Itä rokottaa, länsi ei

Influenssarokotuksia otetaan Länsi-Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Itä-Suomessa.

Vihreillä alueilla otetaan influenssarokotuksia enemmän, punaisilla vähemmän.

THL:n tuoreen tilaston mukaan influenssarokotuksia otettiin viime talvena hieman aikaisempaa enemmän.

Valtakunnallisen rokotusrekisterin tuoreiden tietojen mukaan alle 3-vuotiaista lapsista 35 prosenttia sai influenssarokotuksen viime syksyn ja talven aikana. Parannusta edelliseen kauteen oli 3 prosenttiyksikköä. Kaikista 65 vuotta täyttäneistä 48 prosenttia otti influenssarokotuksen, kun edellisellä kaudella osuus oli 47 prosenttia.

Lasten influenssarokotusten kattavuus vaihteli alueittain paljon, 4 prosentista 52 prosenttiin. Korkeimmat kattavuudet saavutettiin Sulkavalla, 52 prosenttia ja Itä-Savossa, 51 prosenttia. Raisiossa ja Kuopiossa puolet lapsista sai rokotuksen. 49 prosentin kattavuuteen päästiin myös Espoossa ja Kaarinassa.

Mainos

65 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus vaihteli 25 prosentista 64 prosenttiin. Paras kattavuus oli Siilinjärvellä. Lähes yhtä hyvään kattavuuteen ylsivät Sysmä ja Varkaus, 60 prosenttia sekä ja Sisä-Savo, Kerava ja Hamina 59 prosentilla.

Tiedot annetuista rokotuksista siirtyvät potilastietojärjestelmistä valtakunnalliseen rokotusrekisteriin osana Avohilmo-tietokeräystä.

Erilaisia tietoja

Vastikään julkaistussa FinTerveys 2017 -tutkimuksessa aikuisväestön influenssarokotuskattavuus oli noin 10 prosenttiyksikköä valtakunnallisen rokotusrekisterin kattavuuslukuja korkeampi.  FinTerveys-tutkimuksen kattavuusluvut perustuivat henkilöiden itsensä ilmoittamaan tietoon.

Tuon kyselyn mukaan naisten influenssarokotuskattavuus oli 80 ikävuoteen asti merkittävästi korkeampi kuin miesten.  Nuorista aikuisista influenssarokotuksen kertoi ottaneensa vajaa kolmannes, 60 vuotta täyttäneistä lähes puolet ja 70 vuotta täyttäneistä kaksi kolmasosaa. Korkein rokotuskattavuus oli 80 vuotta täyttäneillä miehillä, 71 prosenttia.

Valtakunnallisen rokotusrekisterin kattavuuslukujen ja itse ilmoitettujen lukujen erilaisuuteen voi vaikuttaa se, että rokotusrekisteriin ei saada tietoja yksityissektorilla annetuista rokotuksista. Lisäksi tiedot sosiaalipuolella annetuista rokotuksista siirtyvät vain osittain.

Valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilasten influenssarokotuksista annetaan yksityissektorilla työterveyshuollossa, minkä vuoksi näiden ryhmien koko maata koskevia kattavuustietoja ei ole vielä käytettävissä.

Katso terveyskeskuskohtaisia influenssakattavuusraportteja.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hyviä unia sukupuolesta riippumatta

Lääkehoito voi aiheuttaa murheita – Tavallista värikkäämmät murot

Hoitajien selkäkipuun auttoi kaksi keinoa