Muutos hoiva-avustajien koulutukseen ei tuo helpotusta hoitajapulaan

Hoiva-avustajien koulutukseen tehtävä muutos rikkoo lähihoitajan koulutuksen rakennetta. Muutos ei myöskään vastaa tarkoitustaan eli sitä, että se korjaisi vanhustyön hoitajapulan.

Hoiva-avustajia tarvitaan tekemään välttämättömiä tukitöitä, jotka eivät lähihoitajille kuulu. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Opetushallitus on valmistellut muutosta, jossa hoiva-avustajien koulutukseen otetaan mukaan lähihoitajatutkintoon kuuluva osa ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalasta.

Lähihoitajaksi opiskelevilta kyseisen osan suorittaminen vaatii riittäviä ammatillisia taitoja, eikä osion suorittaminen ole mahdollista ilman kahta, kaikille lähihoitajille pakollista tutkinnonosaa.

Muutos rikkoo lähihoitajakoulutuksen rakennetta ja on vaarassa heikentää osaamisen tasoa, sanoo SuPerin asiantuntija Soili Nevala.

– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on tietty suorittamisjärjestys. Jos sitä lähdetään purkamaan ja muokkaamaan, vaativampia tutkinnonosia voi suorittaa vaihtelevilla pohjatiedoilla.

Muutoksen myötä koulutuksen järjestäjän vastuu kasvaa, kun opintoja suorittavilla on hyvin vaihtelevat tiedot ja ymmärrys vanhustenhoidon perusteista.

Ongelmat tulevat vastaan viimeistään työpaikalla.

– Kun työpaikalla on sekä lähihoitajaopiskelijoita, joilla on monipuolista osaamista ikääntyvistä, ja samaan aikaan hoiva-avustajaksi opiskelevia, joiden hoidolliset taidot ovat puutteelliset, jollakin täytyy olla narut hyvin käsissään, kuka minnekin ohjataan, Nevala pohtii.

 

Työnkuvat selkeiksi, kun hoitajamitoitus astuu voimaan

Muutoksen on tarkoitus astua voimaan tämän syksyn aikana. Sen taustalla vaikuttaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus. Hoiva-avustajien haluttaisiin vastaisuudessa osallistuvan välittömään hoivatyöhön, jolloin heidät voitaisiin laskea mukaan hoitajamitoitukseen.

Hoiva-avustajat eivät kuitenkaan voisi esimerkiksi työskennellä yksin tai vastata hoidosta, joten varsinaista ongelmaa muutos ei korjaa.

Nykyisellään hoiva-avustajan koulutus pitää sisällään kaksi kokonaisuutta, joista toinen on sosiaali- ja terveysalan ja toinen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Koulutus ei johda tutkintoon mutta antaa valmiuksia avustaviin tehtäviin, kuten siivoamiseen ja ruoanlaittoon. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa.

Näihin tehtäviin tarvitaan yhä enemmän tekijöitä vanhustyön hoitajamitoitukset lokakuun alussa muuttuivat, Soili Nevala muistuttaa.

– Hoiva-avustajia tarvitaan tekemään sitä välttämätöntä työtä, joka on vienyt liikaa aikaa hoitajilta ja joka ei hoitajille kuulu.

SuPer onkin ehdottanut, että hoiva-avustajan nimike vaihdettaisiin tukipalvelutyöntekijäksi, sillä se kuvastaisi paremmin työn sisältöä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”