Lähihoitajia yritetään houkutella palkattomiin vapaisiin

Kunnat kutsuvat hoitajia epäreilusti talkoisiin. Säästöjä haetaan sekä sosiaali- ja terveyspuolelta että varhaiskasvatuksesta.

Kuopiossa on käyty yt-neuvotteluita alkuvuodesta 2019 alkaen. Kaksivuotinen säästöohjelma koskee myös superilaisia. Kuva: Seppo Hyvönen / Mostphotos

Teksti Merja Suomalainen

Vuonna 2019 kunnissa tehtiin erilaisia esityksiä säästötoimista yli 80 työnantajalle. Ne koskivat 18 000 superilaista.

Työntekijöitä on siirretty toisiin tehtäviin irtisanomisen välttämiseksi, esimerkiksi laitoshoidosta kotihoitoon.

Työnantaja on tuonut yhteistoimintaneuvotteluissa esille vapaaehtoiset säästötoimet, kuten talkoovapaat. Kun säästöjä ei ole saavutettu, työnantajat ovat tehneet päätöksen henkilöstön lomauttamisesta.

SuPer on onnistunut rajaamaan lomautusten ulkopuolelle ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon työntekijät. Luottamusmiehen ensisijaisena tehtävänä on ollut puolustaa jäsenen työsuhdetta.

– Kiitos luottamusmiehille ja ammattiosastojemme aktiiveille ajantasaisesta tiedottamisesta liittoon, näin olemme ajoissa pystyneet vaikuttamaan päättäjiin. Jäsenten auttaminen paikallisesti yt-neuvotteluiden aikana on erittäin arvokasta työtä, SuPerin sopimusasiantuntija Anne Villman kiittää.

Mainos

Vapaaehtoisiin säästötoimiin ei kannata ryhtyä

Lomautuksen vaihtoehtona työnantajat tarjoavat palkattomia vapaita eli talkoovapaita, koska säästötavoite on helpompi toteuttaa yhdellä esimiespäätöksellä. Tällöin vapaasta kantaa vastuun yksin työntekijä. Lomautus sen sijaan vaatisi työnantajalta tarkan suunnitelman sekä vastuun päätöksen tekemisestä.

– Työntekijän ei tarvitse hakea talkoovapaata. Joka tapauksessa sen päälle voi joutua myöhemmin lomautetuksi, Villman muistuttaa.

Talkoovapaa on täysin palkaton ja sillä on vaikutusta työntekijän vuosiansioihin. Siten se voi vaikuttaa esimerkiksi laskevasti sairauspäivärahaan seuraavana vuonna. SuPer ei hyväksy talkoovapaasopimuksia.

– Jos työantaja esittää talkoovapaan hakemista, on parasta ottaa heti yhteyttä omaan luottamusmieheen. Minkäänlaisia sopimuksia ei pidä allekirjoittaa tarkistamatta asiaa, sanoo Villman.

Lomauksen ajaksi saa tukea

Lomautuksesta ei sovita, vaan työnantaja tekee siitä yksipuolisen päätöksen. Lomautuksen aikana SuPerin jäsen voi saada työttömyysturvaa viiden päivän omavastuun jälkeen. Se edellyttää työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista lomautuksen ensimmäisenä päivänä ja työttömyysturvan hakemista liiton työttömyyskassasta.

– Lomautuksen aikana työnantaja on velvollinen tarjoamaan työtä lomautetuille, jos tarve tulee. SuPerin verkkosivuilta löytyy opas Kuntatyönantaja lomauttaa minut, johon kannattaa tutustua, Villman vinkkaa.

Työnantaja vastaa palveluista myös säästötoimien aikana

Henkilöstöä tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina riittävä määrä takaamaan turvallinen ja hyvä hoito niin lapsille, asiakkaille kuin potilaille. Rahapula ei oikeuta lain rikkomiseen.

– Työnantaja on aina vastuussa siitä, että jokaisessa työvuorossa on riittävä määrä tarvittavan koulutuksen omaavaa henkilöstöä. Työntekijän tehtävänä on tehdä työsopimuksensa ja työvuoroluettelonsa mukainen työ, ei vastata omalla toimeentulollaan työnantajan henkilöstömenoista, Anne Villman painottaa.

Superilaiset luottamusmiehet ja ammattiosastojen aktiivit ovat haasteiden edessä tänäkin vuonna.

Lue myös: Sijaisia ei saada – Mitä asialle on tehtävissä?

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on käynnistetty yt-neuvottelut – Kaatuvatko säästöt hoitajien niskaan?

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin uusi puheenjohtajisto valitaan toukokuussa

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”