Näin lähihoitajia kouluttavat oppilaitokset aikovat ottaa soveltuvuuskokeet käyttöön – Rahoitusta ja yhtenäisiä ohjeita ei ole

Oppilaitokset voivat opetusministeriön asetusmuutoksen jälkeen järjestää lähihoitajien soveltuvuuskokeita. Näin voidaan jälleen karsia alalle soveltumattomat opiskelijat pois. Pakollista kokeiden järjestäminen ei ole.

lahihoitajaopiskelija soveltuvuuskoe

Jatkossa opiskelija voidaan jättää valitsematta, jos hän on selkeästi soveltumaton toimimaan sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää mahdollisuutta jo kevään 2019 yhteishaussa. Kuva: Ingimage.

Teksti Esa Pesonen

SuPer-lehti kysyi satunnaisella otannalla vajaalta kymmeneltä lähihoitajia kouluttavan oppilaitoksen johtajalta, ovatko he ottamassa soveltuvuuskokeet käyttöön ja mitä mieltä he ovat asetusmuutoksesta.

Samalla kysyimme myös, millä oppilaitos rahoittaa soveltuvuuskokeet. Tarkkaa, koottua tietoa siitä, ottavatko kaikki oppilaitokset soveltuvuuskokeet välittömästi käyttöön, ei ole saatavilla.

Hallituksen vuonna 2015 tekemä päätös lopettaa soveltuvuuskokeet herätti aikoinaan kritiikkiä, myös superilaisten keskuudessa. Alalle on tullut töihin sille soveltumattomia ja jopa akuutisti päihdeongelmaisia. SuPer vaatikin asetuksen muuttamista opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa. Nyt kaivattu asetuksen muutos tuli.

Keskeyttämiset koulutuksessa vähenevät

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä REDUssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön elokuun alussa.

Mainos

– Uskomme, että pääsy- ja soveltuvuuskokeiden palauttamisesta on paljon hyötyä. Hakija saa arvion sopivuudestaan alalle ja uravalinnat selkiytyvät koetuloksen myötä. Työnantajalla rekrytointiriskit vähenevät. Asiakkaat ja alan työyhteisöt saavat alalle motivoituneita ammattilaisia. Koulutuksen järjestäjillä alan opintojen keskeyttämiset ja koulutuksesta eroamiset vähenevät, palvelupäällikkö Leila Hurtig REDUsta kertoo.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Heli Sulkava Sataedusta kertoo soveltuvuuskokeiden olleen käytössä heillä koko ajan, vaikka ne eivät olekaan olleet karsivia parina viimeisenä vuotena.

– Aikuisopiskelijoiden valinnassa soveltuvuuskokeen tuloksilla on ollut vaikutusta. Soveltuvuuskokeiden tavoitteena on kartoittaa hakijoiden soveltuvuutta sosiaali- ja terveysalalla. Soveltuvuuskokeilla ei etsitä tiettyä alan ihannetyyppiä. Testeissä keskitytään tutkimaan sitä, onko hakijan oppimiskapasiteetti, luonne ja ominaisuudet sellaisia, jotka sopivat alan koulutukseen ja työelämään, Sulkava sanoo.

– Uskon edelleen, että soveltuvuustesteillä saadaan valittua hakijoiden joukosta parhaiten sosiaali- ja terveysalalle soveltuvat henkilöt. Kokemukseni perusteella kaikista hakijoista ei vain ole tutkinnon suoritettuaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiksi, hän jatkaa.

Yhtenäistä ohjeistusta odotetaan

Teija Tolonen, yksikönjohtaja Oulun seudun ammattiopistosta, sanoo että heillä soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön jo tämän vuoden keväänä. Ne olisi aloitettu jo aiemmin, mutta niin sanottu nollatulos soveltuvuuskokeissa ei voinut olla karsiva tekijä valinnoissa, jos pisteet valintaan olivat muuten riittävät.

– Uskon, että pääsy- ja soveltuvuuskokeen avulla saadaan hakijoista karsittua selkeästi alalle soveltumattomat hakijat ja näin varmistetaan, että opiskelijoiksi pääsee vain alalle soveltuvia ja motivoituneita opiskelijoita, Tolonen alleviivaa.

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioinen kertoo, että Tampereella soveltuvuuskokeita ei oteta vielä keväällä käyttöön. Ne on tarkoitus palauttaa ensi vuonna.

– Opetushallituksesta on luvattu toimittaa soveltuvuuskoeaihiot oppilaitoksiin ja toiveena on, että saataisiin valtakunnallisesti yhteneväiset soveltuvuuskokeet, jotka olisivat keskenään vertailukelpoisia. Soveltuvuuskokeiden palautus aiheuttaa lisäkustannuksia, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole luvannut tukea.

Kallioinen kannattaa soveltuvuuskokeiden palauttamista tietyin reunaehdoin.

– Periaatteessa soveltuvuuskokeet ovat hyvä asia, mutta tarvitaan yhteneväiset linjat ja rahoitus niiden järjestämiseen.

Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön koulutuspäällikkö Kalle Ojanen kertoo, että heillä soveltuvuuskokeet ovat jatkuvassa haussa jo käytössä.

– Kaikki aikuisopiskelijat on aina tavattu ennen opiskelijaksi ottamista valintatilaisuuksien muodossa. Kaikille muille otamme ne käyttöön vasta, kun valtakunnalliset yhteiset soveltuvuuskokeet saadaan ja saamme niille rahoituksen vähentämättä opetusta.

Rahoitus on ongelma

Soveltuvuuskokeiden rahoitus on oppilaitoksille todellinen ongelma.

– Yksi koe maksaa noin 60 euroa ja hakijoita on yli 1000. Joutuisimme luopumaan yhden opettajan työpanoksesta. Lähiopetuksesta emme tässä kohdassa ole halukkaita luopumaan. Turun ammatti-instituutti on tehnyt strategisen päätöksen lähiopetuksen turvaamisesta kaikille, Kalle Ojanen sanoo.

Savon ammattiopistossa soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön jo tänä keväänä. Ne koskevat sekä yhteishakuun että jatkuvaan hakuun osallistuvia opiskelijoita.

Ammattiopiston hyvinvointialan koulutuspäällikkö Ritva Ronkainen on tyytyväinen soveltuvuuskokeiden palauttamiseen, vaikka ne aiheuttavatkin lisäkustannuksia.

– Soveltuvuuskokeita on toivottu takaisin niin oppilaitosten kuin työelämän puolelta, joten olemme tyytyväisiä soveltuvuuskokeiden palauttamiseen. Ilman soveltuvuuskokeita koulutukseen on tullut opiskelijoita, jotka eivät ole olleet soveltuvia alalle. Opiskelijan kannalta on myös tärkeää, että hän on tietoinen alan vaatimuksista sekä omista mahdollisuuksistaan ja soveltuvuudestaan toimia alalla.

Kaikkia soveltumattomia ei saada karsittua

Vaasan Vamiassa soveltuvuuskokeet ovat olleet käytössä jatkuvan haun opiskelijoille koko ajan ja yhteishaun kauttakin tuleville opiskelijoille ne otetaan käyttöön tänä keväänä. Koulutuspäällikkö Toni Borénin mukaan toteutus resursoidaan opettajien työsuunnitelmiin.

– Soveltuvuuskokeella ei pystytä karsimaan kaikkia soveltumattomia hakijoita, mutta osa hakijoista saadaan karsittua. Soveltuvuuskokeiden perusteella opiskelijoista saadaan paljon ennakkotietoa, jota voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa. Koulutuksen uskottavuuden kannalta on myös tärkeää, että soveltuvuuskokeita hyödynnetään, hän sanoo.

Espoon Omniassakaan soveltuvuuskokeita ei järjestetä vielä tänä keväänä. Omniassa pääsy- ja soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön sen jälkeen, kun valtakunnalliset linjaukset on määritelty. Soveltumattomuuden yhdenvertainen ja luotettava arviointi on mahdollista vain valtakunnallisilla toimintamalleilla. Niillä varmistetaan myös hakijoiden ja opiskelijavalintapäätöksiä tekevien viranhaltijoiden oikeusturva.

– Tärkeintä on, etteivät erilaiset ihmis- ja oppimiskäsitykset vaikuta päätökseen hakijan soveltumattomuudesta, sanoo Omnian rehtori Maija Aaltola.

Lue myös: Soveltuvuuskokeet palaavat lähihoitajakoulutukseen – uutinen otettiin vastaan iloisin mielin eri puolilla Suomea

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kun pappa ei pääse hoivakotiin, se näkyy sairaalan päivystyksessä

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”