillakin on niin pienet tulot, että on vaikeaa tulla toimeen. Heidän talouttaan ei tasapainoteta vain budjetoinnilla. Talous- ja velkaneuvojallakaan ei ole välttämättä ratkaisuja. Silloin mietitään yhdessä, mistä saisi voimavaroja jaksaa vaikeassa tilanteessa. Elämässä voi tapahtua myös jotain yllättävää, mikä johtaa velkaantumiseen. Moni syyttää itseään ja kokee häpeää valinnoistaan. Siksi ylivelkaantuneet tarvitsevat vierellä kulkemista ja ymmärtävää asennetta.

Millaiset syyt ajavat ihmisiä taloudellisiin vaikeuksiin?

Syynä voi olla pienituloisuus, ero, sairaus, työttömyys, riippuvuusongelma, osaamattomuus talouden hallinnassa, huijatuksi joutuminen tai lainan takaaminen. Ylivelkaantumiseen voivat vaikuttaa myös rakenteelliset syyt, kuten työllisyystilanne, asumisen hinta, inflaatio ja sosiaaliturvan taso. Koronapandemia vei joiltakin aloilta töitä, mikä ajoi jotkut taloudellisiin vaikeuksiin. Lisäksi kulttuurimme on kuluttamiseen kannustava.

Onko Takuusäätiön asiakkaina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia?

Puhelin- ja chat-neuvontaamme voi ottaa yhteyttä anonyymisti, joten meillä ei ole tarkkoja tilastoja yhteydenottajien ammateista. Takuusäätiöstä velkajärjestelylainalle takausta hakevista noin joka kuudes työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. Luku on pienentynyt viime vuosina. Enimmillään joka neljäs hakijoista on ollut töissä tällä alalla. Uskon, että hoitajien suuri osuus johtuu alan pienipalkkaisuudesta.

Mainos

Millaisiin keinoihin ihmiset turvautuvat taloudellisissa vaikeuksissa?

Kassavajetta paikataan usein maksamalla luottokortilla tai hakemalla uutta kulutusluottoa tai lainaa. Se tuo helpotusta hetkeksi, mutta johtaa helposti velkakierteeseen. Moni katsoo vain lainan pientä kuukausierää, kun valitsee pitkän takaisinmaksuajan. Lopulta lainan hinta voi olla jopa kaksinkertainen, kun joutuu maksamaan lainatun pääoman lisäksi kuluja ja korkoja.

Mitä kannattaisi tehdä, jos rahat loppuvat tililtä ennen palkkapäivää?

Kannattaa pysähtyä ja käydä läpi tulot ja menot. Pitää pohtia, mitkä menoista ovat välttämättömiä ja mitä niistä voisi karsia.  Jos ei pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, kannattaa ottaa yhteys laskun lähettäjään ja yrittää sopia uusi eräpäivä tai laskun maksamisesta osissa. Talous- ja velkaneuvontaan on järkevää ottaa yhteyttä varhaisessa vaiheessa. Rahavaikeudet laskevat ihmisen toimintakykyä, jolloin ei välttämättä yksin osaa tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä. Jo pelkästään asiasta puhuminen voi lisätä voimavaroja.

Miten voi ehkäistä velkaantumista?

Tulot ja menot kannattaa budjetoida. Sitten voi laskea, minkä summan pystyisi laittamaan kuukaudessa säästöön. Puskurirahaston säästäminen yllättävien menojen varalle olisi tärkeää. Yleensä sen suuruudeksi suositellaan muutaman kuukausipalkan verran säästöjä, mutta tämä ei ole välttämättä realistinen tavoite pienituloiselle. Pieni puskurirahasto olisi kuitenkin hyvä olla. Jos esimerkiksi pesukone menee rikki, on halvempaa ottaa rahat puskurista kuin ottaa kulutusluotto.

Miten hoitaja voi auttaa asiakkaita, jolla on taloudellisia vaikeuksia?

Olisi tärkeää tunnistaa heidät ja ottaa raha-asiat puheeksi. Velkaongelmat kuormittavat mieltä ja lisäävät riskiä mielenterveyden häiriöihin. Hoitajan ei tarvitse osata ratkaista ongelmaa, mutta hänen pitäisi ohjata hakemaan apua oikeasta paikasta. Yhteyttä voi ottaa Takuusäätiön Velkalinjaan tai Kysy rahasta -chattiin. Oikeusaputoimistoissa on talous- ja velkaneuvojia, joiden kanssa voi pohtia tilannetta. Monissa kunnissa on myös talousneuvoloita.

Hanna Siltanen

  • Takuusäätiön asiatuntija
  • Yhteiskuntatieteiden maisteri
  • Työskennellyt yli viisitoista vuotta kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Takuusäätiössä vuodesta 2016 alkaen.
  • Takuusäätiö järjestää TalousTsemppari-koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi rahahuolien puheeksi ottamista.

Lue myös:

Jäikö palkka saamatta? Toimi näin, jos työnantaja ei maksa palkkaa ajallaan tai se on maksettu väärin

Lähihoitajien palkkoja korotetaan Päijät-Hämeessä – tehtäväkohtainen palkka nousee yli 2 500 euroon, saatavat maksetaan takautuvasti

Sinua voisi kiinnostaa myös

Koti vai kodinomainen? Vanhuus on erilaista kotona ja palvelutalossa

Pientä lasta naurattaa ”pieaju” – Aikuinen voi osallistua lasten ilonpitoon, vaikkei aina ymmärtäisi sitä

”Eniten väärin on jättää tekemättä” – Miksei hätään joutunutta pysähdytä auttamaan?