Koronavirus osuu päihdesairaisiin ja kodittomiin: Tartunta lisää yliannostuksen riskiä

Nykyisessä poikkeustilanteessa osa päihdehuollon potilaista voi tarvita enemmän tukea ja seurantaa. Selviytymisestä sekä hoidon jatkuvuuteen liittyvistä kysymyksistä kannattaa keskustella.

koronavirus päihteidenkäyttäjä

Kuva: Mostphotos

Teksti Elina Kujala

Koronavirusnfektion riski kasvaa huonoissa asuinoloissa ja heikon hygienian myötä. Päihteiden käyttäjien yleiset krooniset sairaudet, esimerkiksi maksa-, munuais- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja hengityselinsairaudet, voivat vaikuttaa niin, että infektio on pahempi kuin perusterveillä ihmisillä.

Sairaudet voivat lisätä yliannostusriskiä. Tämä pätee myös akuutteihin sairauksiin ja koronavirustartuntaan. Päihteiden käyttäminen polttamalla tai höyrystämällä saattaa pahentaa koronavirusinfektion oireita, ja koska koronavirusinfektio heikentää keuhkojen toimintaa, yliannostusriski kasvaa entisestään. Aliravitut henkilöt ovat myös korkeammassa yliannostusriskissä.

Useiden hengitystä lamaavien aineiden, kuten opioidien, bentsodiatsepiinien ja alkoholin, samanaikainen käyttö lisää yliannostusriskiä. Yleisesti ottaen ikääntyneillä on korkeampi yliannostusriski liittyen iän myötä heikentyneeseen päihteiden sietokykyyn.

Norjan Addiktiokeskuksen tekemässä ja Suomen Päihdelääkintäseuran suomeksi julkaisemassa ohjeessa kehotetaan päihteitä käyttäviä pienentämään käyttömääriä ja annoksia tavanomaisesta yliannostusriskin takia.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pitkittynyt koronatauti kuormittaa mieltä ja elimistöä, mutta nykytiedon perusteella vaikeimmistakin tapauksista voi toipua

Koronavirusta on yhä vaikeampi määritellä ammattitaudiksi – jokainen epäily kannattaa yhä selvittää

Nokian kaupunki kääri hihat – lähihoitajat antavat koronarokotuksia