Superilaiset ovat tyytyväisiä korvauksista Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöille

SuPerin pääluottamusmiehen Ritva Kujansuun panostus ja aktiivisuus olivat avainasemassa, kun Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiden palkat harmonisoitiin kuntoon. Tie oli pitkä, mutta lopputulos palkitsee satoja jäseniä. He saavat satojen tai jopa tuhansien eurojen korvauksia liian vähän maksetuista palkoista.

Eurosetelit

Pitkään jatkunut palkkakiista päättyi korvauksiin sadoille työntekijöille. Kuva: Angelolucas, Pixabay

Teksti Merja Suomalainen

Tarve palkkojen yhteensovittamiselle syntyi kun viisi kuntaa − Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala − perustivat Oulunkaaren kuntayhtymän vuonna 2010. Työntekijät siirtyivät kuntayhtymän palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä vanhoilla palkoillaan. Palkat olivat kuitenkin samoissa tehtävissä työskentelevillä osittain eri suuruisia.

Samasta työstä täytyy maksaa samaa palkkaa. Tämän taustalla ovat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö. Koska Oulunkaaren kuntayhtymässä ei näin ollut, käytiin neuvotteluja palkkojen yhteensovittamisesta kohtuullisessa ajassa ensin pääluottamusmiehen toimesta ja lopulta liittojen tuella.

− Lainsäädäntö ei määrittele, mikä on kohtuullinen aika palkkaharmonisaation toteuttamiseksi. SuPer suosittelee kahden vuoden aikaa, Sanna Rantala taustoittaa.

Kun asia ei liittojen välisissäkään neuvotteluissa ratkennut, SuPer ja Tehy veivät asian Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi loppusyksystä 2018.

− Kannetta varten keräsimme ison nipun tietoja jäsentemme työsuhteista. Pääluottamusmiehen ansioista saimme tarvittavat tiedot. Ilman Ritvaa tämä ei olisi onnistunut, SuPerin lakimies Riitta Saarikoski kiittää.

Asiassa päästiin sovintoratkaisuun

Sovintoneuvotteluissa yhteistyö työnantajan kanssa on sujunut hyvin.

− Olemme todella tyytyväisiä neuvottelutulokseen. Työnantaja maksaa korvauksia myös uuden työn vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) käytön ajalta, Riitta Saarikoski kiittelee.

− Korjasimme samalla uutta palkkausjärjestelmää. Työ jatkuu paikallisesti vielä syksyllä, mutta tässä on päästy hyvään alkuun, Sanna Rantala lisää.

Sovintosopimukset koskevat noin 450 SuPerin ja Tehyn jäsentä, lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja hammashoitajia, joille maksetaan korvauksia liian vähän maksetuista palkoista.

Korvaukset on sovittu maksettavaksi kahdessa erässä, joista ensimmäinen maksetaan helmikuussa 2020 ja toinen helmikuussa 2021. Lisäksi palkat samoissa ja samanarvoisissa töissä saatetaan samalle tasolle syyskuun alusta 2019 lukien. Työntekijöille maksettavien korvausten määrät vaihtelevat sadoista tuhansiin euroihin.

SuPer tiedottaa asianosaisille jäsenilleen korvauksista henkilökohtaisesti kirjeellä.

Tiedote: Oulunkaaren kuntayhtymä maksaa 450 työntekijälle korvauksia liian vähän maksetuista palkoista

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin uusi puheenjohtajisto valitaan toukokuussa

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”