Lisää henkilöstöä Attendo Koskipuistoon avin vaatimuksesta – SuPer seuraa tilannetta Jämsässä

Superilainen aktiivi Heikki Rahikainen toivoo hoitajilta rohkeutta tuoda asioita ja ongelmia esiin.

Vanhus pyörätuolissa

Avin mukaan Attendo Koskipuistossa henkilöstöresurssin vajaus on ollut useita kuukausia jatkuva ja asiakasturvallisuutta vaarantava. Attendo ryhtyi toimenpiteisiin ja tilanne Koskipuistossa on nyt parantunut. Kuva: Ingimage.com

Teksti Merja Suomalainen

Kun Attendo otti hoitoonsa Jämsän vanhainkodin 60 asukasta syksyllä 2016, oli henkilöstö kovilla: muutto tehtiin pikapikaa kahdessa päivässä ja toiminta käynnistettiin aiempaa pienemmällä henkilöstöllä.

Työsuojeluvaltuutettu Heikki Rahikainen on työskennellyt Attendo Koskipuistossa alusta alkaen. Samoin hän on tuonut työpaikan epäkohtia esiin hoivakodin perustamisesta lähtien.

− Koko toiminta on ollut käytännössä hoitajien joustamisen varassa, Heikki Rahikainen kiteyttää.

Ongelmien taustalta löytyy myös kaupungin kyvyttömyys ymmärtää velvollisuuksiaan valvonnasta. Toimilupa saatiin voimaan vasta kaksi viikkoa toiminnan aloittamisen jälkeen, eikä tilaajatarkastuksissa huomioitu mitoitukseen viittaavaa toimiluvan kohtaa ”perustuttava asukkaiden palvelutarpeeseen”. Omaisten asettama paine sentään auttoi saamaan apua arkiaamuihin.

Jämsän vanhassa vanhainkodissa suurimmat pyykit lähetettiin pesulaan ja lopuista vastasi tukityöllistetyt työntekijät. Attendolla kaikki pyykit hoidetaan itse, ja koska avustavaa henkilöstöä oli palkattu vain puolet sovitusta, hoitajan yövuorosta kului kolme tuntia pyykkituvalla. Heikki Rahikainen sai lopulta ajettua läpi yhden uuden rekrytoinnin.

Nyt Koskipuistoon on palkattu neljäs työntekijä avustaviin tehtäviin sekä kaksi lähihoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja kaksi hoiva-avustajaa. Henkilöstömitoitus on nostettu 0,5:stä 0,63:een.

Avin tarkastaja sai pohjustuksen tilanteeseen SuPerin jäsenillassa

Iso pyörä lähti pyörimään, kun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) muutoslupatarkastus maaliskuussa 2019 vaihtui lennosta valvontakäynniksi. Attendo oli hakenut toimilupaa kevennettyyn ryhmäkotiasumiseen, mutta sen sijaan avi jätti sille selvityspyynnön liian vähäisestä henkilöstöstä.

− Kun kuulin, että avin edustaja osallistuu SuPerin jäseniltaan, lähetin hänelle etukäteen pitkän sähköpostin meidän tilanteestamme. Kerroin, mitä vajaa mitoitus tarkoittaa asukkaan kannalta. Esimerkiksi asukkaiden jäädessä saliin keskenään riski väkivaltatilanteille syntyy.

Toukokuun valvontakäynnillä avin tarkastaja näki, ettei Attendo Koskipuistossa edelleenkään ollut asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävää määrää henkilöstöä.

− Työnantajalla olisi ollut koko kevät aikaa rekrytoida ja tehdä työpaikasta houkutteleva. Käytännössä mitään ei tapahtunut ennen määräaikaa, Heikki Rahikainen harmittelee.

Attendo otti velvoitteet todesta vasta viimeisessä hädässä ja alkukesästä tehtiin uusia rekrytointeja. Uusien työntekijöiden palkkaamisen ja asukkaiden vähentämisen myötä vaadittu henkilöstömitoitus on nyt lähellä tavoitetta. Valvonta-asian käsittely avissa on päätetty.

Osaajista on pidettävä kiinni

Attendo Koskipuistossa suunnataan tulevaan uuden johtajan luotsaamana. Vaikeina aikoina on menetetty jo puolet yksikön alkuperäisistä lähihoitajista.

− Tärkeintä olisi se, että hyvien työntekijöiden − joita on todella paljon − virta ulos saataisiin katkaistua. Lisäksi palkkaus ja työolot pitäisi saada kuntoon. Eli juuri ne teemat, joita SuPer on pitänyt esillä.

Heikki Rahikainen kertoo, että Attendolla palkka on pienempi kuin Jämsän muissa vastaavissa työpaikoissa.

− Emme kilpaile niistä työntekijöistä, joilla on kuntatason palkka. Silläkin on merkitys, minkälaisia työntekijöitä saamme. Monelle kuormittavuus ja kiire ovat olleet liikaa.

Valvontakäynnillään avi totesi, että niukan hoitohenkilöstömäärän vuoksi hoitotyötä ei voida toteuttaa riittävän laadukkaasti. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ei toteutunut, eikä heidän tarpeisiinsa vastattu.

− Vaikka meille on nyt ohjautunut hieman parempikuntoisia vanhuksia, 0,7:n mitoitus ei varmasti olisi liikaa. Hirveän paljon on yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. On jouduttu etsimään ne tavat, miten vaatteet ja vaipat saa vaihdettua kaikista nopeimmin.

Nopein tapa on se, että hoitaja pukee asiakkaan puolesta. Kuntouttavalle toiminnalle ja juttelulle jää vähemmän aikaa.

Vaikuttaminen antaa voimaa ja täydentää hoitajan työtä

Superilainen Heikki Rahikainen on kouluttautunut lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksella. Nyt hän on paitsi Attendo Koskipuiston työsuojeluvaltuutettu, myös Jokilaakson ammattiosasto 411:n puheenjohtaja.

− Se on ajoittain hyvinkin raskas yhdistelmä. Toisaalta koen, että teen työtä asioiden parantamiseksi ja pystyn auttamaan sekä omaa että kaikkien työntekijöiden jaksamista. Koen työni tärkeäksi.

Heikki Rahikainen on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Mielenkiinto vetää toimimaan ja aktiivisuus ammattiosastossa antaa arkeen voimaa.

− Epäkohtien esiintuomisessa on hyvin tärkeää se, että olen tiennyt SuPerin tukevan minua. Voin kysyä neuvoja ja saan taatusti apua.

Myös SuPerin toimistolla on huomattu aktiivinen ammattiosaston puheenjohtaja ja Attendo Koskipuiston onnistuminen.

− Heikki on pitänyt jatkuvasti yhteyttä aviin ja SuPerin toimistoon. Heikillä on laaja näkemys asioista ja hän pystyy analysoimaan riskejä, SuPerin asiantuntija Elina Kiuru kehuu.

Toivottavaa tietenkin olisi, että kaikki toimijat ottaisivat oppia Koskipuistosta ja tekisivät jokaisessa toimipisteessään saman muutoksen omatoimisesti.

Tilanne Koskipuistossa on herättänyt Jämsän kaupungin, näin ainakin Heikki Rahikainen haluaa uskoa. Kaupunki on tehnyt valvontakäyntejä myös itsenäisesti ilman avia.

− Toivon hoitajilta rohkeutta tuoda asioita ja ongelmia esiin. Muuten ei saada muutosta aikaan. SuPerin toimistolla väki on meitä varten. Vanhustenhoidon kohu on hyvä esimerkki siitä: jos asioita ei olisi tuotu esiin, ei mitään olisi tapahtunut.

Lähihoitaja Heikki Rahikainen
Lähihoitaja Heikki Rahikainen aktiivisuus ammattiosastossa auttaa jaksamaan hoitotyön arkea. Kuva: HR.

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin uusi puheenjohtajisto valitaan toukokuussa

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”