Kysely: Suurin osa vanhuspalveluiden asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun

Tyytymättömyyttä asiakkaiden keskuudessa aiheuttaa se, että hoitajilla on liian vähän aikaa kohtaamisiin.

Asiakaskyselyn tulokset antavat myönteisemmän kuvan vanhuspalveluista kuin mitä palveluista julkisuudessa usein nostetaan esiin. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Vanhuspalveluiden asiakkaat pitävät hoitajia ystävällisenä, luottavat heihin ja tuntevat olonsa pääosin turvalliseksi. Valtaosin asiakkaat myös saavat apua nopeasti, kun sitä tarvitsevat. Tämä käy ilmi vanhuspalveluiden kansallisesta asiakaskyselystä, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti viime keväänä. Kyselyyn vastasi lähes 42 000 asukasta.

Hyviä asiakasarvioita saaneita yksiköitä on paljon ja suurin osa vastaajista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Moni asiakkaista olisi myös valmis suosittelemaan samaansa palvelua muille.

Yhteyden säilyminen tutun hoitajan kanssa on tärkeää

Kysely suunnattiin kotihoidon ja palveluasumisen säännöllisille ja pitkäaikaisille asiakkaille. Vastauksissa suurin kritiikki kohdistui työn organisointiin, esimerkiksi siihen, kuinka paljon hoitajilla oli aikaa asiakaskohtaamisiin.

Mainos

Henkilökunnan suurta vaihtuvuutta pidettiin ongelmana varsinkin kotihoidossa, jossa se haittaa yli puolta asiakkaista ainakin jossain määrin. Yleisesti ottaen asiakkaat olivat tyytyväisiä tuttuihin ja kokeneisiin hoitajiin, kun taas asiakkaille vieraammat ja vielä kokemattomimmat hoitajat saivat kritiikkiä osaamattomuudesta ja palvelun laatuongelmista.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä tuttuihin ja kokeneisiin hoitajiin.

Hoitajien vaihtuminen aiheutti turvattomuutta esimerkiksi silloin, kun omaan kotiin tulleita hoitajia ei aina tunnistettu tai kun vieraammalla hoitajalla oli erilaiset toimintatavat kuin tutuilla. Turvattomuuden kokemuksia kuvasivat myös ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat, joista osa koki turvattomuutta lisäksi muiden asiakkaiden vuoksi.

Toisaalta asiakkailla riitti ymmärrystä hoitajien kiireelle ja moni kertoi olevansa valmis odottamaan palvelua, jos toinen asiakas on kiireellisemmän avun tarpeessa.

Vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyttä ei aikaisemmin ole selvitetty yhtä kattavasti koko Suomesta. Kysely aiotaan vastedes uusia joka toinen vuosi, jotta asiakastyytyväisyydestä saadaan säännöllistä ja yhdenmukaista tietoa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”