Kotihoidon työntekijät maksavat parkkisakkoja omasta pussistaan – Lakimuutos voisi korjata tilanteen

SuPer kannattaa lakimuutosta, joka lisää kotihoidon työn tuottavuutta, hoidon laatua ja työntekijöiden jaksamista.

kotihoito parkkisakot

Uuden tieliikennelain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun alussa. Kuva: Mostphotos

Teksti Merja Suomalainen

Huoltoyhtiön autolla on lupa pysäköidä sellaisellekin paikalle, johon muutoin ei saisi. Myös liikuntavammaisilla on lain mukaan mahdollisuus sujuvampaan pysäköimiseen. Kuitenkaan kotihoidon työntekijät eivät ole sakoilta suojassa.

– En ymmärrä. Me teemme työtä, jonka ansiosta ihmiset voivat asua kodeissaan, ja pahimmillaan maksamme siitä että työnteko onnistuu, päivittelee Kuopion kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja Tiina Kinnunen.

Kinnunen on joutunut maksamaan muutamat parkkisakot omasta pussistaan. Hän ajaa vuorokaudessa parhaimmillaan kuusikymmentä kilometriä. Työlistassa ei ole huomioitu varsinaisen ajoajan lisäksi yhtään ylimääräistä aikaa parkkipaikan etsimiseen tai pitkiin siirtymiin kävellen.

Mainos

SuPer on vuosikaudet kuullut hoitajia kotihoidon mahdottomista aikapaineista. Pienellä muutoksella lakitekstissä voi olla suuri vaikutus.

– Jos jokaisessa siirtymisessä pystyisi säästämään kolme–viisi minuuttia, se tarkoittaisi sitä, että työntekijä voisi pitää lakisääteiset tauot, joista nyt joudutaan tinkimään, SuPerin kotihoidon asiantuntija Sari Erkkilä huomauttaa.

Helmikuussa SuPer vei jäsentensä terveiset suoraan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaan kuulemistilaisuudessa. SuPer on myös antanut asiasta kirjallisen lausunnon.

– Me SuPerissa puollamme lakimuutosta siksi, että se lisää kotihoidon työn tuottavuutta, hoidon laatua ja työntekijöiden jaksamista. Toki sujuva pysäköinti vähentää myös turhaa ajoa ja liikenteen päästöjä, Erkkilä sanoo.

SuPer vaikuttaa myös paikallisesti

Ehdotetun lakimuutoksen mukaan kunnat saisivat itse päättää, ottavatko ne pysäköintitunnuksen käyttöön.

Tampereella asiassa on edetty etunojassa. Taloyhtiöt ovat myöntäneet lupia, jotka oikeuttavat pysäköimään merkityillä paikoilla maksutta ja ilman aikarajoitusta. Kotihoidossa on myös käytössä eParking-pysäköintijärjestelmä. Ennen pysäköintimaksut maksettiin ensin itse ja korvaus haettiin jälkikäteen työnantajalta. Nyt työntekijän ei tarvitse itse maksaa pysäköintiä.

Superilainen pääluottamusmies Katja Kinnunen kertoo, että ammattiosasto on vaikuttanut päättäjiin aktiivisesti. Esimerkiksi paikallispoliitikko osallistui ammattiosaston kokoukseen, jossa tämä sai ensikäden tietoa kotihoidon tilanteesta.

– Jos oma kunta ei ryhdy pysäköintiasiassa toimeen, kannattaa ottaa yhteyttä ammattiosastoon, Kinnunen neuvoo.

Tampereen kotihoidon tiimeillä on muutamia sähköavusteisia polkupyöriä, joilla Katja Kinnunen on itsekin mielellään ajanut. Hän ei ole havainnut vapaammasta pysäköinnistä aiheutuneen ongelmia.

Kuopiolainen Tiina Kinnunen ottaa lakimuutoksen ilolla vastaan. Ilman autoa Kuopiossa pärjää vain keskustan alueella, mutta taloyhtiöt ovat nihkeitä varaamaan paikkoja kotihoidolle.

– On paljon kohtia, joihin voi jättää auton niin ettei se ole kenenkään tiellä, Tiina Kinnunen toteaa.

Helpotusta kotihoidon pysäköintiin

Uuden tieliikennelain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Lakia esitetään muutettavaksi kotihoidon työntekijöiden osalta Manner-Suomen alueella siten, että erillisellä kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella:

  • Saa pysäköidä kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla ilman aikarajaa ja maksua.
  • On mahdollista pysäköidä kadulla, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkeillä pysäköintikielto tai pysäköintikieltoalue.
  • On mahdollista pysäköidä pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla, jos alue on kunnan hallinnoima tai pysäköintiin on kiinteistöjen haltijoiden lupa. Alue on merkittävä liikennemerkillä.
  • On mahdollista pysäköidä asuntoyhtiöiden piha-alueilla, kun pysäköinnistä on sovittu kiinteistöjen haltijoiden kanssa.
  • On mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon pysäköintitunnuksella varustettua ajoneuvoa huoltoajo sallittu -kiellosta huolimatta.
  • Ajoneuvoa ei kuitenkaan saa pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

On kuitenkin huomioitava, että kotihoidon pysäköintitunnustunnus ei oikeuta pysäköintiin kiinteistöjen tien ulkopuolisilla piha-alueilla. Kotihoidon pysäköintiin tarvitaan kunnan myöntämä pysäköintitunnus, joka voidaan myöntää palveluille, jotka ovat kunnan järjestämisvastuun piirissä. Näitä ovat vanhustenhoidon lisäksi muun muassa kotisairaalan, lapsiperheiden ja vammaisten palvelut. Kunta saa itse päättää ottaako pysäköintitunnuksen käyttöön.

Asia käydään vielä läpi eduskunnan täysistunnossa eli muutokset ovat mahdollisia.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”

SuPerin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Inberg