Tampereen kotihoidon lähihoitajat testasivat työssään uutta EKG-mittalaitetta – Sydämen eteisvärinä eli flimmeri altistaa aivoinfarktille ja se voi olla myös piilevä

Kotihoidon hoitajat löysivät kolmelta prosentilta asiakkaistaan piilevän eteisvärinän.

kuva: Mostphotos

Teksti Elina Kujala

Tampereella on testattu uutta tapaa seuloa kotisairaanhoidon asiakkailta sydämen rytmihäiriöitä. Kotihoidon hoitajat tekivät mittauksen tavallisen käyntinsä ohessa pienellä, hoitajan työlaukkuun mahtuvalla EKG-mittalaitteella joko asiakkaan rintakehän tai kainalon alta. Mittaaminen kestää vain minuutteja, ja tulokset näkyvät heti hoitajan työpuhelimen sovelluksella. Tekoäly tunnistaa poikkeavan sydämen rytmin, jolloin hoitaja pyytää lääkäriltä hoito-ohjeen. Lääkäri varmistaa diagnoosin lähetetystä sydänfilmistä ja määrää jatkohoidon.  

Hoitajien kokemukset myönteisiä

Uuden mittauslaitteen käyttöön perehdytettiin 34 lähihoitajaa ja 17 sairaanhoitajaa. Tavoitteena oli selvittää toimintamallin sujuvuus, uuden teknologian käytettävyys ja arvioida kotona otettavan EKG:n kustannusvaikuttavuutta.

Puolen vuoden kokeilun tulokset olivat myönteisiä. Kotihoidon hoitajat pitivät systeemiä toimivana, mittaaminen oli heidän mielestään pääosin sujuvaa ja teknologia toimi luotettavasti. Hoitajat tekivät yhteensä 1215 rytmin seulontaa 223 kotihoidon asiakkaalle.

Ikäihmiset itse tai heidän omaisensa taas kokivat sydämen rytmin seulonnan tärkeäksi ja turvallisuuden tunnetta lisääväksi.

Mainos

Kolmelta prosentilta asiakkaista löytyi piilevä eteisvärinä. Kotihoidon lääkärit suunnittelivat heille jatkohoidon, ja yhdelle prosentille aloitettiin aivoinfarktia estävä verenohennushoito.

Kokeilun perusteella seulonta voi tuoda myös kustannussäästöjä, sillä yhden aivoinfarktin ensimmäisen vuoden kustannukset Suomessa ovat 21 000 euroa ja loppuelämän yli 80 000. Kokeilujakson aikana seulonnan kustannukset taas olivat 563 euroa yhtä löydettyä eteisvärinää kohti.

Sydämen eteisvärinän seulonnan laajentamisen mahdollisuuksia selvitellään parhaillaan Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kokeilun käytännön toteutuksesta vastasi Tampereen kotihoito neljällä lähipalvelualueella yritysyhteistyökumppaninaan Heart2Save Oy.

Mikä flimmeri?

  • Eteisvärinä eli flimmeri on yleisin sydämen rytmihäiriö. Hoitamattomana se altistaa aivoinfarktille, mutta tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa eteisvärinän aiheuttamista aivoinfarkteista voitaisiin estää verenohennuslääkityksellä.
  • Eteisvärinä lisääntyy ikääntymisen myötä. Jopa puolella potilaista se ei aiheuta oireita, ja piilevän eteisvärinän löytämiseksi Euroopan kardiologiyhdistys suosittelee yli 75-vuotiaiden sydämen rytmin systemaattista seurantaa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Vääntääkö reissun jälkeen vatsasta? Salmonella voi olla turistin tympeä tuliainen

Työpaikalta saatu syyhy on ammattitauti – Hoito vaatii oikeat lääkkeet ja perusteellisen siivouksen

Hammaspeikon sokerinen sielunelämä – Reikä hampaassa ei välttämättä oireile ollenkaan