Rovaniemeläinen palvelukeskus suljetaan työnantajan laiminlyöntien vuoksi – Silja Paavola on järkyttynyt epäkohtien pitkästä listasta

Lapin aluehallintoviraston päätöksen mukaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitetussa palvelukeskuksessa on ollut liian vähän työntekijöitä, epäterveelliset tilat ja asiakkaiden kohtelussa on ollut puutteita. Valvontaviranomaisten useat puuttumiset eivät johtaneet ongelmien korjaamiseen.

Lumenluonti voi olla kuntouttavaa toimintaa

Riekonlennon palvelukeskuksessa hoitajien vastuulle kuului myös kiinteistöhuollon tehtäviä. Joitakin niistä tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuva: Mostphotos

Teksti Minna Lyhty

Mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottaneen Riekonlento Oy:n toiminta on keskeytetty 22. tammikuuta Lapin aluehallintoviraston määräyksellä. Syynä ovat valvontaviranomaisten havaitsemat lukuisat epäkohdat. Puutteita on ollut asiakkaiden kohtelussa, työntekijöiden määrässä, toimitilojen asianmukaisuudessa ja ruokahuollon järjestämisessä.

Aluehallintoviraston päätöksestä käy ilmi, että henkilöstömitoituksessa on ollut räikeitä puutteita. Työntekijät ovat vastanneet kiinteistöhuollon tehtävistä, kuten lumenluonnista, hiekoituksesta ja nurmen leikkuusta. Henkilöstömitoitukseen voidaan laskea vain välittömään asiakastyöhön käytetty aika. Riekonlennossa mitoutukseen laskettiin mukaan jopa siivooja ja yksikönjohtaja, joka oli paikalla harvoin eikä osallistunut asiakastyöhön.

– Toki esimerkiksi lumenluonti yhdessä asiakkaiden kanssa voi olla kuntouttavaa toimintaa, jolloin se voidaan laskea välittömäksi asiakastyöksi. Pitää kuitenkin varmistaa se, että hoitajia on riittävästi. Jos yksi hoitaja on lumitöissä kahden asiakkaan kanssa, myös muiden parissa täytyy olla hoitaja, Silja Paavola muistuttaa.

Riekonlennossa henkilöstövajaus on ollut niin suuri, ettei kaikkia asioimis- ja lääkärikäyntejä ole pystytty järjestämään. Myös virkistystoimintaa on jouduttu perumaan samasta syystä. Toimiluvan mukaan yksikössä tulisi olla 12 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää, mutta henkilöstöluettelon mukaan heitä on vain yhdeksän.

Mainos

Valvontaviranomaisen pitkä lista epäkohdista

Riekonlennon palvelukeskus on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lähtien. Aluehallintovirasto on puuttunut aiemminkin yksikössä ilmenneisiin epäkohtiin. Puutteiden korjaaminen ei ole ollut riittävää. Riekonlento on ensimmäisen hoivakoti, jonka toiminnan Lapin aluehallintovirasto on joutunut keskeyttämään.

Silja Paavola on järkyttynyt Riekonlennon toiminnasta.

– En ole ennen nähnyt valvontaviranomaisen raportissa yhtä pitkää epäkohtien listaa. Lähes kaikki on ollut pielessä.

Jo viime vuonna Rovaniemen kaupungin tekemässä tarkastuksessa havaittiin puutteita lääkehoidon toteuttamisessa. Hoitajilta puuttui lääkelupia ja lääkehoitosuunnitelma ei ollut lääkärin hyväksymä.

Hoitohenkilökunnan vastuulla on ollut myös ruokahuolto. Kaikilla työntekijöillä ei ollut kuitenkaan hygieniapassia.

Vastuu on nyt Rovaniemen kaupungilla

Silja Paavola painottaa sitä, etteivät työntekijät ole vastuussa yksikön toiminnan epäkohdista, vaan työnantaja.

– Työntekijät ovat odottaneet työnantajan korjaavan puutteet. Heillä ei ole mahdollisuutta itse korjata rakenteita. Heihin ei saa kohdistua sanktioita.

Rovaniemen kaupunki on ottanut Riekonlennon toiminnan väliaikaisesti vastuulleen, mutta yksikkö aiotaan lakkauttaa kokonaan. Asiakkaille etsitään parhaillaan jatkohoitopaikkoja.

Silja Paavola korostaa kaupungin vastuuta Riekonlennon tapauksessa.

– Koska kunta on ulkoistanut palvelun ja joutuu nyt ottamaan vastuun toiminnasta itselleen, sen pitää huolehtia myös siitä, että työntekijöillä säilyvät työpaikat.

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin uusi puheenjohtajisto valitaan toukokuussa

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”