Eksoten kotihoidossa tehdyt korjaustoimenpiteet eivät vielä riitä: ”Henkilökunta kertoo olevansa loppuun kulutettu”

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidossa on tehty toimenpiteitä pitkään jatkuneiden ongelmien korjaamiseksi. Työntekijöiden mukaan tilanne on yhä vaikea.

Eksote sairaala

Eksoten kotihoidon työntekijät ovat aiemmin kertoneet, että sairaalasta lähetetään kotiin erittäin huonokuntoisia asiakkaita. Kuva: Mikko Nikkinen.

Teksti Sonja Kähkönen

SuPer tapasi Eksoten kotihoidon työntekijöitä ja työnantajan edustajia Lappeenrannassa maanantaina 4. maaliskuuta. Tilaisuudessa kuultiin, mikä on Eksoten kotihoidon tilanne tällä hetkellä.

SuPer teki kesäkuussa 2018 valvontapyynnön Eksoten kotihoidossa jatkuneiden ongelmien vuoksi. Taustalla oli huoli asiakkaiden saaman hoidon laadusta ja työntekijöiden kuormittumisesta, joista kotihoidon työntekijät olivat toistuvasti raportoineet.

– Liian vähäisellä henkilöstömäärällä on ollut vaikutusta hoidon laadun heikkenemiseen, kertoo SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä.

Kotihoidon tilanteen parantamiseksi tehty toimenpiteitä

SuPerin järjestämässä tilaisuudessa Eksoten työnantajan edustajat kertoivat, että kotihoidossa on tehty toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Esimerkiksi kotihoidon määrärahoja on lisätty. Myös virtuaalisia etähoivakäyntejä on lisätty. Aamuvuoron alkamisajankohtaa on aikaistettu 15 minuutilla, ja siten on voitu helpottaa aamuun kohdistuvaa kuormitusta.

Työnantajan edustajien mukaan myös johtamistapoihin on puututtu. Tavoitteena on kannustaa avoimuuteen ja epäkohtien esille nostamiseen.

Kotihoidossa on lisätty myös toimien määrää. Haasteena työnantajan edustajat pitivät kuitenkin sitä, ettei avoimiin työpaikkoihin ole ollut hakijoita.

– Työnantajan pitäisi puuttua ensisijaisesti työn organisoinnin ongelmiin. Kotihoidon markkinointi työpaikkana ei onnistu ennen kuin ongelmat on ratkaistu, Erkkilä huomauttaa.

Työntekijöiden mukaan korjaustoimenpiteet eivät ole riittäviä

Eksoten kotihoidon työntekijät kokevat, että työtä on edelleen liikaa henkilöstömäärään nähden. Aluehallintoviranomaisen tarkastuksen jälkeiset toimet eivät ole korjanneet työkuormitusta, SuPerin tiedotteessa kerrotaan.

– Työntekijöiden mukaan työtä ei ehditä tekemään hyvin. Työtahti on kireä, joten sairauslomat lisääntyvät. Siirtymäaikoja asiakkaiden välillä ei huomioida, eivätkä ostopalvelut ole tuoneet juurikaan helpotusta, Sari Erkkilä kertoo.

Työntekijöiden kertoman mukaan asiakkaiden käyntiaikoja alitetaan edelleen. Välittömien työaikojen noudattaminen on mahdotonta ja asiakkaiden viikko-ohjelmia ei ehditä tehdä. Asiakkaat ovat yhä huonokuntoisempia ja heidän hoitonsa vaatii enemmän aikaa.

Ongelmien vuoksi moni työntekijä on jättänyt kotihoidon. Työntekijöiden mukaan sijaisetkin ovat kaikonneet huonon perehdytyksen ja kiireen vuoksi. Työntekijöiden toiveena on saada kotihoitoon lisää henkilökuntaa ja toimivat tiimit.

– Kotihoidossa työskentelevät pitävät työstä ja asiakkaista, mutta haluavat tehdä työtä laadukkaasti. Nyt henkilökunta kertoo olevansa aivan loppuun kulutettu. Päivät ovat selviytymistaistelua, Erkkilä toteaa.

Hän on pettynyt siihen, että toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi tehdään vasta nyt. Prosessi SuPerin kanssa on kestänyt jo kaksi vuotta, eikä tilanne ole muuttunut paremmaksi.

– Ongelmat olisi pitänyt ottaa vakavasti jo aiemmin. Silloin olisi vältytty vielä suuremmalta pahalta, kuten kotihoidon huonolta maineelta. Kotihoidon ongelmat ovat olleet työnantajan tiedossa jo pitkään.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”