Kotihoidossa hoitoaika voi olla vain puoli tuntia päivässä – ympärivuorokautisessa hoidossa saman kuntoinen asiakas voi saada hoitoa paljon enemmän

Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat saavat selvästi enemmän hoitoaikaa kuin saman kuntoiset kotihoidon asiakkaat.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Kotihoidossa asiakkaat saavat päivittäin keskimäärin 38 minuuttia hoitoaikaa, kun ympärivuorokautisessa hoidossa päivittäinen hoitoaika on lähes kaksi tuntia. Luvut käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Aikamittaus-hankkeen selvityksestä.

Kotihoidossa tyypillinen hoitoaika jää alle puolen tunnin, sillä pieni osa asiakkaista saa moninkertaisen määrän hoitoaikaa. Ympärivuorokautisessa hoidossa vaihtelu on pienempää.

Eroja hoitoajoissa selittää se, että kotihoidon asiakkaat ovat keskimäärin paremmassa kunnossa kuin ympärivuorokautisen hoidon asukkaat. Kuitenkin joissain kuntoisuusluokissa avuntarpeeltaan samankaltaiset asiakkaat saavat kotihoidossa jopa puolet vähemmän hoitoaikaa kuin ympärivuorokautisessa hoivassa.

Asiakkaiden kuntoisuus mitattiin toimintakykyä ja palveluntarvetta kartoittavalla RAI-arvioinnilla.

 

Pirstaleista hoitoa

Selvityksessä hoitoaikoihin laskettiin työntekijöiden asiakasaika, josta valtaosa tulee lähihoitajilta. Mukaan laskettiin myös ryhmätoiminnot, kuten yhteisruokailussa avustaminen, kotihoidon etäkäynnit sekä asiakkaan luona tehty työ, jossa asiakas ei itse ole läsnä.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus näkyi varsinkin kotihoidossa, jossa asiakkaan luona kävi keskimäärin viisi eri kotihoidon työntekijää viikossa, enimmillään jopa kaksikymmentä. Lisäksi osalla asiakkaista kävi muita tukipalveluiden työntekijöitä ja ulkopuolisia työntekijöitä.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että omaisten aktiivisuus vaikuttaa kotihoidon asiakkaiden saamaan hoitoaikaan, sillä asiakkaat, joilla oli omaishoitoaikaa, saivat enemmän aikaa myös kotihoidosta.

Selvitys ei vastaa siihen, onko asiakkaiden saama hoitoaika riittävä suhteessa heidän palveluntarpeisiinsa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Varhaiskasvatuksen suhdelukukikkailusta pyritään eroon kansalaisaloitteella

Lähihoitajien työ edelleen muita kuormittavampaa – lastenhoitajat liikkuvat tilastoissa yhä lähemmäs

Mielenosoitus paremman varhaiskasvatuksen puolesta: SuPer puolustaa varhaiskasvattajien oikeuksia