Vanhustyössä aloittavilta vaaditaan nyt rikosrekisteriote

Vanhusten parissa työskentelevien uusien työntekijöiden on vuoden alusta alkaen esitettävä rikosrekisteriote ennen työsopimuksen tekemistä. Rikosrekisteriotetta on tähän asti edellytetty lasten parissa työskenteleviltä. Ensi vuoden alusta sen käyttö laajenee myös vammaistyöhön.

Valvontalain muutoksella halutaan lisätä vanhustyön asiakasturvallisuutta. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Sosiaali- ja terveysalan työnantajilla on nyt ollut velvollisuus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, kun työntekijä otetaan ensimmäistä kertaa vanhusten parissa tehtävään työhön ja työtehtäviin kuuluu olennaisesti hoitoa tai muuta henkilökohtaista vuorovaikutusta iäkkäiden henkilöiden kanssa. Otetta ei edellytetä työharjoittelua suorittavalta opiskelijalta.

Vanhoilta työntekijöiltä otteen voi pyytää nähtäväksi vain silloin kun he aloittavat ensimmäistä kertaa vanhusten parissa tehtävässä työssä.

Rikosrekisteriote on pyydettävä, jos työsuhde alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen ja kestää yhden vuoden aikana vähintään kolme kuukautta. Lyhyemmissä työsuhteissa otteen pyytäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Työntekijä hankkii otteen itse

Työntekijän on tilattava rikosrekisteriote itse. Sen voi tehdä sähköisesti Oikeusrekisterikeskuksen asiointipalvelussa. Ote hankitaan vasta sen jälkeen, kun työntekijä on valittu tehtäväänsä.

Mainos

Kaikkia työtehtäviä varten selvitetään samat tietyt rikosnimikkeet, joilla on katsottu olevan erityistä merkitystä työtehtävien kannalta. Otteeseen merkitään, jos henkilö on tuomittu esimerkiksi seksuaali-, huumausaine- tai tietyistä väkivaltarikoksista.

Rikosrekisteriote näytetään työnantajalle ja työntekijä saa sen saman tien takaisin. Työnantaja ei saa kopioida otetta, eikä sen esittäneen henkilötietoihin saa merkitä kuin maininnan otteen esittämisestä ja otteen päiväyksestä. Otteen tiedot saa kertoa vain niille henkilöille, jotka tekevät päätöksen työntekijän työtehtävistä.

Käyttö laajenee

Rikosrekisteriotetta on jo aikaisemmin edellytetty alaikäisten lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä. Vastaava käytäntö laajenee koskemaan vammaisten parissa työskenteleviä vuoden 2025 alussa.

Muutokset liittyvät uuteen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valvontalakiin. Se yhdistää ja yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevia säännöksiä.

Lähihoitajilta vaadittava rikosrekisteriote

  • Rikosrekisteriote vaaditaan ensimmäistä kertaa alaikäisten lasten ja nuorten pariin työhön otettavilta, ensimmäistä kertaa vanhusten pariin työhön otettavilta (vuoden 2024 alusta alkaen) ja ensimmäistä kertaa vammaisten parissa työhön otettavilta (vuoden 2025 alusta).
  • Rikosrekisteriotteen näyttäminen on mainittava työnhakuilmoituksessa.
  • Rikosrekisteriotteen hinta on 6 euroa, kun se tilataan sähköisesti oikeusrekisterikeskuksen asiointipalvelussa. Ote maksetaan tilattaessa.
  • Rikosrekisteriotteessa mainitaan vain tietyt rikokset, joilla katsotaan olevan merkitystä työtehtävien kannalta.
  • Työnantajalle esitettävä ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Asiantuntijana juristi, varatuomari Tiia Jokinen.

Sinua voisi kiinnostaa myös

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”

Syyhyä työpaikalla! Jos saan tartunnan töissä, mitä työnantaja korvaa?