Hyvä uutinen iltavirkuille: Valvominen ei tapa

Suomalaistutkimuksen mukaan myöhään valvominen ei lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Vaikutusta sen sijaan on muilla elämäntavoilla, tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä.

Vaikka kronotyyppi on suhteellisen pysyvä ominaisuus, valon määrä kesällä voi sekoittaa vuorokausirytmiä. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Kronotyyppi eli yksilölle ominainen vuorokausirytmi määrittää, mihin aikaan vuorokaudesta ihminen on virkeimmillään ja mihin aikaan hänen unentarpeensa on suurimmillaan. Vuorokausirytmiä pidetään suhteellisen pysyvänä ominaisuutena, johon vaikuttavat niin perintötekijät kuin ympäristö.

Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin, miten aamu- ja iltavirkkujen alkoholin käyttö ja tupakointi suhteutuu ennenaikaisiin kuolemiin. Tutkimus osoitti, että aamuihmisiin verrattuna iltavirkut olivat nuorempia ja joivat alkoholia ja polttivat tupakkaa enemmän. Itsensä selvästi iltaihmisiksi tuntevat myös nukkuivat muita todennäköisemmin alle kahdeksan tunnin unia.

Kronotyypillä ei vaikutusta kuolemiin

Aikaisemmissa tutkimuksissa on ollut viitteitä siitä, että kronotyypiltään iltavirkuilla ihmisillä on hieman kohonnut riski sairastua erityisesti sydänongelmiin.

Mainos

Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan iltavirkkujen ennenaikaisten kuolemien syynä oli suurelta osin tupakointi ja alkoholin käyttö, ei kronotyyppi. Tätä tulosta tukee se, että tupakoimattomien iltavirkkujen kuoleman riski ei ollut kohonnut.

Tutkimuksessa hyödynnettiin laajaa kaksoistutkimuksen aineistoa. Aineistossa on pitkä seuranta-aika mutta nyt tehdyn tutkimuksen tulokset perustuvat itse ilmoitettuun tietoon siitä, ovatko tutkimukseen osallistuneet henkilöt aamu- vai iltaihmisiä.

Sinua voisi kiinnostaa myös: Lisää unta, enemmän virtaa – mutta kuinka paljon unta on riittävästi?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Meneekö jännitys leukaan? Bruksaajan leukalihakset ovat liian kovassa treenissä

Krooninen väsymysoireyhtymä lamaannuttaa ihmisen

Vääntääkö reissun jälkeen vatsasta? Salmonella voi olla turistin tympeä tuliainen