Hyvinvointialueilla työskentelevien lähihoitajien palkkoihin merkittäviä parannuksia: pienimpiä palkkoja korotetaan ja työn vaativuus paremmin näkyviin

SOTE-sopimukseen neuvotellut muutokset nostavat lähihoitajien pienimpiä palkkoja monilla hyvinvointialueilla.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Uusissa SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteissä huomioidaan lähihoitajien osalta vastedes kaksi tasoa: ammattitehtävät sekä vaativat ammattitehtävät. Molemmat tasot on määritelty sekä sosiaalihuollossa että terveydenhuollossa tehtävään työhön.

Mainos

– Eri tasot tuovat esiin lähihoitajan työn vastuun ja vaativuuden. Vaativuuserojen kautta pystymme jatkossa kehittämään palkkausjärjestelmää ja nostamaan lähihoitajien palkkatasoa, sanoo SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno.

Sovitut tasot määritellevät palkat, jotka on vähintään maksettava ammattitehtävissä ja vaativissa ammattitehtävissä. Vastedes hyvinvointialueella työskentelevän lähihoitajan kuukausipalkka on vähintään 2 350 euroa, vaativammissa tehtävissä 2 500 euroa. Vaativimpien tehtävien ryhmään kuuluvat esimerkiksi kaikki vanhusten kotihoidossa työskentelevät lääkehoitoa tekevät lähihoitajat.

Joillain hyvinvointialueilla lähihoitajien pienimmät palkat ovat määriteltyjä alarajoja suuremmat, mutta osassa hyvinvointialueita sopimus tarkoittaa lähihoitajille palkankorotuksia. Muutokset astuvat voimaan takautuvasti helmikuun alusta alkaen.


Työ palkkojen kehittämiseksi jatkuu

Neuvottelutulos on merkittävä, koska palkkausjärjestelmän muuttaminen on hidasta ja vaikeaa. Päätös kehittämisestä tehtiin syksyllä 2022 solmitussa ratkaisussa. Töitä asian edistämiseksi on tehty sitä ennen vuosia.

SuPerin tavoitteena on saada lähihoitajien työhön uusia vaativuustasoja nyt sovittujen tasojen päälle.

– Tämä on vasta ensimmäinen steppi. Nyt sovittujen palkkatasojen päälle aletaan rakentaa tasoja, jotka osoittavat eri työtehtävien vaativuuserot ja nostavat näissä tehtävissä työskentelevien lähihoitajien palkkoja.

Sopimusneuvottelut työnantajia edustavan KT:n kanssa ovat Sainila-Vaarnon mukaan sujuneet hyvässä hengessä. Synkkänä pilvenä neuvottelupöydän yllä leijuvat hallitusohjelman kirjaukset, jotka toteutuessaan vaikeuttavat sopimista huomattavasti.

– Mikäli hallitusohjelman tavoite niin sanotusta vientimallista toteutuu, naisvaltaisten alojen palkkojen korottaminen vaikeutuu. Vastaavantyyppisistä palkkaohjelmista kuin vuonna 2022 sovittiin, tulee entistä hankalampia ellei mahdottomia toteuttaa.

Sainila-Vaarno viittaa hoitajaliittojen ja KT:n sopuun julkisen sektorin viime ja tämän vuoden palkankorotuksista.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tuore puheenjohtaja Päivi Inberg: ”Tehdään yhdessä töitä, jotta saadaan hoitajille parempi tulevaisuus”

Varapuheenjohtaja Harri Järvelin: ”Haluan, että SuPer on luotetuin ammattiliitto”

SuPerin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Inberg