Kesälomat on annettava syyskuun loppuun mennessä – asetus ei mahdollista lomien lykkäämistä

Koronaepidemian ja valmiuslain vuoksi kesälomat on jätetty monissa työpaikoissa suunnittelematta. SuPerin lakimies Sanna Rantala muistuttaa, että nyt olisi korkea aika miettiä lomien ajankohdat, sillä työntekijöillä on oikeus pitää kesälomansa syyskuun loppuun mennessä. Rantala vastaa lähihoitajien yleisimpiin lomia koskeviin kysymyksiin.

kesäloman pitäminen koronatilanteessa

Kesälomat on myönnettävä sosiaali- ja terveysalalla syyskuun loppuun mennessä. Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Saako työnantaja siirtää tai keskeyttää kesäloman, vaikka hoivayksikössä ei olisi koronavirusta?

– Vuosilomalakia on lähtökohtaisesti noudatettava. Jos tästä poiketaan, on sen oltava välttämätöntä koronaepidemian vuoksi ja riittävän työvoiman turvaamiseksi. Työnantajat käyttävät tällä hetkellä syynä myös koronatilanteeseen varautumista eli aina loman siirtämisen syynä ei ole työyksikössä jylläävä korona.

Kuinka paljon etukäteen työntekijän tulisi saada tieto kesälomansa ajankohdasta?

– Normaalitilanteessa lähtökohtana on, että työntekijä saa tiedon loman antamisesta kuukautta ennen loman alkua tai viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkua. Koronavirusepidemia ja valmiuslaki kuitenkin mahdollistavat sen, että tästä poiketaan. Normaalia ilmoitusaikaa tulee kuitenkin noudattaa, ellei koronavirusepidemia estä sen noudattamista.

Voiko työnantaja myöntää kesäloman nyt monessa pätkässä?

– Lähtökohtaisesti kesäloma tulee antaa yhdenjaksoisena. Työntekijällä on oikeus pitää kesälomaa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa. Sen ylittävän osan työnantaja voi antaa yhdessä tai useammassa jaksossa, jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä.

Saako työnantaja keskeyttää työntekijän kesäloman koska tahansa?

– Työnantajalla on nyt mahdollisuus keskeyttää sosiaali- ja terveysalalla työskentelevän henkilön vuosiloma koronavirusepidemian vuoksi. Tämä valmiuslain asetus on voimassa 30. kesäkuuta asti. Asetus ei kuitenkaan koske varhaiskasvatuksessa tai sivistystoimessa työskenteleviä, eikä heitä voi siten vaatia palaamaan töihin kesken loman, ellei työntekijä siihen vapaaehtoisesti suostu. Jos työnantaja on ehtinyt lähettää varhaiskasvatuksen hoitajia tai koulunkäynninavustajia lomalle, saavat nämä työntekijät viettää lomansa loppuun.

– Työpaikoilla kannattaisi sopia yhteiset käytännöt lomien mahdollisesta keskeyttämisestä. On esimerkiksi hyvä sopia, milloin ja miten työntekijä on loman aikana tavoitettavissa. Loma on lomaa, joten työntekijän ei tarvitse olla tavoitettavissa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Ehtivätkö kaikki hoitajat pitää kesälomansa tänä kesänä?

– Uusin ohjeistus on, että työntekijöiden on saatava pitää kesälomansa tämän kesälomakauden aikana. Valmiuslain jatkoasetus kavensi tässä suhteessa työnantajien oikeuksia, sillä aiemman asetuksen mukaan lomien suunnittelussa ei tarvinnut noudattaa normaaleja lomakausia. Työnantajat eivät siis voi jättää lomia kokonaan myöntämättä koronaepidemian vuoksi.

Työntekijöiden jaksamista ei edesauta se, että loman ajankohdasta ei ole tietoa – miten työnantajien kannattaisi nyt toimia?

– Monella työpaikalla on tällä hetkellä se tilanne, että kesälomia ei ole suunniteltu lainkaan. Mielestäni työnantajien kannattaisi suunnitella vuosilomat entiseen tapaan ja tarkistaa työvoiman tarve sitten lähempänä loman alkua. Lomat on kuitenkin annettava syyskuun loppuun mennessä, joten työnantajien on nyt aika miettiä, miten kukakin pitää kesälomansa.

Voiko työntekijä vaatia kesäloman siirtämistä, jos hän joutuu lomallaan karanteeniin?

– Karanteeni ei oikeuta siirtämään lomaa, sillä kyseessä ei ole sairausloma. Loman siirtoa voi pyytää vain siinä tapauksessa, että työntekijä sairastuu. Tällaisessa tilanteessa pitää muistaa ilmoittaa sairastumisesta viipymättä työnantajalle, joka päättää, tarvitaanko lääkärintodistus. Sairastuneen työntekijän on myös muistettava pyytää vuosiloman siirtoa eli pelkkä sairauslomailmoitus ei siihen riitä.

Milloin lomarahat maksetaan, jos kesäloman pitää vasta syksyllä?

– Lomarahojen maksun ajankohta riippuu sovellettavasta työehtosopimuksesta ja siitä, onko paikallisesti sovittu työnantajan kanssa jotenkin eri tavalla. Asian voi tarkistaa luottamusmieheltä.

Lue myös: Työajat ja lomat koronatilanteessa

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pitkittynyt koronatauti kuormittaa mieltä ja elimistöä, mutta nykytiedon perusteella vaikeimmistakin tapauksista voi toipua

Koronavirusta on yhä vaikeampi määritellä ammattitaudiksi – jokainen epäily kannattaa yhä selvittää

Nokian kaupunki kääri hihat – lähihoitajat antavat koronarokotuksia