Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka – lähihoitaja voi osaltaan ehkäistä vastustuskykyisten bakteerien leviämistä

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat laajeneva terveysuhka, josta jokaisen lähihoitajan kannattaa olla ajan tasalla. Hyvä hygienia ja turhien antibioottikuurien karsiminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla antibioottiresistenssin leviämistä voidaan ehkäistä.

antibiootille vastustuskykyinen bakteeri

Jokainen voi ehkäistä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä hyvällä perushygienialla. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Antibioottiresistentti bakteeri kykenee vastustamaan antibioottia, jolloin kyseinen antibiootti ei enää auta bakteerin aiheuttamien infektioiden hoidossa. Bakteeri voi olla vastustuskykyinen joko synnynnäisesti tai vastustuskyky voi kehittyä vähitellen.

Antibioottiresistenssi yleistyy, mikä tarkoittaa, että ihmisten tavanomaisiin infektioihin on yhä vähemmän tarjolla toimivia lääkkeitä. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat maailmanlaajuinen ongelma ja terveysuhka, mutta niiden ilmentyvyys alueiden välillä vaihtelee. Ihmisten liikkuessa myös bakteerit pääsevät leviämään eri maiden välillä.

THL:n mukaan Euroopassa noin 33 000 ihmistä vuodessa kuolee infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa. Suomessa puolestaan kuolee arviolta 90 potilasta vuodessa resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin.

– Pohjoismaissa tilanne on hyvä, mutta täälläkin resistenttien bakteerien määrä on noussut viime vuosien aikana, kertoo Pfizerin lääketieteellinen asiantuntijalääkäri Ville Kainu.

Kainu on ollut mukana suunnittelemassa SuPerin jäsenille suunnattua koulutusta, jossa käydään läpi antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien taustaa, teoriaa ja sitä, miten hoitajat voivat osaltaan ehkäistä resistenssien bakteerien leviämistä. Koulutus avautuu SuPerin jäsenille loppuvuoden aikana.

Lähihoitajalla tärkeä rooli bakteerien leviämisen ehkäisyssä

Jokainen kansalainen voi ehkäistä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä hyvällä perushygienialla, kuten riittävällä käsienpesulla. Terveydenhuollon rooli antibioottiresistenssin torjunnassa on se, että antibiootteja määrätään vain silloin, kun niille on oikeasti tarvetta. Ville Kainu huomauttaa, että yhteiskunnan tasolla tulisi lisäksi huolehtia siitä, että erilaisia antibioottivaihtoehtoja on tarjolla riittävästi.

Myös lähihoitajat voivat vaikuttaa lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien torjuntaan eri tavoin.

– Siksi onkin tärkeää, että he ylläpitävät omaa ammattitaitoaan ja suhtautuvat antibioottiresistenssiin asianmukaisella tavalla.

Mainos

Lähihoitajat voivat muun muassa esimerkillään opettaa potilaille, omaisille ja muille ei-ammattilaisille, miten hygieniasta pidetään huolta. Hoitajat ovat myös avainasemassa seuraamassa, että potilaan hoitosuunnitelmaa noudatetaan ja että oikea antibiootti menee juuri oikeaan vaivaan. Tärkeää on myös kannustaa potilaita toimimaan ohjeiden mukaan.

Toisinaan eteen tulee tilanteita, joissa antibioottikuuri on jäänyt päälle, vaikka se on ollut tarkoitus lopettaa.

– Lähihoitaja voikin rohkeasti ottaa lääkärin kanssa puheeksi, onko antibioottikuuria syytä jatkaa vai pitäisikö kenties harkita kuurin lopettamista, Ville Kainu sanoo.

Hän muistuttaa, että antibioottiresistenssiin liittyvän tiedon ja ammattitaidon kautta hoitajille voi tulla uusia ajatuksia ja ideoita, mitä omassa työssä voisi tehdä toisin.

– Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien ehkäisyssä moniammatillinen lähestyminen on hyödyksi.

5 vinkkiä, miten lähihoitaja voi ehkäistä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä

  1. Pidä huolta käsihygieniasta.
  2. Ole hyvä esimerkki myös ei-ammattilaisille. Opeta, miksi ja miten hygieniasta pidetään huolta.
  3. Kannusta potilaita noudattamaan hoitosuunnitelmaa. Kerro heille, miksi ohjeiden noudattaminen on tärkeää, kun kyse on antibiooteista.
  4. Muista antibioottinen vastuullinen käyttö. Ota rohkeasti lääkärin kanssa puheeksi, onko asiakkaan tai potilaan antibioottikuuria tarvetta jatkaa. Seuraa myös, että lääke menee siihen tarkoitukseen, mihin se on määrätty.
  5. Päivitä osaamistasi aktiivisesti ja toimi tärkeänä osana moniammatillista tiimiä.

Viikolla 47 vietetään maailman antibioottiviikkoa.

Pfizerin ja SuPerin toteuttama Antibioottiresistenssi-verkkokoulutus on suunniteltu lähihoitajille ja perushoitajille. Koulutus sisältää aihetta taustoittavia tekstiosuuksia sekä lyhyitä kysymyksiä, joissa kartoitetaan, miten opiskelija on sisäistänyt aihealueen. Kurssin suorittamiseen kannattaa varata aikaa noin 1,5 tuntia. Kurssin voi suorittaa joko kerralla tai useammassa osassa opiskelemalla esimerkiksi erikseen teoriaosuuden ja jatkamalla siitä käytäntöön. Työpaikalta kannattaa kysyä, voiko kurssin suorittaa täydennyskoulutuksena. Verkkokurssi on avoin kaikille SuPerin jäsenille ja sen avautumisesta tiedotetaan SuPerin viestintäkanavissa.

Juttua varten on haastateltu myös SuPerin asiantuntija Elina Ottelaa.

Lue myös: Mitä superbakteerit ovat ja kuinka huolissaan niistä tulee olla?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hyviä unia sukupuolesta riippumatta

Lääkehoito voi aiheuttaa murheita – Tavallista värikkäämmät murot

Hoitajien selkäkipuun auttoi kaksi keinoa