Vuorotyön sietäminen on kiinni geenistä

Alzheimerin taudilla ja vuorotyöuupumuksella on yhteinen riskigeeni.

Vuorotyöläiset kokevat usein sekä unen puutetta että vuorokausirytmin häiriintymistä. Sietokyky on yksilöllistä. Kuva: Ingimage.com

Teksti Elina Kujala elina.kujala@superliitto.fi

Osa ihmisistä sietää hyvin vuorotyön mukanaan tuomaa vuorokausirytmin vaihtelua, mutta kaikille se ei sovi.

Professori Tiina Paunion johtama tutkimusryhmä havaitsi jo kaksi vuotta sitten, että melatoniinireseptori 1A -geenin yhteydessä esiintyvä, yleinen perimän variaatio vaikuttaa vuorotyöntekijöiden uupumiseen. Nyt on todettu, että sama variaatio on yhteydessä myös iäkkäiden riskiin sairastua Alzheimerin tautiin.

– Yhteisen riskigeenin löytyminen vuorotyöuupumukselle ja Alzheimerin taudille ei suoraan tarkoita, että vuorotyö altistaisi Alzheimerin taudille. Kuitenkin geneettinen alttius yhdistettynä vuorokausirytmiä sekoittavaan elämäntapaan voi lisätä Alzheimerin taudin riskiä, sanoo lääketieteen lisensiaatti Sonja Sulkava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Toinen mahdollisuus tulkita tulosta on, että Alzheimerin taudin aivomuutokset vaikuttavat vuorotyön sietoon vuosikymmeniä ennen sairauden puhkeamista.

– Vaikka tuloksemme osoittavat uuden molekyylitason yhteyden vuorotyön sietokyvyn ja myöhään alkavan muistisairauden välillä, on nyt havaittu geenimuodon vaikutus yksilötasolla hyvin pieni ja sitä ei esimerkiksi voi käyttää taudin ennustamiseen, muistuttaa Tiina Paunio.

Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava muistisairaus, jonka yksi riskitekijä on unen ja vuorokausirytmin häiriintyminen.

Tutkimus tehtiin aineistoilla, jotka koostuivat yli 85-vuotiaista vantaalaisista ja yli 75-vuotiaista kuopiolaisista sekä Itä-Suomen alueen Alzheimerin tautia sairastavista potilaista ja terveistä verrokeista. Yhteys oli nähtävissä iäkkäämpien aineistoissa mutta ei keskimääräisesti nuoremmassa potilas-verrokkiaineistossa.

Tutkimuksessa oli THL:n lisäksi mukana Helsingin, Itä-Suomen, Newcastlen ja Stanfordin yliopistot sekä Merck tutkimuslaboratorio, Icahn School of Medicine ja National Institutes of Health Yhdysvalloista.

Lähde: Helsingin yliopisto

Sinua voisi kiinnostaa myös

Mitä tapahtuu, kun hoitajan myötätunto ehtyy? Myötätuntouupumus vaikuttaa ensin lähisuhteisiin

Tunteet vaikuttavat meissä kokonaisvaltaisesti, ja tämän oivaltaminen auttaa sietämään työelämän hankalia tilanteita

Työpaikoilla syntyy konflikteja alasta riippumatta samoista syistä – Riitelyn taustalla on yleensä kommunikaatiotaitojen puute