Jalkojenhoidon arvonlisäveroa koskeva ohjeistus päivitetty – Verovapaus koskee kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä

Vuonna 2017 tehdyn päätöksen mukaan jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen henkilön tarjoama jalkojenhoito on arvonlisäverovapaata myös silloin, kun se ei perustu lääkärin lähetteeseen.

jalkojenhoitaja arvonlisävero

Verohallinto päivitti jalkojenhoidon verotukseen liittyvän ohjeen. Kuva: Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

Verohallinto päivitti hiljattain jalkojenhoidon verotukseen liittyvän ohjeen vuonna 2017 tehdyn päätöksen mukaiseksi. Korkein hallinto-oikeus antoi helmikuussa 2017 ratkaisun jalkojenhoidon arvonlisäverosta Suomen lähi- ja perushoitajaliiton ajaman tapauksen vuoksi. Uuden linjauksen mukaan jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoama jalkojenhoitopalvelu on arvonlisäverosta vapaata myös silloin, kun se ei perustu asiakkaan saamaan lääkärin määräykseen tai lähetteeseen. Aiemmin verovapaus kosketti ainoastaan lähihoitajia, jotka olivat suorittaneet jalkojenhoidon osaamisalan.

Ratkaisun taustalla oli tapaus, jossa apuhoitaja oli suorittanut lisäkoulutuksena jalkojenhoidon ammattitutkinnon sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa. Perusteluna päätöksessä pidettiin sitä, että jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen henkilön osaaminen voidaan rinnastaa jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan osaamiseen. Näin erityisesti silloin, kun jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on taustalla jo jokin terveydenhuollon ammatillinen tutkinto, kuten apuhoitajan tai perushoitajan tutkinto. SuPerin jäsenelle asetettua vaatimusta siitä, että hoidon tulee perustua lääkärin lähetteeseen, voitiin pitää Euroopan unionin oikeuden vastaisena.

Nykyään arvonlisäverotonta jalkojenhoitoa voivat antaa jalkaterapeutit, jalkojenhoitajat, jalkojenhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Jos hoidon antaja ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, suoritetaan palvelun myynnistä arvonlisävero.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kuinka lirissä ay-liike on, STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja?

Liittoja todellakin tarvitaan – alkukesän jäsenryntäys SuPeriin vahvistaa sen

Kotihoidon tarve kasvaa, mutta palvelua saa yhä harvempi – Tilanne kuormittaa niin hoitajia kuin koko terveydenhuoltoa